آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

به یاد «آفتاب‌کاران جنگل»

ا. م. شیری

نوزدهم بهمن هر سال، یادآور عملیات شجاعانه قهرمانان اسطوره‌ای در یورش به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل برای اعلام موجودیت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران است. نوزده بهمن، روز شکستن سکوت قبرستانی رژیم وابسته ستم‌شاهی، روز طغیان بر علیه «جزیره ثبات»، روز خروش عاشقان عدالت، آزادی و سوسیالیسم بر همه فدائیان خلق بر پدران، مادران، رفیقان و یاران فدائیان شهید، بر همه مبارزان راه عدالت اجتماعی و نیک بختی انسان مبارک باد!

بیش از چهار دهه قبل، در روز ۱٩ بهمن، منادیان و عاشقان آزادی خلق از همه قید و بندهای ارتجاع سرمایه‌داری و جهل، سکوت قبرستانی حاکم بر جو ایران را برهم زدند و به مبارزه‌ای سخت و نابرابر با رژیم خفقان و دیکتاتوری، با حکومت دست نشانده امپریالیسم شاه برخاستند و در سرمای زمستانی، به دلهای جویندگان راه حقیقت و بهروزی خلق گرمای دل‌انگیزی بخشیدند.

۱٩ بهمن، روز پرتو افشانی شراره‌های تابناک انسانیت از جنگل سیاهکل بر سراسر ایران زمین بود و روز عصیان در برابر ستمگران مستبد. بدین نحو بود، که نام و آرمان فدائی به سمبل صداقت و پایمردی، مقاومت و وفاداری، آزادیخواهی و انساندوستی در پیشگاه خلق تبدیل گردید.

عملیات دلیرانه سیاهکل دست ردی بود بر سینه سکوت و تسلیم و تمکین در برابر دیکتاتوری حاکم. سیر تکامل قانونمند جنبش فدائی، نشان می‌دهد که، عنصر فدائی در پیکار برای نجات انسان از قیود طبقاتی، یکی از ارکان اصلی و اساسی حزب فراگیر طبقه کارگر، حزب توده‌های عظیم کار و زحمت، حزب آزادی و عدالت‌خواهی ملت استبدادزده و ستمدیده ما می‌باشد.

راه مبارزه پرفراز و فرود فـدائیان، راهی پر از رنج و درد، سرشار از قهرمانی‌ها و فداکاری‌های اسطوره‌ای با گذر از چند قرن زندان و شکنجه، اعدام و قتل‌های سبعانه، راه ناهموار، اما پویایی بود به سوی تکامل و ترقی. در طی این راه نسبتا طولانی، بخش اعظم فدائیان خلق پایبندی خود را به اهداف و آرمانهای جاودانه بنیانگذاران جنبش پر افتخار فدائی، بمبارزه پیگیر و خستگی‌ناپذیر در راه نجات انسان از قید استثمار، امپریالیسم و ارتجاع ثابت کردند.

جنبش انقلابی فدائی در مسیر راه پر طلاطم خود، هم در دوره سلطه دیکتاتوری سلطنتی و هم در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی، سخت‌ترین و سنگین‌ترین ضربات را متحمل گردید. کینه‌توزی، خصومت و قساوت هر دو رژیم برعلیه فدائیان حد و مرزی نمی‌شناخت و هنوز هم نمی‌شناسد. هر دو رژیم ارجمندترین فرزندان خلق را مورد تعقیب و آزار قرار دادند، در اسارتگا‌ه‌ها نگه داشتند، شکنجه و اعدام کردند. با این همه، فدائیان همچو ققنوس از خاکستر خویش سر برآوردند و به پیمان خود با خلق وفادار ماندند.

جنبش فدانی بی‌توجه به تحمل سنگین‌ترین ضربات از سوی حاکمیت سرمایه‌داری پیشین و کنونی ایران‌، بدنیال تخریب و نابودی اردوگاه سوسیالیسم در پی کودتای خائنانه تحت‌الحمایگان مستقیم امپریالیسم جهانی، متاسفانه، شاهد نفوذ و تأثیر اندیشه‌های انحرافی و ضد ارزشهای لیبرالی بر افکار برخی افراد و نیروهای منتسب به فدائی بود که خود آن، موجب انصراف آنها از اهداف، آرمانها و ارزشهای انسانی گردید. این، ضربه‌ سختی بود از درون و بسیار دردآور. چرا که ضربات از طرف کسانی وارد شدند که از نام و نشان سرقتی فدائی استفاده کردند. دایره تأثیر این ضربات هر قدر هم محدود باشد، درهر حال، یک جریان فکری است و تعریف پذیرفته‌شده آن خیانت نامیده می‌شود. پیروان این جریان انحرافی، بر خلاف فدائیان خلق، که آزادی، عدالت اجتماعی و بشردوستی را در مفهوم طبقاتی آنها تعریف می‌کنند، به جبهه عوامفریبان و نگهبانان سرمایه روی آورده، به آمال و آرمانهای کارگران و زحمتکشان پشت کردند. تأمین منافع شخصی خویش را بر منافع خلق ترجیح دادند و به دریوزگی در آستانه امپریالیسم افتادند. مبارزه برای دفع خطرات این عناصر نماینده تفکر لیبرالی، مبارزه‌ای است بسیار سخت با سارقان و جاعلان نام، اهداف و آرمان والای فدائی.

قضاوت تاریخ در مورد نمایندگان این جریان فکری که مدام سعی می‌کنند از جنگل‌های سیاهکل، از خانه‌های تیمی فدائیان، از میدان‌های نبرد، از شکنجه‌گاه‌ها و قتلگاه‌های فدائیان در رژیمهای سلطنتی و اسلامی به حیاط امپریالیسم جهانی نقب بزنند؛ در باره آنان که به آمال و آرمانها، جهان‌بینی و ایدئولوژی فدانیان و زحمتکشان پشت کرده و به سراب بی‌چشم‌انداز امپریالیسم چشم امید دوخته‌اند و بطور کلی، در باره همه آنان که به جبهه دشمنان خلق پیوسته و نام خود را در دفتر خائنان تاریخ ثبت کرده‌اند، بی‌تردید بسیار سخت و بی‌رحمانه خواهد بود.

در چهل و هفتمین سالروز بنیانگذاری سازمان چریک‌های فدائی خلق ایران، یاد وخاطره عزیز دلیران اسطوره‌ای جنبش فدائی و همه شهیدان راه آزادی و استقلال میهن و عدالت اجتماعی را بزرگ می‌دارم، این روز را به همه فدائیان راستین، به تمامی مبارزان سخت‌کوش بر علیه سرمایه‌داری تهنیت می‌گویم و دست هر فدائی را که در جوهره وجودش عنصر صداقت و پاکی، عنصر مبارزه برعلیه ظلم و ستم طبقاتی، نژادی، ملی، جنسیتی و… غلیان می‌کند، بگرمی می‌فشارم و مطمئنم، که همه فدائیان راستین در داخل و خارج از میهن، در هر گوشه جهان، در اتحاد عمل با دیگر نیروهای آزادیخواه، عدالت‌طلب، صلح‌جو و انساندوست، همه سعی و تلاش خود را در راه نیل به آرمانهای بنیانگذاران جنبش انقلابی فدائی، برای برقراری عدالت اجتماعی بکار خواهند بست.

Facebook
Telegram
Twitter
Email