آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

بیش از 26000 کودک باز مانده از تحصیل

در سیستان و بلوچستان بدلیل کمبود شدید فضای آموزشی

معاون آموزشی ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان گفت: کمبود شدید فضای استاندارد و تجهیزات آ‌موزشی و رواج شغل‌های کاذب به دلیل سکونت در مناطق مرزی بی تاثیر در بازماندن دانش آموز از تحصیل نیست.

زهرا پورملایی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان با اشاره به مهم‌ترین دلایل بازماندگی از تحصیل در این استان به خبرنگار ایلنا گفت:  فقر مالی و ناتوانی در تامین امکانات اولیه تحصیل و اشتغال فرزندان برای تامین مخارج زندگی، دوری مدرسه و عدم امکان پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، واقع شدن در مناطق دور افتاده، عدم سرویس ایاب و ذهاب در واحد آموزشی، ازدواج زودهنگام دختران، کودکان بدسرپرست از جمله عوامل موثر در جاماندن دانش آموزان از تحصیل بوده است.

وی همچنین با اشاره به مواردی دیگری مانندپراکندگی و صعب العبور بودن مناطق روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: کثرت مناطق مرزی و دورافتاده (۱۴ منطقه از ۳۲ منطقه آموزشی استان مرزی است با متوسط فاصله ۵۰۰ کیلومتر از مرکز استان)، کثرت مراکز جمعیتی با آمار اندک (وجود ۹۲۰۰ روستا که بیش از ۶۰۰۰ آن زیر ۲۰ خانوار هستند، پراکندگی بسیار بالای جمعیت (بیش از ۳ برابر متوسط کشور)، بافت جوان جمعیت (۲۷ درصد جمعیت استان در سن ۱۸-۶ سال هستند)، کمبود شدید نیروی انسانی و عدم ماندگاری نیروی موجود و همچنین کمبود معلم زن در روستا که سبب ترک تحصیل دختران می‌شود نیز از عوامل دیگر هستند.

پوملایی مواردی دیگری را در این زمینه برشمرد و اضافه کرد: کمبود شدید فضای استاندارد و تجهیزات آ‌موزشی، رواج شغل‌های کاذب به دلیل سکونت در مناطق مرزی بی تاثیر در بازماندن دانش آموز از تحصیل نیستند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان در خصوص اهم اقدامات اجرایی در راستای اجرای برنامه انسداد و مبادی بیسوادی در اداره کل استان گفت: برنامه‌ریزی برای شناسایی و جذب ۳۱۳۰۳ کودک لازم‌التعلیم، بازمانده و تارک تحصیل در دوره ابتدایی با استفاده از ظرفیت معلمان، مدیران مدارس، شوراهای شهر و روستا، دهیاران و معتمدین محلی، خانه‌های بهداشت و … با مراجعه به همه روستاها و خانه به خانه صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس آمار دانش آ‌موزان ثبت نام شده، تاکنون حداقل ۵۰۰۰ نفر از بازماندگان جذب شده‌اند و حدود ۲۶۰۰۰ نفر هنوز خارج از مدرسه هستند.

وی ادامه داد: تشکیل کارگروه تخصصی نهضت شناسایی و جذب بازمانده از تحصیل در اداره کل آموزش و پرورش، تشکیل ۵ جلسه این کارگروه، تدوین دستورالعمل اجرایی نهضت شناسایی و جذب کودکان واجلب التعلیم و بازمانده از تحصیل و ارسال به ادارت تابعه، تهیه و ارسال بخشنامه به همراه فرم‌های شناسایی و جذب کودکان به ادارت آموزش و پروش شهرستان‌ها و مناطق اقداماتی هستند که ما در این زمینه انجام داده‌ایم.

پورملایی با نام بردن از اقدامات دیگر برای جذب دانش آموزان گفت: طرح موضوع شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل در جلسه شورای آموزش و پروش مورخ ۹۷.۳.۷ از طرف مدیر کل محترم آ‌موزش و پرورش استان در راستای توسعه عدالت آموزشی در این راستا صورت گرفت. همچنین توسعه کمی و کیفی دوره پیش دبستانی به ویژه در مناطق دو زبانه روستایی و عشایری (جذب ۷۵۵۰۰ نفر و پوشش ۸۶ درصد طبق تفاهم‌نامه منعقد شده فی‌مابین مدیر کل پیش دبستانی وزارت با معاون آموزش ابتدایی استان با هدف انسداد مبادی بیسوادی) نیز در حال انجام است.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: توسعه آ‌موزش به کمک بخش غیردولتی در قالب خرید خدمات آموزشی و صندلی خالی، تدوین برنامه عملیاتی توسعه‌ای برنامه انسداد مبادی بیسوادی و افزایش پوشش تحصیلی به منظور تحقق اهداف برنامه تا افق ۱۴۰۱،  اعطای مجوز راه‌اندازی آموزشگاه جدید و توسعه کمی مدارس در دوره ابتدایی در راستای ایجاد عدالت آموزشی نیز در دست اقدام هستند.

پورملایی در پایان اظهار داشت:  همچنین تاسیس مدارس زیر نُرم کشوری، توسعه طرح روستا مرکزی، اجرای طرح عدالت آ‌موزشی برای جذب کودکان بازمانده و تارک تحصیل را در دست اقدام داریم.

Facebook
Telegram
Twitter
Email