آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

رقص در مراسم شهرداری تهران؛

ساعاتی بعد از انتشار فیلم‌ رقص در مراسم روز زن که از سوی شهرداری تهران برگزار شده بود، دادستان کل ایران دستور برخورد با ‘هنجارشکنان و متخلفین ‘ این مراسم را داده است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، با ابراز تأسف از برگزاری این مراسم به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران دستور داده است تا با رسیدگی به موضوع “مرتکبین و مسببین” را تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

متن کامل گزارش را در لینگ زیر بخوانید و ببینید

http://www.bbc.com/persian/iran-43314475

دادستانی دستور تعقیب قضایی ‘هنجارشکنان’ را داد شد

Facebook
Telegram
Twitter
Email