آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان در شهریور ماه

4- شهریور- مرگ عاشیق پناه پناهوف 1357.

– شهریور- تولد سید جعفر پیشه وری (مبارز سیاسی و نخست وزیر حکومت ملی آذربایجان) در روستای زاویه سادات خلخال به سال 1271

6- شهریور- مرگ ربابه مرادوا (فعال سیاسی، خواننده و بازیگر نقش لیلی در اپرای ــ تولد اکبر عبدی (هنرپیشه سینما) در اردبیل به سال 1339

5لیلی و مجنون) در باکو به سال 1362

8- شهریور- استقلال جمهوری آذربایجان در 1370

9- شهریور- مرگ صمد بهرنگی (معلم و نویسنده) در رود ارس به سال 1347

ــ مرگ عباس پناهی ماکویی (نویسنده) به سال 1351

10- شهریور- اشغال شهر قبادلی توسط نیروهای ارمنی و کشتار اهالی آذربایجانی آن در 1372

ــ اشغال شهر جبرائیل توسط نیروهای ارمنی  در 1372

ــ  مرگ حاجی زین العابدین تقی اف (سرمایه دار. خادم اجتماعی. بنیانگذار مدارس دخترانه) در باکو به سال 1303

11- شهریور- تولد دکتر حمید نطقی (نویسنده، مترجم و پدر روابط عمومی در ایران) در 1299

ــ افتتاح فیلارمونیای دولتی تبریز توسط حکومت ملی آذربایجان در 1325

 مرگ امیرحسین صدقیانی (نخستین لژیونر فوتبال ایران و نخستین سرمربی تیم ملی فوتبال ایران) در 1361

12- شهریور- اعلام تشکیل فرقة دموکرات آذربایجان 1324

ــ  مرگ محمدرضا ایرانی ملک کیان (نقاش) در 1373

13- شهریور- مرگ عزیزه جعفرزاده (شاعر و نویسنده) در باکو به سال 1382

ــ  مرگ دکتر محسن هشترودی (ریاضیدان) در تهران به سال 1355

ــ تولد تقی ارانی (فعال سیاسی) در تبریز به سال 1282

14- شهریور- انتشار نخستین شمارة روزنامة «آذربایجان» ارگان فرقة دموکرات آذربایجان در تبریز به سال 1324

ــ روز مطبوعات آذربایجان.

15- شهریور- تولد قادر میزبانی (قهرمان دوچرخه سواری) در تبریز به سال 1354

ــ  تولد تهمینه میلانی (کارگردان سینما) در تبریز به سال 1339

17- شهریور- مرگ صادق رضا زادة شفق (مترجم، ادیب و پژوهشگر تبریزی) در تهران به سال 1350

18- شهریور- مرگ میرزا آدی گوزل بیگ (نویسنده) 1227

ــ  مرگ رشید بهبودوف (خواننده) در 1368

ــ  توقیف ویژه نامة «آدینه» روزنامة مهد آزادی در تبریز به سال 1345

ــ  تولد مصطفی چمنلی (نویسنده) در روستای چمنلی منطقة آغدام به سال 1326

20- شهریور- مرگ عاشیق سایات نووا در تفلیس به سال 1174

21- شهریور- تولد یوسف وزیر چمن زمینلی (نویسنده) در شوشا به سال 1266

22- شهریور- مرگ شیخ محمد خیابانی در تبریز به دست عوامل حکومت در 1299

24- شهریور- مرگ میرزا تقی رفعت (شاعر) در تبریز به سال 1299

ــ  مرگ واصف آدی گؤزلوف (آهنگساز) به سال 1385

25- شهریور- مرگ عبدالله توکل (مترجم اردبیلی) در اردبیل به سال 1378

26- شهریور- مرگ قاتیر محمد (قاچاق و رهبر قیامهای روستایی) در 1298

27- شهریور- مرگ سیدمحمدحسین شهریار (شاعر) در تهران به سال 1367

ــ مرگ زاون یدیقاریان (موسیقیدان. نوازنده. نخستین استاد هنرستان موسیقی تبریز) در تبریز به سال 1387

ــ تولد مسلم ماقامایف (آهنگساز و رهبر ارکستر) در استاریه آتاگی به سال 1264

ــ تولد اوزئییر حاجی بیگوف (آهنگساز و سازندة سرود ملی جمهوری آذربایجان) در روستای آغجا بدیع شوشا در قره باغ به سال 1264

Facebook
Telegram
Twitter
Email