آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

اتحاد و همبستگی ما کارگران تنها تضمین پیروزی مبارزات هفت تپه است

مبارزه کارگران هفت تپه سالهای طولانی است که در جریان است. هر دوره مصافهای پیشین با چالشهای جدیدی همراه بوده است. اعتصاب کارگران هفت تپه که اینک وارد .۱۵. مین روز خود شده است، نه تنها برای حقوق عقب افتاده و دیگر مطالبات فوری بلکه اساسا مبارزه ای است علیه خصوصی سازی هفت و تجزیه آن توسط کارفرمایان و دلالان و سودجویانی که . آماده اند زندگی هزاران کارگر زحمتکش و خانواده های آنها را به نابودی بکشانند.

حفظ اتحاد و همبستگی کارگران اعتصابی و حمایت از این مبارزه توسط خانواده ها و مردم و اهالی هفت تپه، شوش و کل منطقه و سراسر ایران اینک حیاتی است. نباید اجازه داد با تهدید و احضار نمایندگان کارگران و با وعده های دروغین این مبارزه را به بن بست بکشانند. کارفرما و مقامات دولتی . بدانند که تنها پاسخ قابل قبول برای کارگران پرداخت کامل حقوق و مزایای آنها و توقف روند تجزیه کشت و صنعت هفت تپه و به تاراج بردن آن توسط بخش خصوصی است.

شکی نباید داشت که تاراجی که در هفت تپه در جریان است با تایید و همراهی مسئولین دولتی در سطوح مختلف صورت گرفته است. در واقع کارگران هفت تپه نه تنها با کارفرما و مدیریت و حراست شرکت بکه با فرماندار و استاندار و نیروهای انتظامی و امنیتی منطقه و حتی تهران درگیر هستند. صفی از ماموران نظام سرمایه داری در مقابل کارگران بی حقوق هفت تپه ایستاده اند. در مقابل این صف ضدکارگری تنها میتوان با اتحاد، یگانگی و همبستگی کارگری مقاومت کرد. در مقابل این صف سرمایه داران و زمین خواران و مدافعین آنها تنها می توانیم بر نیروی متحد خودمان و بر تشکلات مستقل و نمایندگان منتخبمان تکیه کنیم. در مقابل صف مدافعین کارفرما تنها میتوانیم به صف کارگران متحد و متشکل اتکا کنیم. اجازه ندهیم عوامل کارفرما، عناصر دست نشانده . در صفوف ما کارگران رخنه کنند، ما را خسته، کلافه و یا مرعوب کنند و به اتحاد و عزم ما برای نجات هفت تپه و برای آینده خودمان و فرزندانمان ضربه وارد کنند. از سندیکا و شورای نمایندگان منتخب کارگران در این اعتصاب حمایت کنیم و یکپارچه تا دست یابی به مطالباتمان به این مبارزه ادامه دهیم. نتیجه فوری این اعتصاب هر چه که باشد، یادمان نرود که با اتحاد و همدلی، تشکل مستقل و خرد جمعی قادر خواهیم شد به پیروزی نهایی دست یابیم.

زنده باد کارگران و زحمتکشان هفت تپه

زنده باد اتحاد و همبستگی ما کارگران

جمعه .۹ شهریور ۱۳۹۷.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه.


خبر تکمیلی

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

جلسه شورای تامین با حضور نمایندگان کارگران معاونت عالی اقتصاد استاندار اعضای شورای تامین شوش و کارفرمای در محل استانداری خوزستان از ساعت 12 ظهر تا ساعت 17 بعد از ظهر به طول انجامید

در این جلسه مصوباتی حاصل شد در زیر به آنها اشاره میشود

۱- حقوق کلیه عقب مانده پرسنل شرکت از دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری 12 تا 15 شهریور پرداخت میشود

۲-تمام نیروی پیمانکاری حذف خواهد شد

۳-تمام پرسنل شرکت اعم از پیمانکاری و روزمزد طبق قانون کار و مطابق ماهیت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با آنها قرارداد یکساله منقعد میشود

۴-آقای مهندس مددی کاهکش با اختیار تام مدیر اجرایی و تنها تصمیم گیرنده در مورد 0 تا 100 همه امور شرکت نیشکر هفت تپه میباشد

۵-حضور مدیران زد کارگران سیامک افشار مهرداد رستمی چگنی و ایوب اسدی در هفت تپه ممنوع، و هیچ فعالیتی و ستمی در هفت تپه نخواهند داشت،

۶-برگشت بکار کلیه ی پرسنل اخراجی شرکت از جمله پرسنل دفع آفات و پرسنل خوراک دام

۷-کلیه ی واحدهای تفکیک شده شرکت از جمله تاکستان کارخانه خوراک دام و مزارع 700,800,900یکپارچه زیر نظر شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه باقی خواهند ماند و شرکت های نوظهور شرکت باغ جاوید پارس و شرکت دریای زئوس هیچ وجه قانونی ندارند و فعالیت آنها در هفت تپه غیر قانونی می‌باشند

لازم به ذکر است اعتصابات کارگران تا اجرای بطور کامل این مصوبات ادامه دارد

جمعه ۹ شهریورماه ۱۳۹۷

سندیکای کارگران نیشکر هفت

Facebook
Telegram
Twitter
Email