آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

هشتاد و هفتمین شماره از ماهنامه خط صلح منتشر شد

خبرگزاری هرانا – هشتاد و هفتمین شماره از ماهنامه خط صلح به کوشش مدافعان حقوق بشر و جمعی از کنشگران مدنی منتشر شد.

از آن جا که در طی هفته های اخیر اخبار مربوط به تجاوز و آزار جنسی در ایران، اعم از آزار جنسی دانش آموزان دبیرستان معین، تجاوز جمعی به زنان و دختران در ایرانشهر و هم چنین پرونده تجاوزات سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، توجهات افکار عمومی را به خود جلب کرده است، پرونده ویژه این شماره ازماهنامه خط صلح با عنوان “نگاهی از نزدیک به امنیت جنسی” به ریشه یابی علل خشونت جنسی در کشور، خلاءهای قانونی و هم چنین راهکارهای مقابله با چنین وقایعی پرداخته است.

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-16267/

Facebook
Telegram
Twitter
Email