آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

گروه‌های مافیایی اقتصاد از تحریم منتفع می‌شوند

دکتر حسین راغفر

حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا درباره‌ی وجود پولشویی در اقنصاد کشور و منتفع شدن گروه‌هایی از تحریم‌ها گفت: گروه‌های مافیایی متعددی در اقتصاد ما حضور دارند که از تحریم‌ها منتفع می‌شوند و از عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی بهره‌های بزرگی برده‌اند.
راغفر در گفتگو با انصاف نیوز دریاره‌ی این گفته‌ی محمدجواد ظریف مبنی بر اینکه علت برخی مخالفت‌ها باFATF  منافعی بوده که افراد از پولشویی می‌برند گفت: قطعا بخشی از مخالفت‌ها با FATF به دلیل مسایل امنیتی کشور است که این قابل فهم و درک و پذیرش همه است، یعنی حتی مدافعین الحاق ما به FATF هم به این مساله واقفند که این الحاق پیامدهایی دارد.
اما ما گریزی در شرایط کنونی نداریم بجز اینکه به این کنوانسیون بپیوندیم و طبیعی است که در هر یک از این شرایط و عدم حضور ما در بسیاری از کنوانسیون‌ها گروه‌هایی منتفع می‌شوند و احتمالا گروه‌هایی هم متضرر می‌شوند و علت آن هم این است که اقتصاد ما یک اقتصاد شفاف نیست و به همین دلیل هم این دسته از مشکلات در جامعه‌ی ما وجود دارد.
او ادامه داد: طبیعتا گروه‌های مافیایی متعددی در اقتصاد ما حضور دارند که از تحریم‌ها منتفع می‌شوند و از عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی بهره‌های بزرگی برده‌اند و طبیعتا یکی از همین موارد هم می‌تواند بخشی از این مخالفت‌ها باشد.
البته همه‌ی مخالفت‌ها از این جنس نیستند و نگرانی‌هایی وجود دارد که این نگرانی‌ها وقتی می‌تواند مرتفع شود که اقتصاد ملی ما یک اقتصاد قدرتمند شود.
او در واکنش به گفته‌ی محمود صادقی مبنی بر وجود ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی که به عنوان پولشویی وجود دارد گفت: قطعا اینگونه است و گفته‌ی ایشان درست است و این واکنش مخالفت با ظریف نیست و متاسفانه وضع مملکت اینگونه است. خب چه کسانی مسوول رسیدگی به این مسایل هستند؟
این اقتصاددان افزود: طبیعی است که این رقم اگر وارد یک چرخه‌ی نظارتی شود این حجم از منابعی که به جیب گروه‌های خاص می‌رود و آنها را قدرتمندتر می‌کند و تورم و رکود ایجاد می‌کند و بیکاری را برای میلیون ها نفر بدنبال دارد، آثار سوء آن را مردم و نسل‌های کنونی و آینده‌ی کشور پرداخت خواهند کرد؛ اما منافع آن به جیب گروه‌های قلیلی می‌رود که اینها منابع را از کشور خارج می‌کنند. چون این منابع، منابع امنی برایشان نیست به خارج از کشور می‌برند، که این یک فاجعه است.
ما در شرایط کنونی گریزی از پیوستن به FATF نداریم. ضمن اینکه یک امر مطلوبی نیست و همه این را می‌دانند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email