آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

20- مین اجلاسیه احزاب کمونیست و کارگری جهان درآتن

23-25 نوامبر 2018 در نشست احزاب کمونیستی وکارگری با 180 هیئت نمایندگی ؛ نمایندگان 91 حزب کمونیست وکارگری از 73 کشور جهان از جمله حزب توده ایران شرکت داشتند نمایندگان از کشورهای بلوک شوروی سابق روسیه فد راتیو ، آذربایجان ، قزاقستان ، اوکراین و بلاروس ودیگر نمایند گان بلوک سابق با حضور فعال خود در راستای صلح و سوسیالیسم ، با بیان سرمایه داری وامپریالیسم پایگاه مطمئنی برای کارگران ودیگر زحمت کشان نیست سخن راندند . اجلاسیه با بیانیه فراخوان به دولتها و پارلمان کشورهای سرمایه داری به استناد به کودتای نازیهای اوکراین در چهار سالی که گذشت وبا جعل سند محدودیت برای فعالیت کمونیستها بوجود آوردند و با حمله سراسری به دفاتر حزب و آزار اذیت و حبس آنها ودیگر نیروهای مترقی را از فعالیت اجتماعی در دفاع از زحمتکشان محروم ساختند محکوم نمودند . از یک سخنرانی در نشست احزاب کمونیستی و کارگری جهان .

سخنرانی دبیردوم کمیته مرکزی حزب کمونیست بلاروس گئورکی آتامانف

رفقای عزیز:

با بررسی تحولات اجتماعی و براساس تجزیه وتحلیل دید گاه مارکسیست- لنبنیست از شرایط موجود در جهان کمونیستهای بلاروس بخوبی درک می کنند و اطمینان دارند تبلیغات رسانه های غربی مبنی براینکه بورژوازی انسانی شده “متمدن” وشرایط زندگی بالایی را برای مردم فراهم آورده در اساس بی پایه بوده و نشانی ازواقعیت ندارد .

واقعیت را نمی توان نادیده گرفت :

فرایندی که می گذرد بحران اقتصادی به مراتب بیشتر شده مشکلات محیط زیست، بحران جمعیتی و ملیتی تشدید گردیده ، شکاف طبقاتی با “میلیاردی های طلائی” با فاصله روز آفزون سطح زندگی در دیگرجمعیت جهان گسترش یافته ، تضاد کار و سرمایه هر روز به شکل آشکار تری مشاهده می شود که با مخالفت جهانی شدن امپریالیسم شدت بیشتر و تند تری بخود گرفته و به وضوع مشخص شده :

0 بین گروه های امپریالیستی

0 بین شرکت های فرا ملیتی ، بانگ ها و موسساتی که درسلطه جهانی قرار می گیرند

0 بین کشورهای ثروتمند وفقیر ، بین شمال و جنوب که منجر به مقاومت ها درمقیاس جهانی شده

0 بین گروه های قومی مختلف ، و دیگر گروه های قومی ومذهبی که ساکن کشورهای سرمایه داری برای استقلال مقاومت می کنند

0 بین جمعیت محلی و مهاجران که برای محل اقامت وزندگی جدید , وشغل مهاجران مخالفت می کنند

مدل سرمایه داری بازدارنده رشد و پیشرفت جامعه جهانی است .

با تدارک جنگهای جدید با نا بودی بشریت ، بازکردن مرزها، تخریب محیط زیست، کاهش فرهنگ و اخلاقیات با فرایندی که اکنون برای اکثر قاره جهان قابل مشاهده است سرمایه داری به پایان عمر خود نزدیک شد.

امپریالیسم امروزه با مقیاس جهانی شدنش در تضادی که در ذات سرمایه داری نهفته است نتوانست از مشکلاتش بکاهد

امپریالیسم نیروی مولد قدرتمندی راایجاد کرد اما دیگر قادر به کنترل آن نیست زیرا این مناسبات نیاز به روابط اجتماعی متفاوت نسبت به مالکیت خصوصی موجود در نظام سرمایه داری دارد

امپریالیسم که توسط قدرتمند ترین موسسات انحصاری نمایندگی می شود وبرمسابقه تسلیحاتی و آماده سازی جنگ کار می کند ارتباط آن باجنگ براساس ماهیت تولید سرمایه داری تعین می شود که سود بیشتر در الویت قرار دارد . شفارشات و تولید ابزار مرگ بار برای محافل سرمایه نظامی ، سود آور ترین کسب کار برای آنان است

امپریالیسم امروزه نه تنها از طریق رقابتهای اقتصادی به فریب توده های می پردازد ، بلکه بدلایل قدرت سرکوب و تروریسم دولتی دیگر نمی تواند به حیات خودادامه دهد . میلیونها انسان که می توانند ثبات قدرت سیاسی را تضمین کنند در نظرگرفته نشده و تاریخ تحولات اجتماعی نیز ثابت کرده امپریالیسم پایگاه مطمئنی برای بشریت نیست ابن بدان معنا است که تغیرات بنیادین در دنیای سرمایه داری فرا رسیده واین بار به ناچار درسطح جهانی اتفاق می افتد.

انتقاد لنین از امپریالیسم امروزه نیز با تمامین قواعد آن معتبراست . جامعه مدرن بورژوازی با درد پوسیدگی به نظامی که آفرید گور کن خود می شود .

نتیجه گیری روشن است :

تناقضات قابل تحمل امپریالیسم در عصر فن آوری های مدرن ، بخش هایی از جامعه ملی و میهن پرست و سوسیا لیست ها را در مبارزه علیه جهانی سازی سرمایه و سرمایه گذاری متحد می کند

کمونیست ها و احزاب کارگری برای همبستگی توده ها و تقویت وهماهنگی در شرایط درک شده کنونی به جهت توسعه زندگی ، تعادل محیط زیست، تغیرات کیفی در نیروی مولد ه وشیوه تولید ومصرف را با بهره گیری از تجربه علمی و فن آوری نوین برای بشریت ضروری می دانند

انقلاب سوسیالیستی اکتبرنخستین تجربه ساخت وساز سوسیالیستی در اتحاد شوروی ودیگر کشورها و عامل تعین کننده مبارزه طبقاتی کنونی برای نجات طبقه کارگر است

راه سوسیالیستی تنها قادر به آوردن جامعه مدرن برای خروج از بحران است . صرفه جویی در تمدن بشری ، برای جلوگیری از جنگ، درگیریهای قومی ،فقر، عدم اخلاق و معنویت با ازبین بردن بنیاد های اصلی اجتماعی و سیا سی که تروریسم و دیگر رذالت های اخلاقی و اجتماعی از آن تولید گردید توسط قدرت های سرمایه داری وایدئولوژی لبیرالیسم بنا نهاده شد.

امروزجمهوری بلاروس با انتخاب مسیر اجتماعی – اقتصادی یدور از سیاست های تحمیل گرایانه جهانی راه رشد خود را انتخاب می کند موجودیت جمهوری با سیاست مستقل در جهت دفاع از منافع ملی خلق بلاروس است

طرفداران غرب در داخل با روش های هرج و مرج برای نفوذ و به قدرت نشاندن سیاست غرب گرایانه که همراه با خصومت در اطراف روسیه است بیش از 20 سال در یک جنگ بی سابقه روانی واطلاعاتی علیه جمهوری بلاروس تدارک می بیند بطوریکه با تزریق مالی به سازمانهای غیر دولتی که عموما ” ستون پنجم ” نامگذاری شده اند در داخل کشور حمایت می شوند و بر اساس اطلاعات تحریف شده دهشتناک برعلیه کشور مان ، کشورهای اروپایی وایالات متحده آمریکا تحریم هایی را علیه مقامات دولتی و شرکتهای بلاروس تحمیل کرده اند

رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو با اراده محکم سیاسی و روحیه پایدار و با اطمینان از مسیر انتخاب شده توسط مردم براساس آرمانهای بشری ، صلح ، آزادی ، وعدالت اجتماعی پیروی کرد فرو پاشی اقتصادی را اجازه نداد ،ثروت ملی را که توسط یک نسل از مردم شوروی ایجاد شده بود حفظ کرد از دستاوردهای اعظیم و اصیل اجتماعی نظام شوروی دفاع کرد و مانع بی قانونی وهرج مرج بازار لبیرالیسم گردید در مواضع حقوق مدنی شهر وندان به وضوع توسط رای دهندگان در همه پرسی بیان شد وهمه این تحولات ناشی از ادامه ناکامی های تاریخی برای مشاوران غربی و غرب بود

مدل اقتصاد بلاروس به خصوصی سازی ثروت ملی و به تبعیض در منافع ملی اجازه نداد . منابع زیر زمینی ، مالکیت زمین ، منابع انرژی ، سیستم حمل ونقل ، شرکت های بزرگ صنعتی و کشاورزی با مدل اقتصاد بلاروس در مالکیت دولت قرار داشته همچنان در قانون ثبت گردیده است

دولت سیستم مالی واقتصادی را تنظیم می کند ؛ دسترسی شهر وندان به آموزش مراقبت های پزشکی با کیفیت ، حقوق بازنشستگی ، وتامین حقوق به موقع اجتماعی ( کارگران ، کارمندان وغیره ) خدمات مسکن عمومی با رایانه ها و وام های ترجیهی برای ساخت مسکن برای خانواده پرجمعیت اختصاص داده می شود ، حق مسافرت آزاد استفاده از امکانات حمل ونقل عمومی ایجاد امکانات عمومی برای کودکان و نوجوانان ، سیستم مزایایی یرای جانبازان و افراد معلول فراهم می گردد درشرایط بی ثباتی بازار جهانی در صادرات ناپایدار درکشور بلاروس هرچند متوسط رشد رانشان می دهد بیکاری درکشور 0.5 % ازجمعیت فعال اقتصادی است درآمد 10 % ثروتمندان نسبت به فقیران 4- 5 برابر رسیده در حالیکه در اروپا آن به 8- 10 برابر است . طبق مرکز جمعیت شناسی سازمان ملل نمودار رشد زندگی درهر 4 ماه افزایش می یابد بطوریکه هم اکنون عمر متوسط به 75 سال رسید

بلاروس بخشی از فن آوری های پزشکی در سطح جهانی را اجرا می کند . در بلاروس مرگ ومیر نوزادان نسبت با جمهوری های سابق شوروی به مراتب کمتر است شاخص توسعه انسانی کشور ما دارای جایگاه ویژه در رده های کشورهای غربی از جمله بریتانیا وایالات متحده آمریکاست به همین دلیل کمونیستهای بلاروس به طور آگاهانه و پیوسته از دوره رئیس جمهوری که با اهداف کنونی ما انطباق دارد حمایت می کند .ما اطمینان داریم که یک نظام اجتماعی سوسیالیستی یک واقعیت تاریخی است که باید به ضرورت حیات انسانی تبدیل گردد . 23نوامبر 2018 آتن

تهیه وتدوین : م . چابکی 5 آذر 1397 یرابر با 26 /11 /2018

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب