آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

دست ها ازجمهوری کوبا کوتاه!

دست ها ازجمهوری کوبا کوتاه!

بیانیه کمیته مرکزی و شورای حزب کمونیست بلاروس

اقدام ایالات متحده آمریکا مبنی بر قرار دادن مجدد جمهوری کوبا در لیست کشورهائی که ادعا می شود از تروریسم بین الملل حمایت می کند را به شدت محکوم می کنیم.

کمونیستهای بلاروس این تصمیم ریاکارانه و بدبینانه دولت ایالات متحده را اقدامی تجاوزگرانه وآشکار، تلاشی برای تحت فشار قرار دادن مردم زحمتکش کوبا بی اعتباری اخلاقی می داند، که مایلند آنان را به اراده شرکتهای فراملیتی  سرمایه های آمریکایی تابع کنند.

 ایالات متحده با نادیده گرفتن تمامی موازین حقوق بین المللی  بار دیگربا ابزار اتهام، فشار روانی و تحریم های اقتصادی برای درهم شکستن مردم کوبا که به طور مستقل مسیر توسعه خود را تعیین و به آرمان های انقلاب کوبا وفادار مانده اند استفاده می کند!

سیاست جمهوری کوبا همیشه مبارزه با پدیده ضد بشری تروریسم با محکومیت درتمامی اشکال و مظاهر آن بوده است. علاوه بر این، مردم کوبا خود قربانی تروریسم هست.

لازم به یاد آوری است این امپریالیسم به رهبری ایالات متحده آمریکا است که زشت ترین پدیده های اجتماعی را به وجود آورد:  

فاشیسم و بنیادگرایی اسلامی، نژادپرستی، جنگ های مذهبی و روانی، جنگهای سرد همراه با تروریسم دولتی … ​​به طور فعال از این پدیده برای ایجاد نفرت و دشمنی بین خلق ها بهره می گیرد و منافع خود را از کشورهای حاکم دریافت می کند.

 ما می خواهیم به دولت ایالات متحده آمریكا توصیه كنم با توجه به شرایط سیاسی موجود در جهان قبل از هر چیز به موارد جدی نقض حقوق بشر و نقض آزادی های دمکراتیک در كشور خود توجه كند. در امور داخلی دولت های حاكم در سراسر كره زمین دخالت نكند. ما نگرانی جدی خود را در مورد استفاده از سلاح گرم علیه شهروندان غیرمسلح آمریکایی که می خواهند اختلاف نظر خود را با نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری در این کشور  حل  کنند اعلام می داریم.

در عین حال، جای نگرانی است که «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به نمایندگی از حزب دموکرات، حامیان رئیس جمهور پیشین جمهوریخواه را تروریست می خواند. ایا حدود نیمی از شهروندان ایالات متحده  تروریسم اند.

درعین حال وقت آن فرا رسیده است تا وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا را که در دستکاری مسئله حساسی مانند تروریسم نقش دارد، و همچنین اقداماتی که با هدف ایجاد خصومت و نفرت بین مردم جهان به خاطر منافع ژئوپلیتیک انجام می دهد، و دخالت در امور داخلی یک کشور مستقل  را، محکوم نمائیم!

دست ها از جمهوری کوبا کوتاه!

 زنده باد همبستگی بین المللی مردم جهان!

کمیته مرکزی و شورای حزب کمونیست بلاروس

م . چابکی : 1 بهمن 1399 برابر با 2021.01.20

Facebook
Telegram
Twitter
Email