آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

پنهان شدن کلان سرمایه داران پشت کارفرمایان خرده پا و متوسط

پنهان شدن کلان سرمایه داران پشت کارفرمایان خرده پا و متوسط

الیگارشی های مالی مجتمع شده در بنیادهای انگلی، نهادهای اقتصادی وابسته به رهبری نظام، مجتمع های عظیم اقتصادی گرد آمده در اتاق های بازرگانی، و سرمایه داری بوروکرات جا خوش کرده در دستگاه‌های اداری و موسسات دولتی به حق کلان سرمایه داران این سرزمین هستند. فقط نام بردن از تمام اینها کلی وقت می گیرد. لیست برخی از آنها بشرح زیر است :

قرارگاه خاتم الانبیاء، بنیاد مستضعفان،سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاونی ناجا، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی فرمان امام، صداوسیما و شرکتهای هلدینگ های عظیم وابسته به اتاق های بازرگانی، از جمله هلدینگ های خودروسازان، توزیع و پخش فرآورده های غذایی، دارویی، موسسه های عمومی و شرکت های وابسته به شهرداری ها، هلدینگ های نفت، گاز و پتروشیمی، آب و برق، حمل و نقل، راه آهن، کشاورزی و خدماتی و…

همه‌ی این کلان سرمایه داران با هدف سودورزی هرچه بیشتر، بجای استخدام مستقیم و بدون واسطه کارگران از پیمانکاران یا همان دلالان نیروی کار استفاده نموده و چند صد هزار کارگر زحمتکش را با قراردادهای موقت یک ماهه و سه ماهه به کار می گیرند.

به کارگیری کارگران، بدون حداقل حقوقی که هزینه‌های زندگی آنها و خانواده شان را پوشش دهد، بدون رعایت حداقل های ایمنی و بهداشت کار، بدون تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، بدون بازرسی‌های دوره ای وزارت کار (وزارت کارفرما)، بدون غذا، خوابگاه و سرویس مناسب و …

نباید فراموش کرد این شرکت ها که عمدتاً به تدریج از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی خارج شده اند، برای بزرگترین پروژه های کشور نظیر پتروشیمی های در حال احداث عسلویه و… تامین نیرو می کنند.

به این ترتیب جای هیچ تردیدی نمی ماند که این کلان کارفرمایان و دولت (به عنوان یکی از کلان کارفرماها) هستند که کنترل بازار کار و دستمزدها را به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عهده دارند و نه کارگاه های تولیدی خرده پا و متوسط پراکنده در سراسر کشور.

هم اینک تعطیل و رکود بسیاری از کارگاه های کوچک کشبافی، دوزندگی، کفاشی، قالیبافی و نظایر آنها را تهدید جدی می کند.

این کلان کارفرمایانند که در تعیین دستمزد ها کاملا متحد و منسجم عمل می کنند و با وجود گرانی و تورم شدید کالا ها و لوازم زندگی که همگان مشاهده می کنند، از افزایش دستمزدها با تمام وجود جلوگیری می نمایند.

کارگاههای خرده پا نباید اجازه دهند کلان سرمایه داران برای پنهان داشتن سودورزی های غارتگرانه خود، پشت آنان سنگر بگیرند. از طرفی این ادعای عوام فریبانه ای بیش نیست، که افزایش دستمزدها متناسب با سبد هزینه ی زندگی منجر به رشد نقدینگی ها و تورم خواهد شد.

ما کارگران و بازنشستگان خواهان حمایت دولت از کارگاههای کوچک و متوسط تولیدی توسط دولت هستیم.

با هوشیاری و اتحاد تمامی کارگران و زحمتکشان می توانیم، کلان سرمایه داران و پیمانکاران وابسته به آنها را به عقب نشینی وادار کنیم.

پیش به سوی احیای سندیکاها و اتحادیه های کارگری.

با هدف ارتقاء بخشیدن به سطح زندگی عموم مردم و ریشه کن کردن فقر و نابرابری.

بازنشستگان سندیکای بافنده سوزنی تهران

بازنشستگان سندیکای فلزکار مکانیک

آبان ماه سال ۱۳۹۹

Facebook
Telegram
Twitter
Email