آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مهمترین رویدادهای تاریخی، سیاسی و فرهنگی آذربایجان درآذر ماه

1- آذر- درگذشت اوزئییر حاجی بیگوف (آهنگساز و سازندة سرود ملی جمهوری آذربایجان) در 1327.

2- آذر- درگذشت غلامحسین ساعدی (نویسنده) در پاریس به سال 1364.

4- آذر- درگذشت جبار باغچه بان در 1345.

6- آذر- درگذشت حسن بیگ زردابی (روزنامه نگار و ادیب) در باکو به سال 1286.

7- آذر- درگذشت میرزا شفیع واضح (شاعر) در تفلیس به سال 1231.

8- آذر- تولد آذر پژوهش (گوینده رادیو) در خوی به سال 1319.

9-آذر- تولد حسین بیگ زادة شکویی (جغرافیدان. استاد دانشگاه) در تبریز به سال 1312.

10- آذر- تولد نگار خیاوی (شاعر) در 1339.

11- آذر- درگذشت حسنعلی خان قره داغی (شاعر. ادیب) در شوشا به سال 1308. ــ درگذشت محمد آراز (شاعر) در باکو به سال 1383.

15- آذر-درگذشت محمد عابد خیابانی (شاعر) در تبریز به سال 1385.

ــ درگذشت حسین جاوید (نویسنده. شاعر) در شهر ایرکوتسک روسیه به سال 1320.

15- آذر- تولد اکرم ایلیسلی (نویسنده. مترجم) در روستای ایلیس بخش اردوباد نخجوان به سال 1316.

16- آذر- درگذشت عاشیق اسلام یوسفوف در 1347.

19- آذر- تولد نبی خزری (شاعر. ادیب) در روستای خیردالان باکو به سال 1303.

20- آذر- تولد عاشیق پناه پناهوف در شهر سالیان جمهوری آذربایجان به سال 1305.

21- آذر- تشکیل حکومت ملی آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه وری در تبریز به سال 1324.

ــ سرنگونی حکومت ملی آذربایجان توسط نیروهای ارتش پهلوی، با همراهی ارتجاع داخلی و آمریکا و انگلیس در 1325.

ــ درگذشت حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان در آمریکا به سال 1382.

ــ تولد سلیم نیساری (ادیب و نسخه پژوه) در تبریز به سال 1299.

22- آذر- تولد رشید بهبودوف (خواننده) در تفلیس به سال 1294.

ــ تولد دکتر محمدتقی زهتابی (نویسنده و فعال سیاسی) در 1302.

ــ برگزاری مراسم سوزاندن کتابهای ترکی (کتاب هایی که در دوران حکومت ملی به زبان مادری چاپ شده بودند) در تبریز به دستور حکومت پهلوی در 1325.

23- آذر- درگذشت رضا اسلام طلب اکبری ( شاعر با تخلص ایتگین) در تبریز به سال 1390.

24- آذر- درگذشت حبیب ساهر (معلم و شاعر) در تهران به سال 1364.

26- آذر- درگذشت میرزا ابراهیموف (نویسنده و سیاستمدار) در باکو به سال 1372.

29- آذر- درگذشت میرزا حسن رشدیه (معلم. بنیانگذار مدارس نوین) در قم به سال 1323.

Facebook
Telegram
Twitter
Email