آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کارگران روغن نباتی جهان زنجان، امنیت شغلی ندارند!

کارگران روغن نباتی جهان زنجان، امنیت شغلی ندارند!

برخوردار نبودن از امنیت شغلی و مواجه شدن با احکام اجرای اخراج کارگران قدیمی و جایگزین شدن آنها با کارگران جدید، موجب نگرانی کارگران روغن نباتی جهان زنجان شده‌است.

یکی از کـارگـران روغـن نباتـی جهـان در این باره  به خبرنگاران گفت: «فعالیت مجدد روغن جهان از یک سال پیش شروع شده است، اما با وجود دریافت مطالبات حداقلی جاری، کارگران از امنیت شغلی برخوردار نیستند.»

وی ادامه می‌دهد: «در کارخانه روغن نباتی جهان، نزدیک به ۸۰ کارگر مشغول به کار هستند که هر چند ماه یک بار تعدادی از کارگران قدیمی کارخانه را به بهانه‌های مختلف از جمله اتمام قرارداد، اخراج و کارگران جدیدی را جایگزین آنها می‌کنند.»

کارگر روغـن نباتـی جهان افزود: «دلیل اخراج و بیکاری تدریجی کارگران قدیمی، پیگیری آنها نسبت به یکسری مطالبات قدیمی مربوط به دستمزد‌های عقب‌افتاده سال‌های ۹۳ تا پایان سال ۹۷ است که پرونده شکایت آنها در اداره کار زنجان باز است.»

وی در ادامه با اشاره به این که از حدود یک سال پیش هر چند ماه یک بار احکام اجرایی پرونده تعدادی از کارگران از نهادهای مختلف صادر می‌شود، افزود: «کارفرما بلافاصله پس از دریافت احکام، کارگران قدیمی کارخانه با سوابق بالا که همچنان مشغول به کار هستند را اخراج کرده و هم زمان نیروی‌های کار جدید را جایگزین آنها می‌کند.»

این کارگر، به آخرین گروه کارگران اخراجی اشاره کرده و می‌گوید:

«آخرین گروه از کارگرانی که براساس احکام صادر شده بیکار شدند ۸ نفر بودند که از کارگران با سابقه این کارخانه بوده و در آبان ماه ۹۹ اخراج شدند.»

وی در توضیح بیشتر می‌گوید: «کارگران که هر چند ماه یک بار بیکار می‌شوند، تنها یک راه برایشان باقی گذاشته‌اند که بتوانند شغل خود را حفظ کرده و به کار برگردند، آن هم صرف نظر کردن از شکایت‌شان بابت احقاق دستمزد و سنوات سال‌های گذشته است.»

این کارگر روغن نباتی جهان، درباره وضعیت بیمه بیکاری کارگران اخراجی می‌گوید: «به دلیل عقب‌افتادن چندین ماه حقوق بیمه پرداخت نشده به تامین اجتماعی، کارگران اخراجی از دریافت مقرری بیمه بیکاری محروم هستند.»

بنا به گفته این کارگر قدیمی روغـن نباتـی جهان، کارگران، هم اکنون یک ماه حقوق عقب‌افتاده طلبکار هستند و بیمه تامین اجتماعی آنها نیز از آبان ماه ۹۹ به تاخیر افتاده است.

وی در خاتمه تاکید می‌کند که حل مشکلات و برطرف کردن نگرانی کارگـران روغـن نباتـی جهـان زنجان، مستلزم حمایت مسئولان استان است که بایستی به آن ورود کرده و پیگیر معضلات آنها باشند.

در این کارخانه بزرگ تولید روغن در حال حاضر ۸۰ کارگر مشغول به کار هستند که با وجود داشتن مطالبات مزدی به دلیل متوقف شدن فعالیت خطوط تولیدی کارخانه، کاری برای انجام ندارند.

لازم به ذکر است که این کارخانه ظرفیت اشتغال حداقل ۳۰۰ کارگر دارد و برای فروش محصولات تولیدی خود مشکلی ندارد؛ بنابراین کارگران خواستار رسیدگی به مشکلاتی شده‌اند که امنیت شغلی آنها را به خطر انداخته است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email