آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

شهر بانه و پیرانشهردر دومین روز اعتصاب سراسری

روز شنبه ۶ اسفند ماه ۹۶ شهرهای بانه و پیرانشهر دومین روز اعتصاب عمومی خود را پشت سر گذاشتند. مسولان حکومتی در وحشت از گسترش اعتصاب و اعتراضات اقدام به وارد کردن نیروهای امنیتی همراه با تجهیزات به این شهرها کرده اند.
نیروهای ضدشورش با ماشینهای زرهی به داخل ستاد اصلی نیروهای مسلح در شهر بانه وارد و مستقر شدند.

آنها همچنین در وحشت از گسترش اعتصاب بازاریان و اعتراضات مردمی؛ ماموران یگان ویژه خود را برای درهم شکستن اعتصاب به مجتمع تجاری بهشت گسیل کردند و سپس سرایدار این مجتمع را وادار نمودند که درب اصلی مجمتع را باز کند. ماموران از کلیه کسبه خواستند که مغازه‌های خود را باز کنند اما با مقاومت و بی‌توجهی کسبه روبرو شدند.

شایان ذکر است که اصناف و بازاریان پیرانشهر و بانه در اعتراض به مسدود نمودن بازارچه‌های مرزی دست به اعتصاب سراسری زدند. از روز شنبه ۵ اسفند ماه کلیه کسبه و مغازه داران شهر بانه در استان کردستان در اعتراض به بستن بازارچه های مرزی در اعتصاب عمومی به سر می برند.

بازاریان و مغازه داران و پاساژهای شهر در یک همبستگی کامل و متحد علیه اقدامات مقامات حکومتی برای به گرسنگی کشاندن مردم کردستان با بستن بازارچه های مرزی دست به اعتصاب عمومی زده‌اند. آنها اعلام کردند که این اعتصاب تارسیدن به خواسته هایشان و تا بازگشایی کامل مرزها ادامه خواهد داشت.
به دنبال غیرقانونی اعلام کردن بازارچه‌های مرزی و مسدود کردن آنها توسط مسئولان حکومت ایران و دولت عراق، اصناف و بازاریان بانه و پیرانشهر با انتشار فراخوان‌های، بازاریان، کاسبکاران و کولبران بازارچه‌های مرزی را به اعتصاب دعوت کردند.

اصناف و بازاریان بانه و پیرانشهر این اقدام حکومت ایران و دولت عراق را “تحمیل فقر و محرومیت و جلوگیری از صنعتی کردن جامعە کردستان” می‌دانند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email