آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیانیه تشکل های دانشجویی سراسر کشور

 جنبش سرافراز دانشجویی ایران تسلیم این سرکوب‌ها نمی‌شود

«با قامتی سرافراز گرچه شلاق‌خورده، مجروح و حبس‌کشیده ایستاده‌ایم»
میرحسین موسوی – بیانیه ۱۸

دانشجویان فهیم ایران!

مدتی است که با انباشت بحران‌های ساختاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ ایران بیش از هر دوره‌ دیگری از آینده‌ خود بیمناک شده‌است. از یک سو بروز انواع نارضایتی‌های مردمی از وضعیت موجود و از سوی دیگر لفاظی‌های توجیه‌گرانه‌ صاحبان قدرت کشور را در مسیر خطرناکی قرار داده‌. فساد ساختاری، تبعیض سیستماتیک، نقض حقوق بنیادین شهروندان، بی‌حرمتی به کرامت انسانی، افزایش فاصله‌ی طبقاتی و محرومیت‌های اقتصادی و اجتماعی، قانون‌گریزی و حتی قانون‌ستیزی برخی مجریان قانون، نادیده گرفتن و حتی قمار با منافع ملی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، بحران‌های محیط‌زیستی و… مسائلی اساسی است که حاکمیت با آن‌ها روبرو است. اما متاسفانه همچنان تنها پاسخ قدرت‌مندانی، که گویی گوش‌هایشان از همیشه ناشنواتر شده، تکرار رویه‌ پرهزینه‌ بگیر‌و ببند در کشور بوده است و همپای امنیتی شدن بیش از پیش فضای کشور، دانشجویان، این حافظان آخرین سنگر آزادی، مورد هجمه قرار گرفته‌اند. گویی روند طی شده در چندسال گذشته در جهت نهادمندسازی #جنبش_دانشجویی و تمرکز بر حقوق مصرح در قانون اساسی به عنوان میثاق عمومی مردم، آن‌هم در زمانی که اقتدارگرایان گمان می‌کردند دانشگاه برای همیشه خاموش شده، خشم‌شان را بیشتر کرده و تلاش می‌کنند با راه مذبوحانه‌ قدیمی در طرد دانشگاهیان و روشنفکران و فعالان از صحنه‌ی سیاسی، بدون پرداخت ریشه‌ای به مسائل کشور، بر بحران‌های پیشِ‌رو سرپوش بگذارند.

همزمان با اخبار مربوط به برخوردهای امنیتی و احکام سنگین قضایی برای معترضان و به ویژه دانشجویان بازداشت‌شده ی دانشگاه هایی همچون تهران، علامه، شهید مدنی تبریز، هنر تهران، شهید بهشتی و … در دی‌ماه، فعالین دانشجویی از طیف‌های فکریِ متفاوت؛ شصت و سه تشکل های دانشجویی نیز در بیانیه ایی، یک‌دست و هم‌صدا به این احکام اعتراض کردند. اما اقتدارگرایان نشان دادند نه تنها صدای دانشجویان شنیده نشده است بلکه در روزهای گذشته با صدور حکم محکومیتی دیگر برای یکی از فعالین دانشجویی، بر روندهای ناصواب گذشته اصرار دارند.

#فرشته_طوسی، دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اسلامی آزاداندیش این دانشگاه به دلیل فعالیت‌هایی دانشجویی، از جمله کمک به بازگشایی تشکل‌ها و شرکت در برنامه‌های قانونی دانشگاه، در دادگاه بدوی، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال و شش ماه حبس تعزیری و دو سال محرومیت از حقوق اجتماعی نظیر فعالیت در شبکه‌های اجتماعی، مطبوعات و احزاب و همچنین ممنوع الخروجی محکوم شد. حکمی نمادین که زنگ خطری است از تکرار راهکاری ناکارآمد و خطرناک یعنی «تشدید #انسداد_سیاسی برای مقابله با پیامدهای انسداد سیاسی». چگونه است که به جای پیگیری و بررسی عاملین و موثرین بر بحران‌های مختلف کشور، منتقدینِ وضعیت به زندان محکوم می‌شوند.

تعداد دانشجویان زیر #تیغ_دادگاه‌ها از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی و به بهانه‌های مختلف در سراسر کشور آن‌قدر زیاد شده که از شمارش خارج شده است. همه‌ی این موارد در حالی است که علی‌رغم انتظارات و همه‌ وعده و وعیدها، رویکرد ریاکارانه‌ی دولت به وضعیت پیش‌گفته دامن زده؛ از یک سو در تریبون‌های عمومی از « #دانشگاه_امن» صحبت می‌کنند و از سوی دیگر مقاومتی در برابر فشارهای وارده از سوی نهادهای امنیتی به فعالین دانشجویی ندارند.

دانشجویان سراسر کشور!

تاریخ جنبش دانشجویی همواره گواهی بر حرکت مردم بوده و واقعیت‌های جامعه را بازنمایی کرده‌است. همین امر هم همواره موجب خشم و خشونت ارکان قدرت نسبت به دانشجویان بوده. صدور #احکام_سنگین زندان برای فعالین و تکمیل پروژه تعطیلی تشکل‌های دانشجویی در سال ۸۸ به این تصور باطل دامن زد که جنبش دانشجویی برای همیشه کنترل شده‌است اما ما همچنان با مقاومت و خلق فضا و امکان‌های جدید فعالیت، جان بخشی دوباره به ساختارهای قانونی که پیشتر به تعطیلی کشیده شده بود به حیات خود ادامه دادیم. در این مسیر و در جهت گفتمانی مبتنی بر واقعیت‌های زمانه که صرفا مقلد گذشته نباشد، به دنبال کشف ارزش‌های تاریخی برای تغییر وضع موجود برآمدیم و «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» را نه صرفا یک شعار تکراری که راهکاری استراتژیک در گام اول یافتیم. معتقد بوده و هستیم که اگرچه قانون اساسی هم یقینا خالی از اشکالات نیست و این حق هر ملتی است که دست به اصلاح قوانین جاری بزند، اما همزمان تنها با بازگشت به #قانون_اساسی و الزام نهادهای مختلف به رعایت آن، به ویژه اصول ناظر بر حقوق مصرح ملت در فصل سوم، می‌توان بحران‌های مختلف را کم‌هزینه‌تر پشت سر گذاشت.

از قضا مشاهده می‌کنیم که ساختارها به گونه‌ای متصلب شده‌اند که این مطالبه و فعالینی که به آن اصرار می‌ورزند نیز تحمل نمی‌شوند. گویی اصرار دارند تا ثابت کنند که هر نوع تغییری در این کشور ناممکن شده است و لاجرم همه را به سمت جهت‌گیری رادیکال‌تر هدایت می‌کنند.

ما معتقد بوده و هستیم که جریان #تحول‌خواه دانشجویی برای حفظ #آرمان‌گرایی و نگاه انتقادی خود همواره باید #استقلال خود را از جریانات بیرونی، از احزاب گرفته تا جریانات مختلف درون حاکمیت، حفظ کند چراکه نقد صریح و حتی ریشه‌ای را وظیفه‌ی جریان دانشجویی می‌دانیم. البته که برای حفظ این استقلال بهای زیادی پرداخته شده‌است. از فشارهای مختلف #امنیتی و غیرامنیتی که بگذریم، از بیانیه‌ها و مواضع مختلف تشکل‌ها که با بایکوت و بی‌توجهی رسانه‌های مختلف روبرو می‌شدند تا بی‌مهری و برخورد تمامی جریانات مختلف سیاسی کشور که نه تنها نقد به خودشان را برنمی‌تافتند که از هر‌گونه حمایتی از دانشجویان «غیرخودی»، در مواقعی که زیر ضرب بودند، دریغ می‌کردند؛ همگی بر سختی کار افزوده و هزینه‌ها را دوچندان کرده‌اند.

ما تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور اعلام می‌کنیم به عنوان وارثان انباشتی از مطالبات و هزینه‌های جنبش سرافراز دانشجویی ایران تسلیم این سرکوب‌ها نمی‌شویم. ما امروز همه در کنار هم، با پذیرش همه‌ تفاوت‌ها و تکثر موجود در عقاید، در وهله‌ی اول یک پارچه و هم‌صدا از حریم دانشگاه حفاظت خواهیم کرد تا در وهله‌ بعد، همچون گذشته به رسالت تاریخی خود، به ویژه در شرایط آشفته‌ فعلی کشور که همان نقد صریح و بی‌چون‌ و چرای قدرت است، عمل کنیم. صریح و مشخص اعلام می‌کنیم اجازه نخواهیم داد بار دیگر #تمامیت‌خواهان آزادی ما را نشانه بروند. بار دیگر هشدار می‌دهیم حل بحران‌های انباشته شده‌ فعلی بدون بازگشت به مردم امکان‌پذیر نیست. هر مسیری که متضمن کاهش شکاف میان حکومت و ملت، انسجام و وحدت نباشد، بی‌راهه و محکوم به شکست است. رویه‌ فعلی درست در نقطه مقابل این مسیر است. امنیتی کردن فضا و #سرکوب هرگونه اعتراض موجب حفظ نظام نمی‌شود بلکه با ناامید کردن مردم از امکان اصلاح، راه بر بدیل‌هایی باز می‌شود که همه از آسیب‌های خطرناک آن برای کشور آگاهیم.

۱) انجمن اسلامی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه علامه طباطبائی
۲) انجمن فرهنگ و تمدن اسلامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۳) انجمن دانشجویان ایران اسلامی دانشگاه ارومیه
۴) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه
۵) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر
۶) مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا
۷) مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان
۸) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هرمزگان
۹) انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه رازی کرمانشاه
۱۰) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان
۱۱)انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان
۱۲) انجمن ایران اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران
۱۳) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گلستان
۱۴) انجمن‌اسلامی دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان
١۵) انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام(ره) دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۶) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه دامغان
۱۷) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان
۱۸) انجمن اسلامی دانشجویان ترقی‌خواه پلی‌تکنیک
١٩) انجمن اسلامی آرمان دانشجویان علم و صنعت
٢٠) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
٢١) انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه زنجان
٢٢) انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه بیرجند
٢٣) انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
٢۴) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس (بوشهر)
۲۵) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهرکرد
۲۶) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود
۲۷) انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شیراز
۲۸) انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ره قزوین
۲۹) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند تبریز
۳۰) انجمن اسلامی فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان
۳۱) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کردستان
۳۲) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم‌ پزشکی شاهرود
۳۳) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف
۳۴) تشکل وحدت اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۳۵) تشکل رویش صنعتی اراک
۳۶)انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز
۳۷)انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۳۸) انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی قزوین
۳۹) انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام علوم پزشکی زاهدان
۴۰) انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی جهرم
۴۱) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۴۲) انجمن اسلامی رویش دانشجویان علم و صنعت
۴۳) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
۴۴) انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام علوم پزشکی زابل
۴۵) انجمن اسلامی علوم‌پزشکی گراش
۴۶) انجمن اسلامی پردیس آیت الله خامنه ای شهرستان گرگان
۴۷) انجمن اسلامی اعتدال علوم پزشکی قم
۴۸) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی قم
۴۹) انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی بوشهر
۵۰) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید مدنی تبریز
۵۱) انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی اصفهان
۵۲) تشکل فرهنگ و سیاست دانشگاه صنعتی اسفراین
۵۳) مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد
۵۴) انجمن اسلامی دانشجویی دانشگاه چمران اهواز
۵۵) انجمن اسلامی علوم پزشکی زنجان
۵۶) انجمن اسلامی امید دانشجویان محقق اردبیلی
۵۷) انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی اردبیل
۵۸) انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان
۵۹) انجمن اسلامی دانشجویان تحول خواه دانشگاه صعنتی همدان
۶۰) انجمن اسلامی امید علوم پزشکی شیراز
۶۱) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مراغه
۶۲) انجمن اسلامی وحدت و آرمان دانشگاه سیستان و بلوچستان
۶۳) تشکل اسلامی آزاد اندیشی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
۶۴) انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده نفت اهواز
۶۵) انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
۶۶) مجمع اسلامی تربیت شهید رجایی
۶۷) انجمن اسلامی دانشجویان نواندیش دانشگاه فردوسی مشهد

۶۸) انجمن اسلامی علوم پزشکی دانشگاه اصفهان

Facebook
Telegram
Twitter
Email