آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مراسم بزرگداشت 90 سالگی سایه در شهر بن آلمان

بعد ازظهرروزشنبه پنجم اسفند 96 13ـ بیست و چهارم فوریه 2018 ازساعت 18 تا 22 ازسوی چند کانون فرهنگی ایرانی برنامه‎ای دربزرگداشت 90 سالگی امیرهوشنگ  ابتهاج (م .الف.سایه) به سعی وهمت چند کانون فرهنگی ایرانی درشهربن آلمان برگزار‎شد. حدودا صد تا صد وبیست نفردراین مراسم شرکت داشتند. شرکت کنندگان دراین مراسم ازکشورهای مختلف از جمله از سوئد، فرانسه، بلژک وهلند آمده بودند.

مجری جلسه آقای محمد حقیت بود که با خوش آمد گوئی به شرکت کنندگان، پیام کوتاه آقای سایه را خواند. سایه دراین پیام با تشکر ازبرگزاری چنین جلسه ای ابراز تاسف کرده بود که به دلیل سرما خوردگی  شدید نمی تواند در آن شرت کند.

پس ازخواندن پیام سایه، مراسم بزرگداشت 90 سالگی او بدون حضور خودش ادامه یافت و ازسوی مجری اعلام شد که شاعر، نویسنده و محقق بزرگوارایران آقای شفیعی کدکنی برای این بزرگداشت  پیامی منظوم ارسال کرده‎اند.

سپس آقای حقیقت با صدائی زیبا و پرطنین پیام وشعر زیبای استاد کدکنی را قرائت کردند :

« استاد دکتر محمود خوشنام پژوهشگر برجستۀ موسیقی عصر ما از آلمان به منزل ما تلفن زدند که اینجا می‌خواهیم مجلسی به شادی نود سالگی سایه برگزار کنیم اگر پیامی بفرستید بجاست. این چند بیت را همان لحظه سرودم.

جانِ جهان

پرتو شعلۀ عصیان زمانی سایه

هرچه خوانند تو را برتر از آنی سایه

نیست امروز کسی عارف و زندیق بهم

تو درین ره همه‌جا ورد زبانی سایه

نوجوان بودی و شعرت همه آفاق گرفت

در نود سالگی‌ات نیز همانی سایه

چشم بد دور ازین شعبده در کار هنر

آفتابی تو که در سایه نهانی سایه

از طلسمات غزل آنچه گشودند تو را

رهرو واقف این گنج روانی سایه

از دَد و دیو چه بیمت که بدین خاتم شعر

راستی را که سلیمان زمانی سایه

هر که یک لحظه تو را دید همه عمر خوش است

کیمیای دل هر پیر و جوانی سایه

کبریایی که به سلطانیِ فقر است تو را

فارغ از کوکبۀ کون و مکانی سایه

دورم از مجلسِ یاران که ندیمند تو را

همّتم لیک نه دور است و تو دانی سایه

خواست خوشنام پیامی پیِ بزم یاران

گم شدم دل که در آن سوی گمانی سایه

نیّت خیر مگردان و بیا جانب ما

که وطن را به سحر مژده رسانی سایه

لحظه‌ای نیست که غافل شود از یاد تو دل

ای خوشا من که توام جان جهانی سایه

بیست و یکم بهمن ماه 1396تهران.

در جریان مراسم  آقای محمود خوشنام  علی رغم بیماری وموقعیت نامناسب  جسمی نوشته  تحلیلی، روشنگرانه و بسیارصمیمانه خود را خواند که مورد توجه جمع قرار گرفت. سپس با اجرای دو تک نوازی موسیقی با سنتور و تاردو شعر ازآقای اسماعیل خوئی که برای این مراسم ارسال شده بود ازطرف خانم فروتنی و آقای حقیقت خوانده شد.

دراین مراسم پیام هائی، ازجمله پیام جامعه ایرانیان برلین و جامعه ایرانیان فرانکفورت قرئت گردید.

درمیان سخنرانان این مراسم حرف های دل نشین، زیبا و شورانگیزنماینده  جوان دانشجویان ایرانی درآلمان  شرکت کنندگان در مراسم را تحت تاسیر قرار داد.

یلدا ابتهاج  دختر آقای سایه با اینکه آمادگی قبلی نداشت ولی به خواهش و تقاضای مجری برنامه چند دقیقه ای برای جمع دوست داران سایه سخن گفت. یلدا ابتهاج  در میان سخنانش ازجمله گفت:

« من خوشحالم که شما انیجا جمع شده اید. به ساعت و روز و تقویم ایرانی 6 اسفند امسال سایه 90 ساله میشه. 90 سال خرد و صبر…90 سال مداومت در انسان بودن. غیرممکن را ممکن کردن. باور به اینکه میشه انسان بود و انسان ماند. حتی در شرایطی که این کار دشوار است. این کارنا ممکن است. او ثابت کرد که می شود ناممکن را هم ممکن کرد. سایه هیچوقت از یارانش… دوستانش جدا نبوده. یاران و دوستان سایه همیشه همراه او هستند. بزرگداشت سایه بزرگداشت همه آنهاست. سیاوش کسرائ … و…».

Facebook
Telegram
Twitter
Email