آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

سخنرانی رئیس جمهور میگوئل دیاز کانل در مجمع عمومی سازمان ملل

  برگردان : هاتف رحمانی 

با غیر عقلانیت جهانی که در آن 0.7 درصد جمعیت صاحب 46 درصد تمام ثروت ها هستند ، در حالی که 70 درصد جمعیت تنها به 27 درصد از آن می توانند دسترسی یابند، 3.460 میلیارد جمعیت در فقر زندگی می کنند ، 815 میلیون نفر گرسنه اند، 758 میلیون نفر بی سوادند و 844 میلیون نفر فاقد خدمات بنیادی اب آشامیدنی هستند احمقانه اما سازگار است

خانم دبیرمجمع

در اینجا بودن ، صحبت در این جایگاه از طرف کوبا ، و عدم یاد آوری لحظه های تاریخی مجمع عمومی که بخشی از عزیزترین خاطرات ما نیز هستند یعنی فیدل کاسترو ، چه گوارا ، رائول کاسترو، و رائول روا “صدر اعظم کرامت” ، فقط برای ذکر مهم ترین ها که نه تنها صدای مردم ما ، بلکه صدای دیگر امریکای لاتینی ها و کارائیبی ها، افریقایی ها، آسیایی ها، خلق های عدم تعهد را، که ما با ان ها بیش از نیم قرن مبارزه مشترکی برای نظم عادلانه جهانی داشته ایم ، که هنوز بسیار دور از دسترس است به اینجا آورده اند ، غیر ممکن است .

 با غیر عقلانیت جهانی که در آن 0.7 درصد جمعیت صاحب 46 درصد تمام ثروت ها هستند ، در حالی که 70 درصد جمعیت تنها به 27 درصد از آن می توانند دسترسی یابند، 3.460 میلیارد جمعیت در فقر زندگی می کنند ، 815 میلیون نفر گرسنه اند، 758 میلیون نفر بی سوادند و 844 میلیون نفر فاقد خدمات بنیادی اب آشامیدنی هستند احمقانه اما سازگار است . همه این آمار ها ، درواقع ، از سوی سازمان های جهانی آماده و به طور منظم مورد استفاده قرار می گیرند ، اما به نظر می رسد که آن ها دربالابردن آگاهی کافی به اصطلاح جامعه جهانی شکست خورده اند.  

خانم رئیس ، این واقعیت ها ، ان چنان که دیروز رئیس جمهور امریکا در اینجا گفت نتیجه سوسیالیسم نیستند . ان ها پی آمد های سرمایه داری ، به ویژه امپریالیسم و نئولیبرالیسم ، پی امدهای خودخواهی و محرومیت که ذاتی آن سیستم است ، و ناشی از یک پارادایم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  است که انباشت ثروت را در دستان افراد اندکی به هزینه بهره کشی و فقر اکثریت بزرگ روا می داند.  

سرمایه داری استعمار را تشدید می کند. به فاشیسم ، تروریسم و آپارتاید زندگی می بخشد و جنگ ها و ستیزه ها ، نقض حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خلق ها، سرکوب کارگران، اقلیت ها، مهاجران و پناهندگان  را گسترش می دهد . سرمایه داری مخالف همبستگی و مشارکت دموکراتیک است . الگو های تولید و مصرفی که شاخص آن است ،  غارت ، نظامیگرایی ، تهدید صلح را ترویج می کند، نقض حقوق بشر را ایجاد می کند و بزرگترین خطر برای تعادل زیست محیطی کره و بقای بشریت است.

هیچ کس فریب کسی را که ادعا می کند بشریت مواد ، منابع مالی و فن آورانه کافی برای از بین بردن فقر، گرسنگی ، بیماری های قابل پیشگیری ومعضلات دیگررا ندارد نمی خورد .آن چه که وجود ندارد اراده سیاسی کشورهای صنعتی است، که وظیفه اخلاقی ، مسئولیت تاریخی و منابع  فراوان برای حل فشار آورترین مشکلات جهانی را دارند.

حقیقت ان است که در حالی که ادعا می شود برای تامین مالی دست یابی به اهداف و آماج های برنامه 2030 کمبود منبع وجود دارد یا از تاثیر فزاینده تغییر آب و هوا سخن می گویند ، اما در سال 2017 ، مبلغ  1.74 تریلیون دلار ، یعنی بالاترین رقم از زمان پایان جنگ سرد، در هزینه های نظامی هدر داده شده است .

تغییر زیست بوم واقعیت اجتناب ناپذیر دیگر و موضوع بقا برای نوع بشر ، به ویژه برای جزیره کوچک کشورهای درحال توسعه است . برخی از تاثیران آن در حال حاضر برگشت پذیر نیستند.

شواهد علمی حاکی است که  افزایش 1.1 درجه سانتی گرادی در مقایسه با سطوح پیشا صنعتی وجود دارد و هر 9 نفر از ده نفری که در مناطق شهری زندگی می کنند هوای آلوده تنفس می کنند.   

اما ، ایالات متحده بعنوان آلوده کننده مهم سال گذشته و امروز از همراهی با جامعه جهانی در اجرای موافقت نامه پاریس در باره تغییر آب و هوا خود داری می کند. به همین خاطر زندگی نسل های اینده و بقای تمام انواع ، از جمله بشر را در مخاطره قرار می دهد.

بعلاوه  و انگارکه به اندازه کافی تهدید علیه بشر و مخلوقات خیره کننده آن وجود ندارد ، این واقعیتی است که سرکردگی گرایی نظامی و هسته ای امپریالیسم به تداوم و گسترش خود به زیان آرزوهای اکثریت خلق ها برای خلع سلاح کامل و عمومی  ادامه می دهد. کوبا این ایده را در میان می گذارد ، و بعنوان شاهد تعهد خود به این هدف ، در 31 ژانویه ، به پنجمین کشور تصویب کننده پیمان منع سلاح های هسته ای تبدیل شد ه است .

در این سازمان که آرزوی بشر برای غلبه بر ویرانی باقی مانده از جنگی وحشتناک با گفتگو بین کشورها تحقق یافت ، سکوت در باره خطری که همه ما را با تشدید ستیزه های محلی ، جنگ های تهاجمی مبدل شده به “دخالت های بشر دوستانه” ، سرنگونی جبری دولت های مستقل ، کودتاهای به اصطلاح ” نرم” و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها ،اشکال تکراری از سوی برخی قدرت ها ، با استفاده از متنوع ترین بهانه ها تهدید می کند غیر ممکن است .

همکاری جهانی برای ارتقا و حفظ تمام حقوق بشر برای همه یک باید است . اما ، دستکاری انتخابی وتبعیض آمیز آن (همکاری) با ادعا های سلطه ، حق برای صلح ، حق تعیین سرنوشت و حق توسعه خلق ها را نقض می کند.  

کوبا نظامی سازی فضای بیرونی و فضای سایبری و نیز استفاده سری و غیر قانونی از فن آوری های  اطلاعاتی  و ارتباطات را برای حمله به دیگر کشورها رد می کند.

اعمال چند جانبه گرایی و احترام کامل برای اصول و حاکمیت قوانین بین المللی برای پیشرفت به سوی جهانی چند قطبی ، دموکراتیک و عادلانه در راستای تضمین همزیستی مسالمت آمیز ، حفط صلح  و امنیت جهانی و یافتن راه حل های پایدار برای مشکلات سیستمی الزامی است .    

علیه منطق تهدید یا استفاده از زور ، یک جانبه گرایی ، فشار ها ،تلافی جویی ها و تحریم ها که به صورت فزاینده رفتار و گفتار دولت امریکا را مشخص می کند و استفاده سوء ان از قدرت وتو در شورای امنیت در راستای تحمیل برنامه های سیاسی خود ، چالش های عظیم و تهدید هایی را در داخل خود سازمان ملل مطرح می سازد .   

چرا ما تقویت وعده شده مجمع عمومی را بعنوان نهاد اصلی مشورت تصمیم ونمایندگی به کار نمی گیریم ؟ اصلاح شورای امنیت نباید به تاخیر افتد یا از آن جلوگیری شود ، چون این نهاد در طول زمان با دموکراتیک کردن عضویت و روش های کار آن به تنظیم نیاز دارد .

ما امروز امده ایم بر آن چه  فرمانده فیدل کاسترو رز در پنجاهمین سالگرد سازمان ملل گفت تاکید کنیم که نجیب ترین الهام اکثریت بشریت را خلاصه می کند ، و من آن را نقل می کنم ” ما جهانی بدون اعمال سلطه طلبانه ، بدون سلاح های هسته ای ، بدون دخالت گرایی، بدون نژاد پرستی ، بدون تنفر ملی یا مذهبی ، بدون نقض حاکمیت ملی هر کشور، با احترام به استقلال و حق تعیین سرنوشت آزاد خلق ها ، بدون مدل های جهانی که سنت ها و فرهنگ های همه اجزا بشریت را اصلا به حساب نمی آورد.بدون محاصره های بی رحمانه که مردان ، زنان ، کودکان ، جوانان و پیران را مانند بمب های اتمی خاموش می کشد  می خواهیم. ”    

بیش از بیست سال از آن درخواست گذشته است و هیچ یک از آن بیماری ها شفا نیافته اند، در واقع آن ها تشدید شده اند. ما حق داریم بپرسیم چرا؟ و وظیفه داریم بر راه حل های موثر و عادلانه پافشاری کنیم .

خانم رئیس

امریکای ما اکنون دستخوش مرحله ای از تهدید های مداوم ، متعارض با ” اعلام امریکای لاتین و کارائیب بعنوان منطقه صلح” امضا شده در هاوانا از سوی سران کشورها و دولت ها به مناسبت دومین همایش جامعه کشورهای امریکای لاتین و کارائیب در سال 2014 است . 

دولت کنونی امریکا ارتباط دکترین مونرو را اعلام کرده و در یک کاربست جدید از سیاست امپریالیستی خود در منطقه ، با بی رحمی ویژه ای در حال حمله به ونزوئلا است .

در این بستر تهدید آمیز است که ما مایلیم بر حمایت مطلق خود از انقلاب بولیواری و چاویستا ، اتحاد مدنی – نظامی مردم ونزوئلا و دولت قانونی و مشروع آن ،تحت هدایت نیکولاس مادورو رئیس جمهور قانونی آن تاکید کنیم .ما تلاش های مداخله گرانه و تحریم ها علیه ونزوئلا را که خفه کردن اقتصادی آن و آسیب زدن به خانواده های ونزوئلایی را هدف گرفته است رد می کنیم .

ما همچنین تلاش برای بی ثبات کردن دولت نیکاراگوا ، کشورصلحی که پیش رفت های اجتماعی ، اقتصادی وتامین اجتماعی قابل توجهی را به سود مردم خود عملی کرده است رد می کنیم .

ما زندانی کردن لوئیز ایناسیو لولا د سیلوا رئیس جمهور سابق با انگیزه های سیاسی و تصمیم برای باز داشتن مردم از رای دادن و انتخاب محبوب ترین رهبر برای ریاست جمهوری برزیل را محکوم می کنیم . 

ما در همبستگی با ملت های کارائیب که خواهان غرامت قانونی برای تاثیرات وحشتناک برده داری و نیزرفتار درست، خاص و دیگرگونه شایسته خود هستند استوار می مانیم .  

ما برتعهد تاریخی خود به تعیین سرنوشت و استقلال مردم برادر خود پورتو ریکو تصریح می کنیم .

ما از اعلام حق حاکمیت قانونی آرژانتین بر جزایر مالویناس ، ساندویچ جنوبی و جزایر جورجیای جنوبی حمایت می کنیم .

ما حمایت بی محدودیت خود از راه حل جامع ، عادلانه و پایدار برای ستیزه اسرائیل – فلسطین ، بر مبنای ایجاد دو دولت ، با اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت فلسطینی ها و داشتن کشوری مستقل و دارای حق حاکمیت ملی بر مبنای مرزهای قبل از 1967، به پایتختی اورشلیم شرقی را تکرار می کنیم .ما رفتار یک سویه امریکا برای  مستقر کردن نمایندگی دیپلماتیک خود در شهر اورشلیم را ، که تنش ها در منطقه را هر چه بیشترافزایش داد رد می کنیم. ما بربریت نیروهای اسرائیلی علیه جمعیت غیر نظامی در غزه را محکوم می کنیم .    

ما برهمبستگی استوار خود با مردم صحرا تاکید و از جستجو برای راه حلی نهایی برای مسئله صحرای غربی ، که اجازه اعمال حق تعیین سرنوشت و زندگی در صلح در سرزمینشان را خواهد داد حمایت می کنیم .

ما از جستجو برای یافتن راه حل مسالمت آمیز و مذاکره شده برای وضعیت تحمیل شده بر سوریه ، بدون دخالت خارجی و احترام کامل به حق حاکمیت و یک پارچگی ارضی آن حمایت می کنیم . ما هر دخالت مستقیم یا غیر مستقیم ، انجام شده بدون اجازه قانونی کشور را رد می کنیم .

ما خواستار همراهی با موافقت نامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران هستیم .

ما از رروند ایجاد روابط حسنه و گفتگو بین دو کره استقبال می کنیم . این راه دست یابی به صلح پایدار ، آشتی و ثبات در شبه جزیره کره است . هم زمان تحمیل تحریم های یک جانبه و غیر عادلانه علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره و دخالت خارجی در امور داخلی کره ای ها را به شدت محکوم می کنیم .

نقض قوانین تجارت جهانی و تحریم ها علیه چین ، اتحادیه اروپا و دیگر کشور ها تاثیرات مضری ، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه خواهد داشت .

ما  ازگفتگو و همکاری سود می بریم ، به خاطر آن ما امروز می توانیم گزارش کنیم که موافقت نامه کوبا – اتحادیه اروپا برای گفتگوی سیاسی و همکاری به طور موقت به اجرا گذاشته شده است و بنیاد خوبی برای توسعه روابط سودمند بین طرفین است .  

خانم رئیس

دولت امریکا تهاجم لفظی نسبت به کوبا و سیاستی با هدف خراب کردن سیستم سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در کشور مرا حفظ می کند. بر خلاف منافع دو  ملت و تسلیم شدن به فشار بخش های اقلیت ، دولت جدید امریکا خود را وقف جعل مصنوعی به بهانه های دروغ ، سناریو های تنش و دشمنی کرده است که به سود هیچکس نیست.

این خلاف این واقعیت است که ما روابط رسمی دیپلماتیک وبرنامه های همکاری سودمندی در تعداد محدودی از عرصه ها داریم .  

مردم ما به صورت فزاینده ای دوستی های تاریخی و فرهنگی نزدیک تری را به اشتراک می گذارند که در راس همه در هنر ، ورزش ، علم، آب و هوا بیان می شوند.بالقوگی برای روابط تجاری روان به خوبی شناخته شده است و درک واقعی  و احترام آمیز می تواند به سود کل منطقه باشد .  

اما محاصره ، عنصر اساسی و تعریف کننده روابط دوجانبه ادامه دارد، که برای خفه کردن اقتصاد کوبا در راستای ایجاد دشواری ها و مختل کردن نظم قانونی تلاش می کند. تنبیه خانواده های کوبایی و کل کشورسیاستی بی رحمانه است .  

محاصره جامع ترین و پایدارترین سیستم تحریم های اقتصادی تاکنون به کار گرفته شده علیه هر کشوری است . محاصره ادامه داشته و مهم ترین مانع برای توسعه کشور و تحقق آرزو ها برای پیشرفت و رفاه چندین نسل از کوبایی ها بوده است .

همان طور که سال های بسیاری در همین مکان گفته شده است ، به خاطر کاربست تهاجمی فرا سرزمینی ، محاصره به صورت جدی به استقلال و منافع تمام کشورها آسیب می رساند.

از طرف مردم کوبا، مایلم از مجمع عمومی به خاطر رد به اتفاق ارای محاصره اقتصادی ، تجاری و مالی تحمیل شده از سوی ایالات متحده علیه کشورم تشکر کنم.

با این حال، رفتارهای دولت امریکا علیه کشور من فراتر می رود . این محاصره برنامه های آشکار و پوشیده دخالت غیر قابل پذیرش در امور داخلی کوبا را در بر می گیرد. عملا، ده ها میلیون دلار که رسما در بودجه آن اختصاص یافته است در نقض استانداردها و اصولی که این سازمان بر آن ها قرار دارد و به ویزه نقض حاکمیت کوبا بعنوان کشوری مستقل مورد استفاده قرار می گیرد .  

کوبا برای توسعه روابط احترام آمیز و متمدنانه با دولت امریکا بر مبنای برابری حق حاکمیت و احترام متقابل آماده است . این خواست مردم کوبا است و می دانیم اشتیاق مشترک بسیاری از شهروندان امریکا ، به ویزه کوبایی های مقیم اینجاست .

ما خستگی ناپذیر به درخواست پایان دادن به محاصره بی رحمانه اقتصادی ، تجاری و مالی ، بازگشت سرزمین به صورت غیر قانونی اشغال شده از سوی پایگاه دریایی گوانتانامو و جبران خسارت بسنده برای مردم ما به خاطر هزاران کشته و اواره و برای آسیب های اقتصادی و ملکی واردشده به کوبا در طی سال های طولانی تهاجم ادامه خواهیم داد .

کوبا همیشه مشتاق ورود به گفتگو و همکاری بر مبنای احترام و جای پای برابر خواهد بود . ما هرگز امتیار هایی تاثیر گذار بر حق حاکمیت و استقلال ملی ما نخواهیم داد ، ما نه بر سر اصول خود مذاکره خواهیم کرد و نه روابط مشروط را خواهیم پذیرفت .

با وجود محاصره، دشمنی و اقدام های انجام شده از سوی ایالات متحده برای تحمیل تغییر رژیم در کوبا ، انقلاب کوبا زنده ، قوی ، وفادار به اصول خود پابرجاست .   

خانم رئیس

تغییرنسلی در دولت ما نباید امید دشمنان انقلاب را افزون کند . ما تداوم هستیم و نه گسست . کوبا به گام برداشتن برای بهبود مدل اقتصادی خود و توسعه اجتماعی در راستای ساختن ملت های دارای حق حاکمیت، مستقل ،سوسیالیست ، دموکراتیک ، مرفه و پایدار ادامه داده است . این مسیری است که مردم ما آزادانه برگزیده اند.

کشور به عقب به گذشته رسوا بر نخواهد گشت که با بزرگترین فداکاری ها در طی 150سال مبارزه برای استقلال و کرامت کامل آزاد شده است . با تصمیم اکثریت  قریب به اتفاق کوبایی ها، ما به کاری که تقریبا 60 سال پیش آغاز شد ادامه خواهیم داد .

در این اعتقاد ،ما روند اصلاح قانون اساسی را آغاز کردیم ، تجربه ای حقیقتا مشارکتی و دموکراتیک ، از طریق مباحثات مردمی پیش نویسی که سرانجام در یک رفراندوم تصویب خواهد شد. من اطمینان دارم که هیچ تغییری در هدف های راهبردی ما وجود نخواهد داشت و ماهیت غیر قابل فسخ سوسیالیسم تصویب خواهد شد .  

اصول سیاست خارجی بی تغییر باقی خواهد ماند . همان طور که دبیر اول حزب ما ، رائول کاسترو رز ، در بیانیه خود به مناسبت 70 مین سالگرد سازمان ملل گفت و من نقل می کنم :” جامعه بین المللی همیشه قادر خواهد بود روی صدای صادقانه کوبا علیه بی عدالتی ، نابرابری ، عقب ماندگی ، تبعیض و دستکاری ، و برای استقرار نظم جهانی عادلانه تر و قابل پذیرش تر، به صورت حقیقی متمرکز بر انسان ، کرامت و رفاه ان ها حساب کند.”

کوبا که من امروز از جانب ان سخن می گویم جانشین با افتخار آن استقلال ، حق حاکمیت ملی، سیاست خواهرانه و همبستگی با فقیر ترین های این جهان ، تولیدکنندگان تمام ثروت ها روی کره زمین است  ، اگر چه نظم نابرابر جهانی آن ها را با فقروخیم از سوی کلماتی چون دموکراسی ، آزادی و حقوق بشر محکوم کرده است ، کلماتی که ثروتمندان عملا آن ها را از معنی تهی ساخته اند.

 کسب جایگاه در  کرسی ای که 58 سال قبل فیدل از همان جا با قدرت حقایقی را  بیان کرد که هنوز برای لرزاندن ما ادامه دارد ، در مقابل نمایندگانی از بیش از 190 کشور، که اخاذی و فشار را رد می کنند ، وهمه ساله صحنه رای دهی ارزشمند چراغ سبز  به تصویب خواسته ما برای پایان دادن به محاصره را پر می کنند هیجان انگیز و لذت بخش است .

  من با این امید که آرزوهای نجیب اکثریت بشریت قبل از آن که نسل های جوانتر این کرسی را برای درخواست همان چیزی که ما امروز درخواست می کنیم ، و پیشینیان تاریخی ما دیروز درخواست می کردند به دست گیرند تحقق خواهد یافت با شما خداحافظی می کنم .

بسیار سپاسگزارم

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب