آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

نامه های میرزا ابراهیم اوف به همسرش سارا خانم!*

نامه های میرزا ابراهیم اوف به همسرش سارا خانم!*

برگردان : بهروز مطلب زاده

نگاهی کوتاه به زندگی میرزا ابراهیموف

میرزا ابراهیوف، فرزند اژدر، نویسنده، نمایشنامه نویس و سیاستمدار نامدار آذربایجانی در سال 1911 در یکی از روستاهای سراب به نام «ایوه» متولد شدهنوز کودک خرد سالی بیش نبود که مادرش را از دست داد.

در سال 1918 ، هفت ساله بود که به همراه  پدر و برادر بزرگ تر از خودش در جستجوی کار و لقمه ای نان، راهی باکو شدندبرادرش قبل از اینکه به باکو برسند، در راه جان باخت و او به همراه پدر، به سختی توانستند خود را به  باکو برسانند. او از همان سنین خردسالی، با کار و زحمت آ شنا شد. روزها در مناطق نفتی باکو مانند «زابرات» و «بالاخانی» کار می کرد وجسته گریخته در کلاس های درسی غیر رسمی که برخی روشنفکران ایرانی مهاجر در باکو دایر کرده بودند درس می خواند….

ادامه …

Facebook
Telegram
Twitter
Email