آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

باید به مدیران استانی اختیارات لازم و کافی داده شود

تفویض اختیار بسیاری از مشکلات را رفع می کند

مراغه – ایرنا – استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم تمرکز زدایی در مدیریت ها در عصر حاضر گفت: تفویض اختیار به ادارات زمینه ساز رفع بسیاری از مشکلات اداری در بخش های اقتصادی و تولیدی است.

به گزارش ایرنا، مجید خدابخش روز پنجشنبه در نشست اقتصاد مقاومتی شهرستان مراغه افزود: تفویض و ارائه اختیارات لازم به ادارات شهرستانی برنامه استانداری بوده و استانداری نیز به دنبال کسب اختیارات لازم و کافی از سوی دولت است.
وی ادامه داد: تفویض اختیارات لازم به ادارات، زمینه ساز توسعه و رونق تولید و همچنین تسهیل گرامور بانکی و مجوزهای استانی خواهد بود.
وی اضافه کرد: از این رو، پیشنهاد تفویض اختیار برای مدیران کل ادارات و دستگاه ها اجرایی به هیئت دولت ارائه شده و این اختیارات منحصر به استانداری نخواهد بود.
وی گفت: مدیریت متمرکز زمینه ساز تک محوری و تک امضایی بوده و نوعی سو مدیریت و عدم برنامه ریزی اصولی برای توسعه است.
وی افزود: با توجه به اینکه هم اکنون در حال گذر از دوره مدیریت های سنتی به سوی مدیریت های مدرن و روزآمد هستیم، مدیران دستگاه های اجرایی نیز باید همگام با فناوری های روز حرکت کنند.
خدابخش با بیان اینکه ادارات و دستگاه های اجرایی و خدمات رسان در جنگ اقتصادی در خط مقدم هستند ادامه داد: پشتیبانی و حمایت از بخش تولید و صنعت مهم ترین رسالت دستگاه های دولتی است.
وی اضافه کرد: نباید مشکلات کوچک و اداری مانع از توسعه بخش تولید و صنعت و صادرات محصولات داخلی شود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: هم اکنون 25 طرح بزرگ و متوسط صنعتی و تولیدی در مراغه در حال ساخت بوده که با بهره برداری از آنها زمینه اشتغال برای یک هزار نفر به صورت مستقیم فراهم می شود….

Facebook
Telegram
Twitter
Email