آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بس کنید درهای زندانها را باز کنید!

یادداشت رهنورد در سوگ هماسلطانی:

حال که نمی‌توانید قاتق نان ملت باشید، قاتل جانشان نباشید

همای شیرین و پرنشاط را هیچ کس فراموش نمی کند، هنگامی که با قدمهای استوار و روحی مقاوم همراه با مادر سلحشورش، خانم دهقان در حمایت زندانیان از پدر قهرمانش آقای عبدالفتاح سلطانی در جمع خانواده‌های زندانی حضور می یافت. من در این حصر ظالمانه در سوگ او و سوگ آزادی های مشروع سر درگریبان غم و در پی راه حلی برای همه زندانیان هستم. همای عزیزمان که همچون همای سعادت بر شانه خانواده شریف دهقان و سلطانی ماوا گزیده بود از شر محنتهای زمانه، که ترکیبی از تقدیر و نظام های قهار است، پرکشید و…
به گزارش کلمه: زهرا رهنورد، که هشت سال است در کنار همسر خود در حصر ظالمانه به سر می‌برد در سوگ دختر جوان عبدالفتاح سلطانی و معصومه دهقان نوشت:

یه گزارش کلمه، همای شیرین و پرنشاط را هیچ کس فراموش نمی کند، هنگامی که با قدمهای استوار و روحی مقاوم همراه با مادر سلحشورش، خانم دهقان در حمایت زندانیان از پدر قهرمانش آقای عبدالفتاح سلطانی در جمع خانواده‌های زندانی حضور می یافت.

من در این حصر ظالمانه در سوگ او و سوگ آزادی های مشروع سر درگریبان غم و در پی راه حلی برای همه زندانیان هستم.

همای عزیزمان که همچون همای سعادت بر شانه خانواده شریف دهقان و سلطانی ماوا گزیده بود از شر محنتهای زمانه، که ترکیبی از تقدیر و نظام های قهار است، پرکشید و رفت.

غم و غصه و فراق حناقی است که روح را خفه و جان را مجروح میکند. اما تا کی میتوان شاهد رنج مضاعف زندانیانی بود که “بسته پیشنهادی” حکومت برای آنان علاوه بر محنت زندان، از دست دادن عزیزان است که بخش عظیم تر رنجها و مرگ آنها در این سالها بیشتر درد فراق خویشانشان است تا تصادف و تقدیر:

– مادری پس از بازگشت از ملاقات فرزند زندانیش زیر ماشین رفت و جان سپرد!

– مادر و همسری پس از بازگشت از ملاقات زندانی در تبعیدشان در جاده های مرگزا در تصادفی هولناک کشته شدند.

– همسری، زن جوانی در فراق شوهر و فشار بار مسئولیت از بیماری سرطان از پای درآمد.

– مادری، زن قهرمانی در فراق دو فرزندش هر روز دچار عوارض گوناگون می شود.

– بانوی جوان دیگری، اهل سنت در کشاکش استرس های وارده و فشارهای مختلف زندگی ناشی از فشار امنیتی بیمار شد و جان سپرد و مسایل و موارد دیگر.

و حالا همای خوب و مهربانمان که پرکشید و رنجهای آشکار و نهان خانواده و پدر و مادر سرافرازش…

ما خود شاهد مرگ والدین سالخورده و چشم به در دوخته امان بوده ایم.

کنار این مصیبتها مرگهای معلوم و مشکوک داخل زندانها و خودکشیها و … هست.

تا کی باید شاهد این “بسته پیشنهادی”شما باشیم؟ بس کنید! درهای زندانهارا باز کنید، در این وانفسای فشار بیگانه و فقر و فساد و فقدان آزادی ها و بیکاری جوانان و فشارهای نهادینه حال که نمیتوانید قاتق نان ملت باشید، قاتل جانشان نباشید.

Facebook
Telegram
Twitter
Email