آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

صدور حکم حبس و شلاق برای ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو اراک

خبرگزاری هرانا – پانزده تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند، توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک جمعاً به ۲۴ سال و ۶ ماه حبس و ۱۱۱۰ ضربه شلاق محکوم شدند. احکام صادره که به صورت گروهی صادر شده به مدت ۵ سال تعلیق شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم ۱۵ تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند، توسط شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی اکبر رضوانی به صورت گروهی صادر شد.

اسامی این افراد “مجید لطیفی”، “بهروز حسنوند”، “حمیدرضا احمدی”، “امیر هوشنگ پور فرزانگان”، “مرتضی عزیزی”، “هادی فاضلی”، “ابولفضل کریمی”، “فرید کودانی”، “مجید یحیایی”، “امیر فتاح‌پور”، “یاسر قلی”، “امیر فرید افشار”، “مهدی عابدی”، “علی ملکی” و “بهروز ولاشجردی” توسط هرانا احراز شده است.

تمامی این افراد به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق  تعزیری محکوم شدند.

از میان آنها آقایان هادی فاضلی، امیر فرید افشار و ابولفضل کریمی هر یک از بابت اتهام “معاونت در اخلال در نظم عمومی از طریق تحریک کارگران” به ۶ ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر یک به ۱ سال حبس محکوم شدند. بهروز حسنوند نیز از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

همچنین هفت تن از آنها بابت اتهام “معاونت اخلال در نظم عمومی” و یک تن بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

لازم به ذکر است در دادنامه این افراد آمده است: “با توجه به اینکه متهمین به علت عدم پرداخت حقوق ماهیانه از سوی شرکت هپکو و تحت تأثیر اوضاع و احوال به وجود آمده در خصوص شرکت از قبیل تعدیل نیرو و عدم کارکرد و واگذاری شرکت، بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی محقق شده است، لذا اجرای مجازات مذکور در متن رأی به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵ سال معلق و تعلیق می‌گردد”.

این کارگران همگی در خرداد ماه سال جاری در اعتراض به معوقات مزدی و نامشخص بودن وضعیت شرکت دست به تجمع اعتراضی زده بودند.

لازم به یادآوری است که هرانا پیشتر طی گزارشی از احضار به مراجع قضایی ۱۰ تن از این کارگران خبر داده بود. پیشتر یکی از کارگران هپکو در این خصوص گفته بود: “احضار کارگران هپکو درحالی‌ست که پیش از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی و مراجع قضایی همانند استانداری، دفتر نماینده ولی فقیه در استان، فرمانداری‌ها و چند نهاد امنیتی و نهاد قضایی نامه‌نگاری کرده‌اند”.

رونوشت احکام صادر شده برای این افراد عینا در ادامه می‌آید:

۱. مجید لطیفی، فرزند شعبان مبینی، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “معاونت در جرم و تحریک کارگران شرکت هپکو به اخلال در نظم عمومی و تظاهرات منتح به تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

۲. بهروز حسنوند، فرزند ماشالله، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در اجتماعات غیر قانونی و ایجاد هیاهو و جنجال و سخنرانی برای مغرضین و نزاع با مامورین نیروی انتظامی منتج به اخلال در نظم عمومی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس محکوم شده است.

۳. حمیدرضا احمدی، فرزند محمد، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تظاهرات و سخنرانی برای مغرضین” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “معاونت در جرم اخلال در نظم عمومی از طریق تحریک شرکت کنندگان به اخلال در نظم عمومی منتج به تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

۴. امیر هوشنگ پور فرزانگان، فرزند وسعت الله، به اتهام “معاونت در نظم عمومی از طریق تحریک و تشویق کارگران به تظاهرات” به ۶ ماه حبس، به اتهام “اخلال در نظم عمومی منتج به تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس و به اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی” به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

۵. مرتضی عزیزی، فرزند عزت‌الله، با وکالت سید سعید میر محمدی، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “هدایت تجمعات غیر قانونی کارگران منتج به تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

۶. هادی فاضلی، فرزند صحبت الله، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام “معاونت در جرم اخلال از طریق هدایت و تحریک کارگران به اخلال در نظم عمومی” به ۶ ماه حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار صوت، تصاویر و پیام” به ۱ سال حبس محکوم شده است.

۷. ابولفضل کریمی، فرزند محسن، با وکالت سید فرهاد بطحائی و فاطمه کریمی، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام “معاونت در اخلال در نظم عمومی از طریق تحریک کارگران به تظاهرات و اخلال در نظم عمومی” به ۶ ماه حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار و چاپ و نصب بنرهای اعتراضی” به ۱ سال حبس محکوم شده است.

۸. فرید کودانی، فرزند صفرعلی، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “معاونت در اخلال در نظم عمومی منتج به تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

۹. مجید یحیایی، فرزند عزت الله، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

۱۰. امیر فتاح‌پور، فرزند صحبت الله، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “معاونت در اخلال در نظم از طریق تحریک کارگران به تظاهرات منتج به تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

۱۱. یاسر قلی، فرزند ناصر، با وکالت سید سعید میر محمدی، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “معاونت در اخلال در نظم از طریق طراحی تجمعات کارگری در سازمان خصوصی‌سازی تهران و دفتر مرکزی و تحریک کارگران در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی منتج به اخلال در نظم و تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس محکوم شده است.

۱۲. امیر فرید افشار، فرزند علیرضا، با وکالت سید سعید میر محمدی، به اتهام “مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، به اتهام “معاونت در اخلال و نظم عمومی از طریق تحریک و تشویق کارگران و مغرضین به اخلال در نظم عمومی” به ۶ ماه حبس و به اتهام “تبلیغ علیه نظام از طریق تاسیس گروه تلگرامی هپکو” به ۱ سال حبس محکوم شده است.

۱۳. مهدی عابدی، فرزند لطف الله، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیر قانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

۱۴. علی ملکی، فرزند عزت الله، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

۱۵. بهروز ولاشجردی، فرزند مرتضی، به اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و تظاهرات غیرقانونی” به ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “معاونت در اخلال در نظم از طریق تحریک کارگران به اغتشاش در فضای مجازی” به  ۶ ماه حبس محکوم شده است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email