آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان در مرداد ماه

1-مرداد- تأسیس استان خودمختار قره باغ کوهستانی در 1302

ــ اشغال شهر آغدام در قره باغ توسط نیروهای ارمنی در 1372

ــ تولد مارال رحمان زاده (نقاش) در 1295

ــ تولد عبدالله سور (عبدالله محمدزاده) (ادبیات شناس) در گنجه به سال 1262

ــ مرگ عبدالله شایق (نویسنده و معلم) در باکو به سال 1338.

2- مرداد- زخمی شدن ستارخان در پارک اتابک تهران به سال 1289.

4- مرداد- جنگ شدید در محلة امیره قیز و مقاومت حیرت انگیز ستارخان و مجاهدان آذربایجان در برابر نیروهای شاه در 1287

ــ تولد رضا دقتی (عکاس) در تبریز به سال 1331

ــ مرگ اسماعیل شیخلی (نویسنده) در باکو به سال 1374

5- مرداد- تولد علی تجلایی (رزمنده) در تبریز به سال 1338

ــ تولد واصف آدی گؤزلوف (آهنگساز) به سال 1314

6- مرداد- مرگ مسلم ماقامایف (آهنگساز و رهبر ارکستر) در نعلچیک به سال 1316

7- مرداد- صدور قطعنامة شمارة 853 شورای امنیت سازمان ملل در 1372 که در آن شورای امنیت خواستار «خروج فوری، قطعی و کامل نيروهای اشغالگر از ناحية آغدام و ديگر مناطق تحت اشغال جمهوری آذربايجان» شد.

ــ  تولد عباس میرزا (شاهزاده و حاکم آذربایجان) در 1168

ــ  مرگ بهروز ثروتیان (پژوهشگر و مصحح متون ادبی. متولد میاندوآب) در تهران به سال 1391

8- مرداد- مرگ مرتضی رسام نخجوانی (نقاش) در 1382

10- مرداد- اشغال دوبارة شهر آغدره در قره باغ توسط نیروهای ارمنی در 1371 ــ مرگ میر محسن مستجاب الدعوه (طنزگو) در تبریز به سال 1359

11- مرداد- مرگ حکمت ضیاء (شاعر) در باکو به سال 1374

ــ  مرگ نیازی حاجی بیگوف (آهنگساز) در باکو به سال 1363

14- مرداد- سالروز انقلاب مشروطیتبه سال 1285

ــ مرگ محمدنخجوانی (از بنیانگذاران کتابخانة ملی تبریز) در 1341

ــ تولد سهراب طاهر (شاعر) در شهر آستارای آذربایجان ایران به سال 1305

15- مرداد- تولد خورشیدبانو ناتوان (شاعر) در شوشا به سال 1211.

19- مرداد- مرگ جعفر خندان (شاعر) در باکو به سال 1340

ــ  تولد آلیسا نجات (نویسنده) در بخش لریک جمهوری آذربایجان به سال 1315

20- مرداد- مرگ زینال خلیل (شاعر) در باکو به سال 1352

22- مرداد- تولد فرهاد آقازاده (شرقلی) (معلم و زبانشناس) در شوشا به سال 1259

23- مرداد- تولد احد حسینی (مجسمه ساز) در تبریز به سال 1323

ــ  مرگ حمید آرش آزاد (طنزنویس و روزنامه نگار) در تبریز به سال 1389

24- مرداد- تولد ابراهیم آبادی (بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون) در تبریز به سال 1313

25- مرداد- مرگ دکتر غلامحسین بیگدلی (مبارز، نویسنده و استاد دانشگاه) در 1377

ــ  تولد بختیار وهابزاده (شاعر) در شکی به سال 1304

26- مرداد- اشغال شهر فضولی توسط نیروهای ارمنی در 1372

ــ تولد مسلم ماغامایف (خوانندة اپرا) در باکو به سال 1321

28- مرداد- کودتای آمریکایی علیه دولت ملی دکتر مصدق به سال 1332

29- مرداد- تولد خان شوشینسکی (خواننده) در شوشا به سال 1280

ــ تولد نیازی حاجی بیگوف (آهنگساز) در تفلیس به سال 1291

Facebook
Telegram
Twitter
Email