آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

توسعه تسلیحات جدید صلح را در جهان تضمین مینماید.

” ولادیمیر پو تین در پیام مستقیم به ایالات متحده امریکا، ومتحدین آن بخش قابل ملاحظه سخنرانی دو ساعته خویش را صرف نشان دادن ظرفیت های دفاعی کشورش، آخرین فنا آوری های دفاعی، از جمله مو شک های بالستیکی قاره پیما ی کاملا جدیدی که توا نایی اتمی را داشته وقابلیت دفاعی کشور را بطور قابل ملاحظه بالا میبرد، صحبت نمود.

باوجود تسلیحات جدید ایجاد شده، پوتین اعتقاد دارد که ” ملت روسیه مایل نیست که هیچ چیزی را از هیچ کسی غصب نماید”، واسرار نمود که بر عکس سلاح های جدید روسیه ” تضمین برای صلح جهانی ” میباشد.”
” ما استفاده از هر گونه سلاح هسته ای بر علیه روسیه ویا متحدین مارا، حمله هسته ای غلیه کشور مان تلقی نموده، وپاسخ فوری خواهیم داد.”

• پو تین گفت: “آیا اکنون به ما گوش میدهند؟ “

ولا دیمیر پوتین رییس جمهور فدراسیون روسیه میگوید که توسعه تسلیحات جدید روسیه، صلح را در جهان تضمین مینماید.

پوتین امروز اول مارس 2018 طی سخنرانی سالیانه خویش در مجلس فدرال، واز جمله مجلس دوما، شورای فدراسیون، فرمانداران ایالات ودیگر اعضای بلند پایه حکومت، در مورد اولیت های ” توسعه ملی “، سخنرانی نموده، قول داد که در ظرف شش سال آینده میزان فقر را در آن کشور به نصف تقلیل خواهند داد.

پو تین طی سخنرانی در برابر قانونگذاران، ودیگرمقامات بر جسته آن کشور گفت که همین اکنون حدود 20 میلیون اتباع روسیه درفقر زند گی دارند، ودولت باید به مردم اطمینان بدهد که سطح در آمد ها رشد می نماید.

اوگفت : ” ما از لحاظ ار تقای سطح رفاه مردم روسیه، علیرغم که تعداد فقرا از دهه های قبل به نصف کاهش یافته، به درجه لازم ار تقا ننموده ایم.”

پوتین که برای بار دیگر خودرا در انتخابات 18 مارچ همین سال کاندید مقام ریاست جمهوری آن کشور نموده، وعده میدهد که در صورت انتخاب دوباره اش فقر را به نصف تقلیل داده، مهد کودکان بیشتری در سراسر روسیه ،حقوق باز نشستگی را افزایش،اشتغال های بیشتری را ایجاد وهزینه های بیشتری را برای زیر ساختها بمصرف خواهد رسانید.

ولادیمیر پو تین در پیام مستقیم به ایالات متحده امریکا، ومتحدین آن بخش قابل ملاحظه سخنرانی دو ساعته خویش را صرف نشان دادن ظرفیت های دفاعی کشورش، آخرین فنا آوری های دفاعی، از جمله مو شک های بالستیکی قاره پیما ی کاملا جدیدی که توا نایی اتمی را داشته وقابلیت دفاعی کشور را بطور قابل ملاحظه بالا میبرد، صحبت نمود.

باوجود تسلیحات جدید ایجاد شده، پوتین اعتقاد دارد که ” ملت روسیه مایل نیست که هیچ چیزی را از هیچ کسی غصب نماید”، واسرار نمود که بر عکس سلاح های جدید روسیه ” تضمین برای صلح جهانی ” میباشد.

پو تین در این سخرانی دو ساعته خویش، در مورد سلاح های جدید نظامی ابداع شده، در مورد موشکهای مافوق سر عت صوت بالستیکی، وسایل نقلیه زمینی وهوایی بدون سر نشین صحبت نمود.

رییس جمهور فدراسیون روسیه گفت که توسعه این سلاح ها در نتیجه تصمیم یک جانبه ایالات متحده امریکا، خارج شدن از پیمان ضد موشکهای بالستیک، سال 1972 ، تحریم های اعمال شده بر علیه کشورش، وافزایش نیرو های پیمان اتلانتیک شمالی ( ناتو ) در سر حدات روسیه میباشد.

• رییس جمهور گفت که آیالات متحده امریکا تلاشهای طرف روسیه را برای حفظ وباز گردانیدن اثرات پیمان ضد موشکهای بالستیکی(ABM)، وهشدار آنرا برای ساخت سلاحهای جدید نا دیده گرفت.
• پو تین گفت: “آیا اکنون به ما گوش میدهد؟ “
• پو تین اظهار داشت که حمله هسته ای علیه متحدینش را، حمله علیه روسیه تلقی نموده وبه آن پاسخ خواهند داد.

پو تین گفت : ” ما استفاده از هر گونه سلاح هسته ای بر علیه روسیه ویا متحدین مانرا، حمله هسته ای علیه کشور مان تلقی نموده، وپاسخ فوری ارایه خواهیم داد.”
بر مبنای نظر سنجی خبر گزاری ” تاس ” رسانه دولتی، پو تین قریب به % 70 حمایت مردم را در انتخابات ریاست جمهوری 18 مارچ 2018 دارد.

نظر سنجی های دیگر کمتر از این پیشبینی مینماید، وگفته میشود که حزب کمونیست روسیه نیز بخش قابل ملاحظه رای دهندگان را بطرف خود جلب نموده است.

تذکر مختصر: این وضعیت است که در جهان بمشاهده میرسد، واز نظر من این وضعیت ونا گزیری وجنگ تحمیلی را امپر یالیسم امریکا علیه بشریت تحمیل نموده است!

ایا جهان به طرف یک جنگ جهان سوق داده میشود؟
این نتیجه توسعه طلبی آیالات متحده امریکا برای گسترش وتحکیم سیطره بلا منازعه آن در جهان نمی باشد؟

ایا به چالش گرفتن امپراتوری امریکا توسط فدراسیون روسیه از طریق نظامی، و تولید سلاح های جدید، میتواند امپریالیسم امریکا را سرجایش بنشاند؟
ایا با همه این امریکا دیگر تفوق نظامی بر کشور های رقیب خویش، منجمله روسیه دارد؟

ازنظر بسیاری از تحلیگران ژئو استرا تیژیک، این اعلام سلاح های جدید روسیه بی تر دید برای استقرار صلح، وبه چالش گرفتن امریکا از لحاظ قدرت نظامی اش، به منافع صلح جهانی میباشد، وگام دیگری به جلو برای چند قطبی بودن جهان میباشد. ودر چنین وضعیتی، امریکا دیگرنمیتواند، بمثابه قدرت تک قطبی نظامی در جهان عمل کند.

ترجمه: رحمت ایماق.

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب