آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

22 هزار کلاس درس فرسوده در تهران

برای مقاوم سازی دوهزار و هفتصد میلیارد تومان اعتبار نیاز است

در مرکز کشورنزدیک به  ۴۲درصد کلاس های درسی فرسوده و غیر مقاوم است. همین آمار نشان می دهد که در دیگر استان ها بویژه در استان های دور افتاده و محروم وضعیت مدارس به چه منوال است. علی شهری مدیرکل نوسازی مدارس شهر تهران خبر داد: از مجموع ۵۳ هزار کلاس درس دولتی واقع در استان تهران، حدود ۲۲ هزار کلاس درس فرسوده، نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی هستند که اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی مدارس مذکور نیاز است…

وی در پاسخ به این سوال که هزینه نهایی برآورد شده برای تکمیل پروژه‌ها چقدر بوده است؟ گفت: از مجموع ۵۳ هزار کلاس درس دولتی واقع در استان تهران، حدود ۲۲ هزار کلاس درس فرسوده، نیازمند تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی هستند که اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای بازسازی مدارس مذکور نیاز است. به طور کلی برنامه‌ریزی و ساخت فضاهای آموزشی تفاوت بسیاری با احداث فضاهای مسکونی و غیره دارد و می‌بایست موارد متعددی در ساخت فضای فیزیکی مدارس مورد توجه قرار گیرد. به همین منظور، بهترین مواد اولیه در ساخت فضاهای آموزشی لحاظ می‌شود.

شهری با بیان افزایش سهم خیرین در سال جاری به نسبت سال گذشته گفت: خیرین مدرسه‌ساز از ابتدای شکل‌گیری تاکنون، در احداث ۱۵۶۸ پروژه آموزشی با ۱۸ هزار و ۳۴۰ کلاس درس استان تهران مشارکت داشته‌اند، اما در بیستمین جشنواره خیرین که تیرماه ۹۷ در تهران برگزار شد، خیرین مدرسه‌ساز اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد تومان تعهد کردند که امیدواریم قسمت عمده‌ای از این تعهدات تحقق یابد.

Facebook
Telegram
Twitter
Email