آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

رادیو

رادیو فرقه دمکرات آذربایجان “فیرقه رادیوسی”  نزدیک به 2 سال است که در روزهای جمعه از ساعت 17:00 الی 18:00 به وقت اروپا مرکزی (19:30 الی 20:30 به وقت ایران)  به مدت یک ساعت برنامه دارد. تکرار این برنامه را در روزهای یکشنبه  از ساعت 9:00 الی 10:00 به وقت اروپای مرکزی ( 11:30 الی 12:30 به وقت ایران) می توان  شنید. طی تماسی که مسئول این رادیو با مسئولین مرکز پخش (رادیو فلورا)  برقرار کرده اند، متوجه شده اند که  رادیوی فرقه دمکرات آذربایجان توانسته است طی این مدت مخاطبان خوبی را متوجه خود کند. مسئول این رادیو نتیجه دیدار خود با مسئولان رادیو فلورا را به شرح زیر به اطلاع همه رسانده است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email