آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

خود شیفتگی و راه مقابه با آن با همدلی و اتحاد

موج انحطاط اخلاقی و فرهنگی هر دم افزون تر از قبل جامعه را فرا می گیرد .اسفناک تر این که این آلودگی نه تنها ارزش ، بلکه یگانه معیار سالم زیستن و بالاتر از آن ایده آل زندگی انسانی شناخته و شناسانده می شود . نمونه های بس  فراوانی را می توان ذکر کرد . در بافت روحی  گونه ای از اینسان افرادی در حین  جهل و نادانی پز روشنفکری نهادینه شده است . کتاب و روزنامه در زندگی این ها محلی از اعراب ندارد . هر چند ، گاه و بی گاه به خبرهای آبکی و جعلی که وسیعا در شبکه های مجازی پخش می شود ، نیم نگاهی می افکنند . تا با نقل حتی تحریف شده ی آن خودی بنمایانند . تفاوت مولانا و سعدی و حافظ را نمی دانند . ولی  خود را شیفته ی شعر و شاعری نشان می دهند و در لفاظی های بی پایان خویش ، بعضا شعری هم دکلمه می کنند ، تا صحت روش خود را در نحوه ی زندگی با تفاخر به اطرافیانشان ثابت  کنند . تعداد این اشخاص روز به روز در بازتولیدی نامیمون تکثیر می شود . برای این ها دانستن نام و مد لباس  فلان هنر پیشه هالیوودی  بسی مهم تر از فهم وضعیت کشور خویش و احوالات تیره روز مردم است . با توسل به ترفند های مختلف ، سیمای واقعی  خویش را در انظار وارونه جلوه می دهند . به عیان ملاحظه  می شود: این سان اشخاصی منش و سلوک خود را که بیزاری از سیاست است ، بر جامعه حاکم کرده اند . فاجعه ی مضحک فخر این ها نسبت به عملکرد خویش در محفل های هم مسلک خود است .شمارش تعداد تیم های فوتبالی که در دسته ی اول اروپا بازی می کنند ، و دانستن نام فوتبالیست های مشهور بسی مهم تر از فهمیدن نیاز حیاتی  هم میهنانشان است . تعداد این اشخاص بالاخص در تلگرام که مشتری پروپا قرص آنند ، بی داد می کند . نیک بنگریم در دور برمان نیز این ها در اکثریتند …. خیل کثیر این منحرفین شکل و قالب های متفاوتی دارند . طیفی از این ها خویشتن را آشنا و حتی مسلط به ادبیات و فرهنگ پیش رو جهان می نمایانند . مدتی پیش با یکی از این فرهختگان علم و ادب در عرصه مجازی برای چند روزی در تماس بودم . او با افتخار و مباهات به اینکه از هرچه سیاست است و حتی رنگ و بوی سیاسی دارد نفرت دارد ، می گفت . منباب اظهار فضل نام تنی چند از نویسندگان بزرگ جهان را ذکر کرد و مدعی شد که به آثارشان از هر حیث مسلط است . و پس از آن با گستاخی از موضع دانای کل زبان به نصیحت و ارشاد من گشود که انسان با فرهنگ و خردمند همواره می بایست از سیاست دوری جوید ………. خوشبختانه بعد از امر به معروف و نهی از منکر من، دست از سر کچلم برداشت …گونه ی دیگر این خود شیفته ها به شکل جنون آمیزی در پی کسب شهرت و ای بسا ثروت هستند . در قاموس این ها صداقت و شرافت و تعهد به اصول اخلاقی هر چند مدام از پای بندی بدان دم می زنند ،  محلی از اعراب ندارد و صرفا واژه هایی هستند که می شود با مستمسک قرار دادن آن ، خود را فردی  وارسته نشان داد و محبوب قلوب شد . در این راه به هر حیلت و نیرنگی دست می یازند . دروغ گویی و تناقض سخن گفتن و به اقتضای وضع ، چهره عوض کردن وجه مشخصه روحیه ی این بیماران خود شیفته است . جالب آنکه در حین تک روی و پنداشت مرکز کائنات دانستن خویش ، بعضا از مزیت خرد جمعی سخن ها می گویند . .. در همه حال سبک سری و سطحی بودن و بی اعتقادی به اصول و ارزش های انسانی در همه ی این گونه ها ، با یک دیگر به علت هم ذات پنداری ، در جمیع جهات تفاهم و همدلی وجود دارد . در شیوع و گسترش  این اپیدمی ، صدا و سیما و رسانه های شرکتی نقش بی بدیلی دارند .با در نظر داشت همه جانبه ی آسیب هایی که از این حیث به جامعه وارد می آید می بایست با واکاوی علمی و واقع بینانه خسارت به چاره جویی پرداخت . ودر نظر گرفت که راهکاراصولی مبارزه  و مقابله با این آفت ، اقدامی  فردی نیست . می شود و باید با همدلی جریانات ترقی خواه در عرصه های مختلف فرهنگی و اخلاقی این پدیده شوم را به چالش کشید .   از جمله با بهره گیری از دانش شخصیت ها ی  صاحب نظربا فضیلت  و شرکت فعالانه در انجمن های صنفی ، سندیکایی و احزاب و سازمان های ترقی خواه . چراکه روش مبارزه با این آفت ، سوای نبرد  در عرصه های فرهنگی بمثابه عاملی روبنایی باید توام با کار عملی باشد تا در جریان زندگی هم به عمق زیان بخش بودن اینسان رفتارها پی برد ونیز به کارآیی و اثر بخشی  فعالیت جمعی  . در این شرایط کشورمان که  با مبارزه برای برچیدن بساط دیکتاتوری  و طرح  مطالبات صنفی و اقتصادی و ارتقا ء آن به  خواست های سیاسی  پس از خیزش پرشکوه مردم از دی ماه 1396 زمینه مساعدی برای  شکل گیری اتحاد نیروها در وسیع ترین گستره در بین اقشار زحمت کش جامعه  وجود دارد . می توان و باید با گام هایی استواردرصفی واحد گرد هم آییم و در پی تحقق آماج مردم که حتی  منزلت و کرامت انسانی شان بی رحمانه از سوی حاکمیت لگد مال می شود ، بر آمد . این وظیفه عاجل و درنگ ناپذیر همه ی میهن پرستان با تعلقات عقیدتی و فکری متفاوت است . هر نوع تنگ نظری و عیب جویی را باید کنار نهیم . و مسئولانه به  فکر سرنوشت کشورمان و آحاد مردم باشیم .         

صادق شکیب   

Facebook
Telegram
Twitter
Email