آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کارخانه روغن نباتی زنجان در حال نابودی است

کارخانه روغن نباتی زنجان در حال نابودی است

در استان زنجان ما شاهد تبعات تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی در وضعیت و زندگی مردم و جامعه کارگری هستیم. جبران خسارت‌های کارگران تقریبا غیرممکن شده است؛ هیچ نهاد و دستگاهی در راستای حفظ حق و حقوق کارگران گامی مثبت برنمی‌دارد و صنعت‌گران، کارفرمایان و کارگران بعضا به شکل سرکوب‌گرانه چنین وضعیتی را تحمل می‌کنند. نمونه بارز آن وضع اسفبار کارخانه روغن نباتی زنجان است از تولید بازمانده و در حال حاضر با ده درصد ظرفیت تولید، انهم با مشکلات عدیده سرچنجه نرم می کنند.

شاغلان کارخانه روغن نباتی جهان از ۶۰۰ نفر به ۶۰ نفر تقلیل یافته و معلوم نیست که در آینده آنها هم کار خود را ازدست ندهند.

اصغر نجاری در بازدید رئیس شورای سیاست‌گذاری استان زنجان از خانه کارگر به بیکاری کارگران در این استان اشاره کرده و می‌گوید: «۳ هزار فرصت شغلی، اخیرا در استان زنجان از دست رفته است و بیش از ۲۷۰۰ بیمه بیکاری نیز در زمینه کار و کارگری صادر شده است.»

وی به شرایط سخت سرپا نگه داشتن صنعت در حال حاضر اشاره کرده و می‌گوید: «جبران خسارت‌های قشر کارگری تقریبا غیرممکن شده است؛ هیچ نهاد و دستگاهی در راستای حفظ حق و حقوق قشر کارگر گامی مثبت برنمی‌دارد و صنعت‌گران، کارفرمایان و کارگران بعضا به شکل سرکوب‌گرانه چنین وضعیتی را تحمل می‌کنند».

نجاری درباره تعدیل کارگران روغن نباتی جهان از ۶۰۰ نفر به ۶۰ نفر اشاره کرده و افزود: «لازم است دستگاه‌های متولی دولتی و مسئولین به مشکلات کارگران روغن نباتی جهان ورود کنند.»

وی با تاکید بر این که ۵۰ درصد جمعیت استان زنجان در زمینه کارگری مشغول به کار هستند، ادامه داد:

«تقویت صنعت استان زنجان در حوزه‌های مختلف باید همراه با درآمدزایی برای قشر ضعیف کارگری باشد؛ چرا که ۱۱۵ هزار کارگر در این استان مشغول به کار هستند.»

رئیس شورای سیاست‌گذاری استان زنجان نیز با اشاره به این که ۵۰ درصد جمعیت استان زنجان را جامعه کارگری تشکیل می‌دهند، از مسئولین خواستار رسیدگی به مشکلات قشر کارگری شد.

وی با اعتراف به این که وضعیت کنونی قشر کارگری و همچنین مردم، هم اکنون خوب نیست، ادامه این شرایط را غیرقابل توجیه‌پذیر دانست و افزود: «لازم است که مجلس و نمایندگان درخواست رسیدگی به مشکلات کارگران را از دولت داشته باشند».

رئیس شورای سیاست‌گذاری استان زنجان به تصمیم‌گیری‌های اشتباه اقتصادی اشاره کرده و گفت: «شاهد تبعات تصمیم‌گیری‌های غلط اقتصادی در وضعیت و زندگی مردم و جامعه کارگری هستیم».

لازم است به این نکته اشاره شود که با وجود اعتراف مقامات حکومتی به وضعیت نیمی از جامعه استان زنجان که کارگری است و شرایط سخت معیشت آنها برای همه روشن است، اما بسیاری از خطوط تولید تعطیل و یا نیمه‌فعال هستند.

نابودی صنعت در کل کشور آمار بیکاران را به شدت افزایش داده است، این در حالی که بسیاری از مراکز تولیدی و صنعتی از سال‌ها پیش با مشکلات فراوانی مواجه بودند، اما آن چه هم اکنون بهانه‌ای برای مسئولین فراهم کرده است، شیوع و بیماری کرونا است که از یک سال پیش تاثیر خود را بر تعطیلی و بیکاری اقشار مختلف جامعه گذاشته است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email