آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نه به جنگ و نه به جنگ افروزان

فغان ز جغد جنگ و مرغوای او       که تا ابد بریده باد نای او

     شراب او ز خون   مرد رنجبر           وز استخوان کارگر، غذای او

    همه فریب و حیلت است و رهزنی      مخور فریب جاه و اعتلای او

     کجاست روزگار صلح    و ایمنی؟        شکفته مرز و باغ دلگشای او!

«ملک‌الشعرا بهار» 

بدون شک، زشت‌ترین و غیر انسانی‌ترین و مصیبت بارترین چهره‌ای که آدمی در طول حیات اجتماعی‌اش از خود نشان داده است، جنگ‌افروزی و خون‌ریزی‌های دیوانه ‌وار او بوده است. شوربختانه، دیرزمانی‌ ست که سایه‌ ی شوم این جغد، باز بر سر کشورمان افتاده است و مردم زجرکشیده‌ی ایران را در عرصه‌های داخلی و خارجی دستخوش آسیب‌های جدی و مخاطره‌آمیز کرده است.

چیزی که امروز در روابط ایران و آمریکا و منطقه‌ی خاورمیانه قابل تأمل است، جابه‌جا شدن کنش‌های دیپلماتیک است با تقابل‌های نظامی مشکوک  می باشد. صرف‌نظر از داوری در مورد منشأ و مبدأ این تحرکات، آن‌چه برای مردم ما اهمیت دارد، تحمیل هزینه‌های انسانی و مادی جنگ بر اقشار زحمتکش جامعه و بهره‌ برداری سیاسی و اقتصادی جنگ ‌افروزان و ماهی گرفتنشان از آن آب خون‌آلود است.

به باور ما، بازیگران بین‌المللی و داخلی، با راه‌اندازی جو روانی موجود و تشدید رعب و وحشت در میان مردم، از یک‌ سو، می‌خواهند آنان را به تسلیم و بردگی کشانده و با ترساندنشان از جنگ، اختناق و استبداد را بر آن‌ها بپذیرانند و از سوی دیگر _چنان‌که منافعشان اقتضا کند_ با به راه انداختن جنگی خانمان‌سوز، بازار مکاره ‌ی نظامی و سیاسی و اقتصادی خود را رونق بخشند و با توسل به زور و خشونت، به اهداف غیر انسانی خود دست یابند. مسلماً، فقط جنگ نیست که زندگی طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کش و دیگر آحاد جامعه را نابود می‌کند، بلکه در شیپور جنگ دمیدن و کشور را در حالت جنگی و بحرانی قرار دادن هم، دامی است برای سرکوب اعتراضات مردمی و بی‌توجهی به خواست‌های قانونی و برحق کارگران و معلمان و زنان و اقوام و دانشجویان و دیگر اقشار آسیب‌دیده‌ی جامعه.

بر پایه‌ی این واقعیات، ما هرگونه تنش‌آفرینی و ایجاد فضای جنگی را از جانب هر کس و هر جریانی (چه مداخلات خارجی و چه تنش‌آفرینی‌های داخلی) محکوم می‌کنیم و آن را به زیان مردم جهان و منطقه و ایران دانسته و از هموطنان عزیز و احزاب و سازمان‌ها و گروه‌ها و دیگر مردم آزاده‌ی جهان می‌خواهیم که به هر نحو ممکن در برابر این آتش‌افروزی‌ها بایستند.

١٧ تیرماه ۱۳۹۸ 

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

جبهه‌ ی متحد کرد

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان

بازنشستگان بافنده سوزنی تهران

Facebook
Telegram
Twitter
Email