آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیانیه بیش از ۴۰ شورای صنفی دانشجویان کشور

درباره تجمعات دانشجویان تربیت مدرس

در روز های اخیر شاهد تجمعات به حق دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نسبت به مشکلات صنفی، عدم شفافیت در بودجه و هزینه کرد های دانشگاه بوده ایم و با توجه به عدم پاسخگویی مسئولین دانشگاه، اعتراضشان به روز چهارم نیز کشیده شد….

آنچه که بایست مسئولین بدانند این است که تجمعات زمانی رخ می دهد که دانشجویان دیگر به حل مشکلات از طریق گفتگو امیدی نداشته باشند و اعتراض خود را بصورت تجمع نشان می دهند تا که گوش شنوایی برای شنیدن بیابند و پاسخ شفافی دریافت کنند.

متاسفانه خبر های رسیده حاکی از آن است که مسئولان دانشگاه نه تنها خود را در قبال دانشجویان پاسخگو نمی دانند بلکه دانشجویان را اغتشاش گر خوانده اند و با تهدید و فشار بر دانشجویان و شورای صنفی، سرکوب و توجیه های غیرمنطقی را در دستور کار خود قرار داده اند؛ دانشجویان تهدید به پرونده سازی در کمیته انضباطی شده اند، آن هم کمیته ای که خود در آن هم قاضی اند و هم شاکی. برای فشار بر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نیز شورای نظارت دانشگاه را در سریع ترین زمان ممکن تشکیل داده اند که ای کاش این سرعت عمل را در پاسخگویی و حل مشکلات دانشجویان بکار می بردند. در حالی که شورای نظارت بر دانشگاه می بایست از شروع بکار شورای صنفی تشکیل شده باشد و طبق قانون هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه دهد.

این نوع برخوردها ناشی از دیدگاه اقتدارگرایانه و ابزاری به قانون است که جز فرار از پاسخگویی و هزینه ی بیشتر برای دانشجویان، دانشگاه و کشور ثمر دیگری ندارد.

گویا در ادامه ی سوء مدیریت مسئولین دانشگاهها ، آنان سعی در تغیر کارکرد شوراها دارند و بخشی از سیستم ناکارآمد خود جلوه می دهند که لازم است یاد آوری کنیم که شوراهای صنفی، منتخبین دانشجویان هستند و استقلال آن برای بیان مطالبات دانشجویان ضروری است.

شورای صنفی دانشگاه تربیت مدرس در جریان اعتراضات اخیر بنا به وظیفه ی خود از دانشجویان حمایت کرده و خواسته های به حق دانشجویان را در بند های زیر مطرح کرده و خواستار حل آن در اسرع وقت شده اند :

رعایت تمام و کمال استانداردهای مربوط به زیست دانشجویی در تخصیص فضاهای آموزشی و رفاهی اعم از خوابگاهها، کتابخانه، سالن ورزشی، استخر و… .

شفاف سازی میزان بودجه و نحوه و موارد هزینه کرد آن بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات.

عدم تخلیه خوابگاه فردوسی تا انتهای مدت قرارداد خوابگاه .

تغییر رویه مسئولین در قبال شورای صنفی دانشجویان و پاسخگویی و رفتار قانونی با نمایندگان دانشجویان در شورای صنفی .

عذرخواهی رسمی مسئولین دانشگاه از شورای صنفی به عنوان نمایندگان قانونی دانشجویان و معترضین بابت رفتارهای توهین آمیز.

بسته شدن بدون شرط پرونده های دانشجویان معترض در کمیته انضباطی.

افزایش حجم و پهنای باند اینترنت مطابق با طرح ارائه شده از سوی شورای صنفی دانشجویان .

بهبود وضعیت تغذیه .

پرداخت حقوق و معوقات دانشجویان بدون تاخیر.

شوراهای صنفی دانشجویان کشور ضمن حمایت قاطع خود از اعتراضات اخیر دانشجویان تربیت مدرس، خواستار حل مشکلات دانشجویان در اسرع وقت می باشند. در ادامه نسبت به هر گونه برخورد قهرآمیز، تهدید و فشار بر دانشجویان و شورای صنفی آن دانشگاه هشدار می دهیم و مسئولیت چنین برخورد هایی بر عهده ی وزیر علوم و رئیس دانشگاه تربیت مدرس خواهد بود.

شوراهای صنفی دانشجویان کشوردانشگاه های امضا کننده بیانیه شوراهای صنفی کشور در رابطه با دانشگاه تربیت مدرس:

۱__شورای صنفی دانشگاه صنعتی بیرجند

۲_شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳_شورای صنفی دانشگاه مراغه

۴_شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی تبریز

۵_شورای صنفی دانشگاه رازی

۶_شورای صنفی دانشگاه تبریز

۷_شورای صنفی دانشگاه حکیم سبزواری

۸_شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت

۹_شورای صنفی دانشگاه نیشابور

۱۰_شورای صنفی مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

۱۱_شورای صنفی دانشگاه مازندران

۱۲_شورای صنفی دانشگاه منابع طبیعی گرگان

۱۳_شورای صنفی دانشگاه صنعت نفت

۱۴_شورای صنفی دانشگاه فرهنگیان

۱۵_شورای صنفی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

۱۶_شورای صنفی دانشگاه بیرجند

۱۷_شورای صنفی دانشگاه زنجان

۱۸_شورای صنفی دانشگاه صنعتی اصفهان

۱۹_شورای صنفی دانشگاه تحصیلات تکمیلی و فناوری پیشرفته کرمان

۲۰_شورای صنفی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

۲۱_شورای صنفی دانشگاه یزد

۲۲_شورای صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه

۲۳_شورای صنفی دانشگاه اصفهان

۲۴_شورای صنفی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

۲۵_شورای صنفی دانشگاه خوانسار

۲۶_شورای صنفی دانشگاه دامغان

۲۷_شورای صنفی دانشگاه بم

۲۸_شورای صنفی دانشگاه صنعتی قوچان

۲۹_شورای صنفی دانشگاه هنر تبریز

۳۰_شورای صنفی دانشگاه بزرگمهر قائنات

۳۱_شورای صنفی دانشگاه آزاد پرند

۳۲_شورای صنفی دانشگاه شاهرود

۳۳_شورای صنفی دانشگاه سمنان

۳۴_شورای صنفی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

۳۵_شورای صنفی دانشگاه ملایر

۳۶_شورای صنفی دانشگاه تفرش

۳۷_شورای صنفی دانشگاه گنبد کاووس

۳۸_شورای صنفی دانشگاه تهران

۳۹_شورای صنفی دانشگاه کاشان

۴۰_شورای صنفی دانشگاه خوارزمی(پردیس کرج)

۴۱_شورای صنفی دانشگاه چمران اهواز

۴۲_شورای صنفی دانشگاه زابل

۴۳_شورای صنفی دانشگاه شهید رجایی تهران

۴۴_شورای صنفی دانشگاه بوعلی همدان

Facebook
Telegram
Twitter
Email