آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

۷۰درصد هزینه‌های درمان بر دوش بیماران است

۷۰درصد هزینه‌های درمان بر دوش بیماران است

حسین غلامی (فعال صنفی مستقل بازنشستگان) در گفتگویی با ایلنا یک مسئله اساسی بازنشستگان را هزینه‌های درمانی دانست و خواست درمان رایگان را مطالبه‌ای کلیدی و بسیار مهم خواند. او تاکید کرد که در قوانین (ماده ۳ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۶۹، ماده ۳۸ قانون پنجم توسعه، و اصل ۲۹ قانون اساسی) لزوم درمان رایگان به عنوان یک حق شهروند به تناوب ذکر شده است.

این درحالیست که به گفته غلامی در ایران چیزی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمان به عهده بیمار است، درحالیکه در جهان، به طور متوسط ۱۸ درصد هزینه‌های درمان به عهده خود بیمار است و در اروپا این شاخص، ۱۱ درصد است و کشورهایی که دولت رفاه قدرتمند دارند، این شاخص در حدود ۸ درصد است. غلامی افزود به گفته وزیر بهداشت وقت در سال ۹۶، سالی ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل سنگینی هزینه‌های درمان، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و امروز این تعداد حتما به یک میلیون نفر رسیده است. بنا به استانداردهای جهانی نشان می‌دهد اگر بیش از ۴۰ درصد هزینه‌های درمان به عهده بیمار باشد، سقوط به زیر خط فقر اتفاق می‌افتد.

وی همچنین به حقوق و مطالبات مغفول‌مانده دیگری مانند مسکن و آموزش رایگان اشاره کرد که هردو تبدیل به موضوعاتی طبقاتی و کالایی شده‌اند.

در ادامه این گفتگو غلامی نرخ پایین بیمه‌شدگان را نیز یکی از معضلات دانست. به گفته وی براساس همه آمارهای رسمی، تنها ۱۹ درصد کارگران شاغل، بیمه هستند که این خود یکی از دلایل بحران سازمان تامین اجتماعی نیز است. همین آمار در اروپا، حدود ۷۰ درصد است.

غلامی همچنین گفت برای اینکه کارگران بازنشسته امروز یک زندگی با رفاه نسبی در سطح زندگی سال ۶۰ داشته باشند، باید حداقل ۹ میلیون تومان دریافتی ماهانه بگیرند. به گفته وی مستمری سال ۱۳۶۰ چهار هزار تومان بوده است و با حساب ۲۲درصد تورم سالانه برای داشتن قدرت خرید مشابه چهارهزار تومن، باید مستمری امروز ۹ میلیون‌ تومان باشد درحالی که فقط ۳ میلیون تومان است.

به گفته وی بنا بر ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مزد و مستمری به اندازه سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابند، اما این قانون اجرا نمی‌شود

Facebook
Telegram
Twitter
Email