آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

سندیکای کارگران شرکت واحد

با توجه به نزديكي برگزاری دومين مجمع عمومی سندیکاي كارگران شركت واحد و اهمیت این مجمع براي ما و بسياري از تشكلات مستقل كارگري ، بنابر وظيفه حفظ وحدت جنبش كارگري و پرهيز از برخي اختلاف نظر ها ، جهت حفظ و تداوم استقلال سندیکای کارگران شرکت واحد از کلیه اعضای هیئت مديره قبلی میخواهیم در این انتخابات شركت کرده و به پر بار تر شدن آن یاری برسانند ، ما حتي از افراد اخراجی آقايان رضا شهابی و حسن سعيدي میخواهیم كه در این انتخابات شرکت کنند . همچنین از دوستان و عزیزان بازنشسته آقایان يعقوب سليمي، علی زاد حسين ، غلام رضا میرزایی ، کیومرث الفتی ،منصور حیات غیبی ،ابراهیم مددی ،ابراهیم گوهری ،سلطان علی شکاری حسین شهسواری ،داود رضوی ، محمود هژبری و……. تقاضا داریم جهت نظارت بر حسن انتخابات وهمیاری با بر گزار کنندگان انتخابات در ارائه نظرات مشورتی در یغ نفر مایند .

جهت اطمینان از صحت انتخابات از تشکل های مستقل کارگری که در مقاطع مختلف با سندیکا همکاری داشته اند و نامشان در ذیل بیانیه درج شده است میخواهیم نمایندگان خودرا جهت نظارت بر انتخابات معرفی کنند همچنین هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکا از کنفدراسیون کارگران ITUC و فدراسین کارگران حمل و نقل ITF تقاضا دارد جهت برگزاری انتخاباتی سالم ناظران خود را اعزام کنند

تشکلهای دعوت شده؛

١- سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه

۲- سندیکای فلزکار و مکانیک

۳- سندیکای نقاشان البرز

۴- کانون مدافعان حقوق کارگر

۵- اتحادیه آزاد کارگران ایران

۶-انجمن صنفی برق و فلز کار کرمانشاه

۷- کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری

۸-کمیته پی گیری برای ایجاد تشکل های کارگری

ما مصمم هستیم که مجمع باشکوهی با شرکت کارگران زحمتكش شرکت واحد بر گزار کنیم و از کلیه افرادی که به هر ترتیب در برگزاری این مجمع ما را یاری کنند کمال تشکر را داریم و دست دوستی به تمامی کارگران و فعالان کارگری دراز میکنیم.

هیئت برگزاری مجمع عمومی سندیکا

۶ آبان ۹۷

Facebook
Telegram
Twitter
Email