آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

تشنج در صحن علنی مجلس بر سر سوال علی مطهری از وزیر دادگستری

به گزارش ایسنا، در جریان رای‌گیری برای سوال از وزیر دادگستری درباره سوال علی مطهری زمینه حصر، جواد کریمی قدوسی شعار مرگ بر فتنه‌گر سر می‌داد و نمایندگانی مثل حاجی دلیگانی و کوچکی‌نژاد نیز درخواست تذکر داشتند.

همچنین محمدجواد ابطحی با فریادهای خود با طرح این موضوع در مجلس مخالفت می‌کرد.

سهیلا جلودارزاده در واکنش به این فریادها خطاب به کریمی قدوسی گفت:‌ کشور را به خاک سیاه نشاندید، دیگر چه می‌خواهید؟ چرا می‌گویید فتنه؟ میرحسین موسوی هشت سال در این کشور جنگ را اداره کرد.

امروز با طرح سوال علی مطهری درباره رفع حصر از وزیر دادگستری در مجلس حاشیه‌هایی به وجود آورد. بعد از اینکه مطهری باز هم اعلام کرد از صحبتهای آوایی قانع نشده و سوال خود را به رای گذاشت سیدجواد کریمی قدوسی نماینده نزدیک به جبههپایداری که معمولا خود را ملزم میداند که نسبت به اینگونه موضوعات موضعگیری می‌کند، صحبتهایی را با صدای بلند بیان کرد که از میان آنها کلمه فتنه به گوش خبرنگاران آشنا بود. همین موضوع این بار با واکنش شدید زنان مجلس روبرو شد. همین صحبتهای کریمی قدوسی موجب اعتراض زنان مجلس که در ردیف جلوی کریمی قدوسی نشسته بودند شد.

پروانه مافی دقایقی با کریمی قدوسی صحبت کرد و سهیلا جلودارزاده در اعتراض به کریمی قدوسی فریاد زد که مملکت را به خاک سیاه نشاندید و فساد اقتصادی درست کردید دیگر چه میخواهید.

در همین حین نمایندگانی از جمله الیاس حضرتی، نادر قاضی پور، محسن کوهکن، محمدعلی پورمختار، محمدجواد جمالی، احمد امیرآبادی، عبدالکریم حسینزاده، سیلمی، طیبه سیاووشی، فاطمه حسینی، زهرا ساعی، مجتبی ذالنور، احسان قاضیزاده به این گعده پیوستند و تلاش کردند تا نمایندگان درگیری را آرام کنند و به این تنش پایان دهند.

جلودارزاده خطاب به کریمی قدوسی ادامه داد که چرا میگویید فتنه این در حالیست که میرحسین موسوی هشت سال در این کشور جنگ را اداره کرد./ اعتمادآنلاین

Facebook
Telegram
Twitter
Email