آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

۹ سال پس از ۲۵ خرداد؛ پس از بُهت‌

محمد جواد اکبرین

سردار جعفری فرمانده کل سپاه توضیح داد که چگونه دخالت سپاه توانست از «شیبی نگران‌کننده» که می‌توانست سرنوشت انتخابات را تغییر دهد جلوگیری کند! او گفت: «در این انتخابات دغدغه و نگرانی و خط قرمز نیروهای انقلاب روی کار آمدن نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب بوده است که در جریان دوم خرداد فرصت پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ کرده بودند/در جریانات هنگام و پس از انتخابات هم مشخص شد که چرا آنها اصرار می‌کردند که سپاه و بسیج در انتخابات دخالتی نداشته باشند …

۲۵خرداد ۹ساله شد. پس از انتخابات۸۸، روزنامه رسالت (ارگان اصولگرایان) در سرمقاله‌ای تاریخی نوشت: «احمدی‌نژاد با رای غرور‌آفرینی که از مردم گرفته نماد کارآمدیِ اصولگرایان و نماد موفق تلفیق دین و سیاست در عرصه اجراست/هر کس به فکر زیر سوال بردن این انتخابات باشد از سوی مردم زیر سوال است…و مردم در انتخابات بعدی پاسخ او را خواهند داد» (۲۴خرداد۸۸) این خواب پریشان تعبیر نشد و طولی نکشید که همان اصولگرایان، خود را پشت هزار توجیه پنهان کردند‌ تا مبادا کسی کارنامه‌ی تباهِ منتخب‌شان را نمادِ کارآمدی آنها بداند. همان روز روزنامه کیهان هم در سرمقاله‌اش نوشت: «حریفان می‌گویند از نتیجه بُهت‌زده‌اند. حق دارند. نوبت به مراحل بعد از بُهت هم خواهد رسید/بیش از ۱ماه از زمین و آسمان به مردم گفتند این دولت دروغگوست اما مردم به خوبی دیده بودند و می‌دانستند راست چیست و دروغ کدام است!». کیهان از قضا راست می‌گفت! «مردم می‌دانستند راست چیست و دروغ کدام است!» و «نوبت به مراحل بعد از بُهت» هم رسید. کمی بعد سردار جعفری فرمانده کل سپاه توضیح داد که چگونه دخالت سپاه توانست از «شیبی نگران‌کننده» که می‌توانست سرنوشت انتخابات را تغییر دهد جلوگیری کند! او گفت: «در این انتخابات دغدغه و نگرانی و خط قرمز نیروهای انقلاب روی کار آمدن نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب بوده است که در جریان دوم خرداد فرصت پیدا کرده و در حاکمیت نفوذ کرده بودند/در جریانات هنگام و پس از انتخابات هم مشخص شد که چرا آنها اصرار می‌کردند که سپاه و بسیج در انتخابات دخالتی نداشته باشند؛ دخالتی نداشته باشند تا آنها بتوانند کار خودشان را بکنند/شیبی نگران‌کننده…که می‌توانست انتخابات را دو مرحله‌ای کند و در دور دوم هم معلوم نیست که نتیجه به شکلی شود».

البته که بُهت‌آور بود فرمانده سپاه اعتراف کند که تمام آن تقلب و سرکوب برای چه بود! در آن میان البته اصولگرایان شریفی هم بودند که کنار مردم ایستادند. دکتر “عماد افروغ”، جامعه‌شناسی که پیش‌تر نماینده اصولگرای مجلس بود در اوج تقلبِ نظامیان و خیانتِ شورای نگهبانی که قرار بود بی‌طرف باشد اما صلاحیت داوری را بخاطر حمایت از یک نامزد باخته بود، در مقاله‌ای ضرورت تشکیل «شورای حکمیّت» را به رهبری یادآوری کرد و نوشت: «اگر به شُبهات پاسخی شایسته داده نشود یا سران قدرت رفتار قهرآمیزی در پیش بگیرند حلقه اعتماد مردم گسسته می‌شود». (۲۴خرداد۸۸/روزنامه اعتماد ملی) گوش رهبری اما ناشنواتر از آن بود که حداقل خیرخواهیِ دوستانش را بشنود. گذشت و نظام گمان کرد با سرکوب میلیونها نفر و خون شهدای معترض از خیابان تا کهریزک، هر که را خواست به ⁧ #حصر ⁩ و حبس فرستاد اما خودش محکم سرجایش ایستاد! غافل از آنکه نظام از خرداد۸۸ به دی‌ماه۹۶ سقوط کرد و از قضا کسی محکم سرجایش ایستاد که هرگز «تسلیمِ آن صحنه‌آرایی خطرناک نشد». تاریخ، قیامتِ این جهان است و کارنامه‌ی اعمال مردمان را پیش چشم دیگران عریان می‌کند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email