آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

ترور اقبال مرادی محکوم نمود

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان: ترور اشخاص و افراد و مخالفان دولتی در هر زمان و مکان و با هر هدف و منظوری که انجام گیرد، غیر قابل توجیه ، مردود و محکوم است.اقبال مرادی فعال مدنی و حقوق بشری کُرد در نزدیکی شهر پینجوین “کُردستان باشور” ترور شد.آقای اقبال مردادی پدر زانیار مرادی زندانی سیاسی کُرد محکوم بە اعدام که سابقه همکاری با سازمانها و نهادهای حقوق بشری از جمله کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کانون مدافعان حقوق بشر کُردستان و همچنین جمعیت حقوق بشر کردستان را دارد بامداد روز چهارشنبه از سوی افراد ناشناس ترور شد و جان خود را از دست داد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان جان باختن این فعال مدنی و حقوق بشری را به خانواده و بستگان و همچنین جامعه حقوق بشر کُردستان تسلیت میگوید. این سازمان با تاکید بر مواضع پیشین خود درخصوص تروریسم و اشکال آن، بویژه تروریسم دولتی و اقدام به حذف فیزیکی و ترور اشخاص و افراد و مخالفان دولتی را در هر زمان و مکان و با هر هدف و منظوری که انجام گیرد، غیر قابل توجیه و مردود و محکوم می داند.

تاریخ: ۲۷ تیرماه ۱۳۹۷ / ۱۸ جولای ۲۰۱۸

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

Facebook
Telegram
Twitter
Email