آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

ستاد احیای دریاچه ارومیه، ستاد مرگ آذربایجان است

دریاچه ارومیه مثل انسانی است که در حال احتضار به سر می برد و دوستان و آشنایان به بالینش می آیند و هرکس به فراخور درک و شعورش و یا نزدیکی به بیمار اظهار نظری می کند و می گذرد. در مورد بحران خشک شدن دریاچه ارومیه مانند همان بیمار دم موت، اظهار نظرات ضد و نقیضی بخصوص در سالهای اخیر گفته می شود. در آخرین اظهار نظر در مورد وضعیت دریاچه ارومیه، آقای قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفته است: ستاد احیای دریاچه ارومیه همان ستاد مرگ آذربایجان است. سرنوشت دریاچه ارومیه با ۱۴ میلیون نفر ارتباط مستقیم دارد اما متاسفانه اقدامات کارآمد و موثری برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در دستور کار قرار نمیگیرد.

نادر قاضی پور در ادامه می گوید: خاک انسان را نمی‌کشد اما بدانید سونامی نمک جان انسان ها را می‌گیرند بنابراین جان مردم با شرایط کنونی دریاچه ارومیه در خطر است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email