آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مرگ مشکوک دکتر فرشید هکی حقوق دان و فعال حقوق بشر

دکتر فرشید هکی حقوقدان، فعال حقوق بشر و از اقتصاد دانان برجستە ایران کە بنیانگذار حزب پیشتازان عدالت هم بود، به طور مشکوکی جان باخته است. بسیاری بر این عقیده اند که نیروهای امنیتی در قتل او دست داشته اند. به ویژه آنکه چند نفر از دوستانش گفته اند که او از طرف نیروهای امنیتی مورد تهدید قرار گرفته بود.اما پزشک قانونی اعلام کرد.

در این رابطه محمد مقیمی وکیل دادگستری ادعای پزشک قانونی را نادرست می داند و میگوید:

دکتر فرشید هکی، حقوقدان‌، اقتصاددان، پژوهشگر، فعال حقوق بشر و حقوق محیط زیست ۱۳۹۷/۷/۲۵ به طرز مشکوکی به قتل رسیده است.

اینجانب لحظاتی پس از این حادثه از طرف خانواده این بزرگوار در جریان قرار گرفتم و تا این لحظه، آرام و قرار ندارم.

دکتر هکی را سال‌هاست که از نزدیک می‌شناسم. اما پیش از آشنایی و دوستی با این دوست عزیز و دانشمند، من در دوره کارشناسی ارشد حقوق بشر در دانشگاه تهران و در زمان نگارش پایان نامه ام با آثار علمی ایشان آشنا شدم و برای نگارش پایان نامه ام از آثار ایشان اعم از کتاب و مقاله کمال استفاده را نمودم. به دلیل اینکه دکتر هکی دانش آموخته حقوق بشر و اقتصاد بودند، آثار علمی ایشان از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است، چنانکه در ایران چنین آثاری که هم دارای بُعد حقوق بشری و هم دارای جنبه‌های اقتصادی و بطورخاص اقتصاد سیاسی باشد، وجود نداشته و ندارد. بنابراین، با توجه به موضوع خاص پایان نامه ام “تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر حقوق بشر” بیشترین بهره را از آثار ایشان بردم.

ایتجانب بر این باورم که دکتر فرشید هکی را باید بنیانگذار نسل جدید کنشگران جامعه مدنی ایران دانست. کسی که هم دارای سوابق عالی علمی و هم دارای پیشینه عملی در زمینه حقوق بشر، فعالیت اجتماعی و سیاسی بود، وی سالها کوشش نمود که از راههای مسالمت آمیز اهداف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی خود را پیش ببرد. چنانکه در این راه تلاش کرد تا حزب مستقل پیشتازان عدالت را تاسیس کند، اما متاسفانه حکومت با زیرپا گذاردن قانون، مانع تاسیس این حزب شد.

قتل دکتر هکی از جمله قتلهای مشکوک می‌باشد و باید دستگاهای قضایی و انتظامی عوامل آن را شناسایی، معرفی و محاکمه نمایند. تا آنجا که اینجانب به عنوان یکی از وکلای اولیای دم ایشان اطلاع دارم، شواهد و سرنخهای مهمی وجود دارد که قطعا میتوان عاملان را به دست عدالت سپرد.

اینجانب بنابر سوگندی حرفه ام، از هیچ کاری برای پیگیری این فاجعه ملی فروگذار نخواهم کرد و تا پای جان خواهم ایستاد. محمد مقیمی وکیل دادگستری و کارشناس ارشد ۳۰/۷/۱۳۹۷

Facebook
Telegram
Twitter
Email