آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان در اردیبهشت ماه

2- اردیبهشت- مرگ علی سلیمی (آهنگساز) سال 1376.

4- اردیبهشت- تولد میرجلال پاشایف (نویسنده و ادیب) در اردبیل سال 1287.

* مرگ بالاش آذراوغلو (شاعر) در باکو سال 1390.

5- اردیبهشت- تولد سید جمال الدین ترابی طباطبایی (سکّه شناس و مورخ) در تبریز سال 1304.

6- اردیبهشت- آغاز بکار رسمی رادیو تبریز توسط حکومت ملی آذربایجان در سال 1325.

*تولد میرجلال پاشایف (نویسنده) در اردبیل به سال 1287.

*مرگ میرعلی سیدوف (نویسنده. ادیب) در باکو سال 1371.

8- اردیبهشت- تولد عاشیق رسول قربانی در روستای عباس آباد از توابع شهرستان اهر سال 1314.

*مرگ حسن شفیع زاده (رزمنده) در جبهة جنگ با عراق در سال 1366.

*تولد جمیله شیخی (بازیگر تئاتر) در تبریز به سال 1309.

*تولد هاشم چاووشی (طنزپرداز هنرپیشه تلویزیون و سینما) در تبریز سال 1331.

9- اردیبهشت- تولد رامیز قولیف (نوازنده) سال 1326.

10- اردیبهشت- مرگ رضا صراف تبریزی (شاعر) سال 1286.

* نخستین اجرای اپرای کوراوغلو ساختة اوزئییر حاجی بیگوف سال 1316.

11- اردیبهشت- مرگ محمدسعید اردوبادی (نویسنده و مترجم) در  باکو سال 1329.

12- اردیبهشت- تولد عباس عبدالله (نویسنده و شاعر و مترجم) در روستای بولوس کپنکچی منطقة بولنیسی گرجستان سال 1319.

*تولد عاشیق رحیم نظری در روستای یوخاری نوقدی محال آرازباری سال 1341.

14- اردیبهشت- مرگ صدقی روح الله (بازیگر تئاتر) در باکو سال 1338.

16- اردیبهشت- مرگ حسین منزوی (شاعر) در تهران سال 1383.

* مرگ عاشیق علی فیض اللهی وحید سال 1374.

*مرگ محمد راحم (شاعر) در باکو سال 1356.

*مرگ اصغر روفه گر (هنرمند روفه گر) در تبریز سال 1389.

*تولد احمد جواد (شاعر) در روستای سیفعلی بخش شمکیر سال 1271.

17- اردیبهشت- تولد جعفر خندان (شاعر) در شهر ایروان سال 1289.

18- اردیبهشت- تولد عظیم عظیم زاده (نقاش) در روستای نوخانی باکو سال 1259.

*مرگ عبدالله سور (عبدالله محمدزاده) (ادبیات شناس) در گنجه سال 1291.

19- اردیبهشت- اشغال شوشا در قره باغ توسط نیروهای ارمنی در 1371.

* برقراری آتش بس سراسری در قره باغ سال 1373.

*تولد حیدرعلیف (رئیس جمهور آذربایجان) سال 1302.

*اعتراض و تظاهرات گستردة دانشجویان آذربایجان و بویژه تبریز به انتشار پرسشنامة موهن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در توهین به ترکها در سال 1374  (روز دانشجوی آذربایجان).

20- اردیبهشت- تولد یحیی شیدا (شاعر) در محلة چرنداب تبریز سال 1303.

21- اردیبهشت- تولد صمد سرداری نیا (نویسنده و مترجم) در محلة امیرخیز تبریز سال  1326.

22- اردیبهشت- مرگ سارا قدیمووا (خواننده و شاگرد خان شوشینسکی) در باکو سال 1384.

-تولد عادل گرای (نوازنده. آهنگساز) در باکو سال 1298.  

23- اردیبهشت- تأسیس نخستین کودکستان ایران در تبریز به کوشش جبار باغچه بان سال 1303.

– تولد ائلچین افندیف (لغت شناس) در باکو سال 1322.

-تولد حکمت ضیاء (شاعر) در شهر شکی جمهوری آذربایجان سال 1308.

24- اردیبهشت- مرگ قارا قارایف (آهنگساز) در مسکو سال 1361.

*روز بین المللی زبان ترکی.

25- اردیبهشت – تولد عاشیق آباک در روستای چارداخلی شمکور سال 1266.

*مرگ دکتر محمدامین ریاحی (نویسنده و معلم) در تهران به سال 1388.

 *تولد بکیر چوبان زاده (ادیب. لغت شناس) در روستای قاراسوبازار شبه جزیره کریمه سال 1272.

26- اردیبهشت- درگذشت دکتر حسن احمدی گیوی (نویسنده، پژوهشگر، ادیب) در تهران سال 1391.

27- اردیبهشت- اشغال لاچین در قره باغ توسط نیروهای ارمنی سال 1371.

*مرگ صمد وورغون (شاعر و نمایشنامه نویس) در باکو سال 1335.

*نصب مجسمة ستارخان سردار ملی در باغ گلستان تبریز در 1325.

*تولد میرزا عبدالرحیم بیگ حق وئردی اوف (نویسنده. نمایشنامه نویس) در شوشا سال 1249.

28- اردیبهشت- تولد رسول رضا (شاعر) در منطقة گؤگ چای جمهوری آذربایجان سال 1289.

31- اردیبهشت- مرگ سید عظیم شیروانی (شاعر) سال 1267.

Facebook
Telegram
Twitter
Email