آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

در حاشیه سخنرانی رهبری، سخنانی که حذف شد

کلمه: امروز در حاشیه انتشار سخنرانی آیت الله خامنه‌ای از سوی کانال‌های خبری توییتی از سوی صالح کاهانی که گویا خود نیز در مراسم حضور داشته منتشر شد با این مضمون: “رهبر انقلاب صبح امروز: در موضوع اصرار آقایان اجازه تجربه (با کنایه خنده حضار) را دادم …. که البته از خصوص قرمز معین شده هم عبور کردند!… رئیس جمهور اعتراف کرد اگر محدودیت های شما نبود ما امتیازات بیشتری میدادیم.”

عصر ایران نیز در این باره نوشت: “مقام معظم رهبری: مذاکرات برجام اشتباه بود. در موضوع مذاکرات بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز معین‌شده هم عبور کردند. رییس‌جمهور اعتراف کرد اگر محدودیت‌های شما نبود ما امتیازات بیشتری می‌دادیم.”

اما نهایتا این بخش از اظهارات وی در سایت رسمی او منتشر نشد و به سرعت حذف و حتی توییت مذکور نیز پاک گردید.

مشخص نیست چرا این بخش از سخنان حذف شده و دلیل اینکه آیت الله خامنه‌ای نمی‌خواهد چنین اظهاراتی منتشر شود چیست؟ هرچند که او گفته من مخالف بودم اما بازهم مشخصا او از قبول مسئولیت سر باز می زند و بیشتر در نقش اپوزیسیون حکومتی ظاهر می شود که خود در راس آن قرار دارد.

این رویه رهبری است که اصولا در کوچکترین امور کشور دخالت می‌کند اما در مقابل از قبول مسئولیت سرباز میزند، کمااینکه در سخنرانی امروز نیز گفت با آمریکا مذاکره نخواهیم کرد، که فردا روزی اگر دولت پای میز مذاکره نشست او بتواند از قبول هر مسوولیتی سر باز زند. و البته این درحالی است که مشاوران رهبری یکی در روسیه و دیگری در چین با آمریکایی‌ها پیام رد و بدل می‌کنند و پشت پرده مذاکراتی دارند به طوریکه ظریف می‌گوید از مذاکرات پشت پرده خبر ندارم.

این روش رهبری در مقابل روش رهبری است که مسئولیت پایان جنگ را بر عهده گرفت و حتی هنگامی که هاشمی در قامت رئیس مجلس از او خواست تا مسوولیت پذیرش قطعنامه را به او واگذار کند و حتی بعد اعدامش کند، نپذیرفت و خود قبول مسئولیت کرد.

اما آیت الله خامنه‌ای هیچ گاه چنین روشی را در پیش نگرفت، در مورد همه چی نظر می دهد، ایراد میگیرد و نهیب می زند و توجه نمی کند که اگر از سیاست‌های ارزی و مالی دولت ایراد میگرد، هیچ نظارتی بر زیر مجموعه‎‌های او وجود ندارد و مشخص نیست چقدر از این بحران ها ناشی از فساد زیرمجموعه‌ی رهبری است.

اگر رهبری می خواهد در نقش اپوزسیون ظاهر شود، بهتر آن است که سپاه، قوه قضاییه، ستاد فرمان اجرایی، آستان قدس و صدا و سیما و تمام نهادهای انتصابی را به نهادهای انتخاباتی واگذار کند تا بتواند راحت از دولت انتقاد کند.

از سوی دیگر با سخنرانی امروز رهبری یادداشت روز گذشته سعید حجاریان می‌تواند بیشتر مورد توجه قرار گیرد، آنجا که می گوید اظهارات رهبری در مجلس قانون شود. همان طور که حجاریان گفت سخنان رهبری به صحن علنی مجلس برود و از آنجاکه بیانات رهبری مخالفی ندارد تبدیل به قانون شود تا تکلیف همه در خصوص مذاکره و هرچه در کشور رخ می دهد مشخص شود.

قطعا به این ترتیب رهبری نمیتواند در تریبون های عمومی در قامت منتقد و اپوزسیون دولت ها ظاهر شود و از هرکار و سیاستی ایراد بگیرد و بالاخره او نیز روزی مجبور می شود تا مسوولیت تصمیم خود را بپذیرد.

و در پایان اینکه، رهبری حرفی را در جمع هواداران خود زد بی توجه به آنکه امروز کلام از دهان خارج نشده، نقل محافل مجازی می‌شود و مورد تحلیل و تفسیر قرار میگیرد و حتی با حذف آن از سایت رسمی نیز نمیتوان از گسترش آن جلو گیری کرد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email