آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

از اعتراضات مردمی حمایت کنیم!

به دنبال مصوبه شورای عالی اقتصاد جمهوری اسلامی، از تاریخ ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۸ سهمیه بندی بنزین در کشوراجرا شد. بر این اساس، قیمت بنزین سهمیه‌ای لیتری ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان و هر لیتر بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان تعیین شد. بدنبال این تصمیم موجی از نا رضایتی های مردمی اغلب شهرهای کشور را در بر گرفت. حسن روحانی ریاکارانه این مصوبه را کمک به ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار و جمعیتی در حدود ۶۰ میلیون نفر کم‌ درآمد ارزیابی کرد. در حالی که از مدت ها قبل مشخص بود که حاکمیت برای رفع تنگناهای مالی و کسری بودجه، قصد دارد حامل های سوختی از جمله بنزین را افزایش دهد. در واقع دست در جیب همان ۶۰ میلیون نفر کم‌ درآمد.

اوضاع بسیار بد اقتصادی، همراه با گرانی، کمبودها و بیکاری از یک سو و افشای بخشی از فسادهای میلیارد ـ میلیاردی کافی بود تا افزایش سه برابری نرخ بنزین که خود موجب افزایش بیشتر قیمت محصولات غذایی، کرایه وسایل حمل و نقل عمومی و تمامی مایحتاج روزانه خانواده‌ها کم درآمد می شود، موجی از خشم و نفرت  را بدنبال داشته باشد.

طبق اخبار رسانه ها اغلب شهرهای کشور را موجی از اعتراض در برگرفته است.  نیروهای سرکوب از ترس گسترش هرچه بیشتر واکنش توده‌های مردمی در همه جا مستقر، معترضین را بی رحمانه سرکوب کرده اند. گزارش هایی از کشته و زخمی شدن تعدادی به دست رسیده است.

در همین رابطه از صبح روز شنبه ۲۵ آبان ۹۸، اغلب شهرهای آذربایجان از جمله  تبریز، ارومیه، اردبیل، میاندوآب، مرند و …  اعتراضات گسترده ای صورت گرفته است. در بسیاری از این شهر با توقف ماشینها در خیابانها و میادین های اصلی شهر ها به تجمعات اعتراضی دست زدند. شمار زیادی از نیروهای سرکوبگر در خیابانها مستقر شدند تا از گسترش و ادامه اعتراضات جلوگیری کنند. پاره ای از مقامات محلی تجمعات مردمی را اغتشاش و خط گرفته از کشورهای همسایه اعلام کرده اند. اتهامی که محمدرضا شاه نیز به اعتراضات دهها هزارنفری مردم تبریز در 29 بهمن 1356 وارد کرد و گفت «این ها ایرانی نیستند و از آنطرف مرز آمده اند».

فرقه دمکرات آذربایجان از اعتراضات مردم سراسر ایران بویژه خلق آذربایجان که در جهت احقاق حقوقشان به میدان آمده اند، حمایت می کند. رژیم جمهوری اسلامی با اتهام زدن و سرکوب خواسته های برحق مردم، نمی تواند تا ابد پایدار بماند. تنها راه تسلیم به خواسته های مردم، بویژه زحمتکشان است.

فرقه دمکرات آذربایجان

26 آبان 1398

Facebook
Telegram
Twitter
Email