آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیش از 60 نفر از کارگران فولاد دستگیر شدند

یورش به تجمع اعتراضی کارگران فولاد اهواز از نیمه های شب شروع شد و تا صبح ادامه داشت. نیروهای امنیتی و انتظامی با این یورش ده ها کارگر فولاد اهواز را بازداشت کردند. بنابر گزارش ها بیش از 60 نفر دستگیر شدند. کارگران به تجمع خود ادامه دادند و  خود خواهان آزادی کارگران زندانی شدند.
بدنبال فراخوان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز برای تجمع در فلکه کیانپارس اهواز در ساعت ۲۲.٣۰ سه شنبه شب و شکل گیری این تجمع، کارگران تجمع کننده مورد حمله وحشیانه نیروهای یگان ویژه قرار گرفته و جمع کثیری از آنان بازداشت شدند.
در این یورش وحشیانه حدود ۵۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز بازداشت شده اند و همگی آنان شب را در بازداشتگاهها نگهداری شده اند.
اتحادیه ی آزاد کارگران ایران اسامی ۲۹ کارگر از حدود ۵۰ کارگر بازداشتی گروه ملی صنعتی اهواز را به شرح زیر اعلام کرده است: 
١.حسن جاوید حمودی ٢.بیمان شجراتی ٣.محمد نقی زاده ٤.علی جماعتی ٥.رحمان سمعک ٦.کریم صیاحی ٧.علی عقبه ٨.علی طاهری ٩. مصطفی زرگانی ١٠. بهزاد علیخانی ١١. سید محمد موسوی ١٢. امیر شعبانی ١٣. سیدرزاق موسوی ١٤. هادی وائلی ١٥. فرزاد قراجی ١٦. یونس امیری ١٧. سید علی مرادی ١٨. نورعلی خان محمد ١٩. امیر حریزاوی ٢٠. احمد عفراوی ٢١. حسین عفری ٢٢. ابراهیم فارسی ٢٣. محمد علاوی ٢٤. سید جواد موسوی ٢٥. علیرضا محرب ٢٦. جواد اسکندری ۲۷. علی دقاقله ۲۸- ابراهیم برومند نیا ۲۹- علی حزبئی پور.
بدنبال این بازداشتها، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز از ساعات اولیه صبح عازم استانداری خوزستان شدند تا دست به تجمع در این محل بزنند.
بنابر گزارش ها، مقابل استانداری مملو از نیروهای ویژه و سرکوب است و لشکر بزرگی از آنها با ماشینهای مختلف سرکوب در محل حضور دارند.
علیرغم حضور بسیار سنگین نیروهای سرکوب، کارگران موفق به تجمع در مقابل این استانداری شده و با سر دادن شعارهایی خواهان آزادی فوری همکاران بازداشتی خود شدند.
به دنبال این تجمع نیروهای سرکوبگر مجددا به کارگران یورش برده و ده نفر از آنان را بازداشت کردند اما علیرغم این یورش و بازداشتها، کارگران در صفی متحد به تجمع و اعتراض خود ادامه دادند و نهایتا نیروی سرکوب حکومت بناچار دست از تعرض به کارگران برداشته و آنان را در حلقه محاصره خود گرفتند و با هدایت کارگران به سمت فلکه استانداری اعلام کردند فرماندار اهواز میخواهد در جمع کارگران حاضر شود.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز علیرغم بازداشتهای گسترده دیشب و بازداشتهایی که صبح امروز در مقابل استانداری صورت گرفت در صفی متحد و یکپارچه در حال ادامه اعتراضات خیابانی خود هستند و بطور مرتب با سر دادن شعارهایی در حمایت از حدود شصت همکار بازداشتی خود می باشند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email