آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

فرا خوان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد!

کارگر زندانی آزاد باید گردد!

کارگران ،زحمتکشان ،مردم شریف و آگاه

شما همگی اطلاع دارید که دورجدید اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به حقوق های پرداخت نشده و اعتراض به خصوصی سازی ، پانزده همین روز خود را پشت سرگذاشته است.

براساس توطئه های پشت پرده ( ژن های برتر ) مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت تپه به افرادی واگذار شده است که نه تنها نتوانستند رونقی دراین مرکز کارگری ایجاد کنند بلکه بر اساس منافع و خصلت سود پرستانه خود، منابع موجود در هفت تپه را به غارت برده اند.

ارزان فروشی هفت تپه به خودی ها !!؟ دراختیار در آوردند هزاران هکتار زمین حاصلخیز،در یافت  وام به مبلغ 800/000/000 دلار بعبارتی یعنی8/000/000/000/000 تومان، تنها گوشه ای ازدزدی و غارت آشکارتوسط ” ژن های برتر ” است .

کارگران هفت تپه بیش از نیم قرن است با خون و دل ، با  کار وزحمت و تلاش شبانه روزی از این مرکز کارگری به مانند چشم خود، مواظبت کرده اند تا منبع درآمدی – هر چند ناچیز-  برای کارگران شاغل وهمچنین منبع درآمدی برای تعداد زیادی از مردم شهر شوش باشد.

 اما حرص و طمع ، سودپرستی و منفعت پرستی صاحبان سرمایه آنچنان روزگار را برما کارگران تنگ کرده است که بر روی دست نوشته ای کودکان ما نوشته می شود ” کودک هفت تپه ایم ،گرسنه ایم گرسنه ایم ” .  شرمتان باد .

کودکانی که به جای بازی و شادی کودکانه ،بجای تفریح و پایین و بالا پریدن  در پارک ها ،بجای داشتن مواد عذایی مفید و سالم ، بجای یاد گیری عمل و دانش ، باید از هیمن سنین کودکی با فقرو تنگدستی دست و پنچه نرم کنند!!؟ براستی شرمتان باد !

کارگران ،زحمتکشان ،هم زنجیران ،مردم شریف و آگاه

در ادامه اعتراضات  و اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه ، مسئولین ! به جای  جوابگویی و رسیدگی به خواست و مطالبات کارگران، با ارسال نیروهای یگان ویژه و ضد شورش محل کارخانه را به محاصره خود در آوردند تا شاید صدای کارگران هفت تپه را خاموش سازند.

اما  این صدا در مقابل فرمانداری شوش رساتر شد، چرا که تمام هستی وزندگی این کارگران به غارت برده شده و چندین ماه است که همان حداقل مزد بخور و نمیر را دریافت نکرده اند.

درچهاردهمین روز اعتراض کارگران  نیشکر هت تپه ،چند نفراز کارگران و نمانیدگان آنها توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که عبارتند از : 1- خالد تمیمی 2- محمد خنیفر3- پویا بشمه 4-سعید منصوری 5- جلیل احمدی 6- عظیم سرخه 7- مهدی داوودی 8- علیرضا 9- امید آزادی 10- سپیده قلیانی ،خبرنگار 11- سید حسن فاضل 12- صمیر احمدی 13- سلامات نیا 14- عماد کثیر15- محمود صعدی 16- اسماعیل بخشی 17- مسلم آرمند 18ایمان اخضری

در روزهای گدشته ما شاهد حمایت معلمان ،دانشجویان ،کارگران فولاد اهواز، کارگران هپکو ،زنان و کودکان و بازاریان شهر شوش و…بوده ایم  که در این همبستگی ما را همراهی کرده اند . در تداوم این همبستگی و حمایت ها ، ما از تمامی کارگران ومردم شریف و آگاه  شهر شوش خواستاریم همچون گدشته حمایت های خود را ادامه داده وضمن پشتیانی ازخواست و مطالبه کارگران هفت تپه ، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط کارگران بازداشت شده باشند.

 کارگران بازداشت شده  به جرم اعتراض به بی حقوقی  ها و در یافت حقوق حقه خود بازداشت شده اند،

این کارگران مجرم نیستند،مجرمان و اختلاس گران همچنان آزاد هستند،این افراد  نه تنها بازداشت نمی شوند بلکه با  در یافت میلیون ها دلار و میلیارد ها تومان با ویزای قانونی رهسپار کشور شیطان بزرگ می شوند.

کارگران هفت تپه ؛

هم زنجیران،

 همکاران کارگرو نمایندگان شما تنها به دلیل حق خواهی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. این  یک خیال واهی است که با دستگیری کارگران و نمایندگان کارگری ،صدای اعتراض ما خاموش شود.

ما همزمان که خواست و مطالبات مطرح شده را پیگیری می کنیم ،باید با اعتراض و تجمع خواستار آزادی فوری تمام بازداشت شده گان باشیم.این  تنها بخش کوچکی از شرافت، حرمت و کرامت کارگری ماست که در مقابل این زورگویی ها ایستادگی کنیم . نگذاریم دوستان کارگر مان به بند کشیده شوند.

با تداوم اعتصاب و حضور گسترده خود در خیابان های شوش یک بار دیگر ثابت کنیم که ؛ نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد.

ما اعضای سندیکای کارگری نیشکر هفت تپه ضمن حمایت بی دریغ از تمامی مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه ،خواستاریم که سریعا و بی قید و شرط تمام بازداشت شدگان آزاد گردند.

از این طریق از تمامی تشکل ها ،سازمان ها ،افراد و تمام  کسانی که مدافع جنبش طبقه کارگر در ایران هستند،خواستاریم ضمن حمایت از کارکران هفت تپه به هر طریق مناسب برای آزادی کارگران در بند در کنار کارگران هفت تپه قرار گیرند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email