آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اسناد افشاء شده انتقال قدرت

4مارس 2021

عکس و وئدیو :  از وزارت کشور و سازمان امنیت بلاروس از نشست تیخانوسکایا با یاران مورد اعتماد ، تدارک برای برداشتن تمامین مسئولان ، بدست گرفتن کنترل از طرف نمایندگان مورد اعتماد ، اشغال دفاتر دولتی درمنطقه و  … تیخانوسکایا پس ازرهنمود لازم جلسه را ترک و نماینده دیگری در  ادامه بحث دردوربین مخفی نشان داده می شود….. به گزارش سرویس مطبوعاتی کمیته تحقیق وقایع انتخابات اوگوست سال 2020 محاکمه 2407 پرونده جنایی با گرایش افراطی در بلاروس آغاز شده است.

ایوان نوسکوویچ ، رئیس کمیته تحقیق گفت : این رقم شامل تمام موارد اتهامات “سیاسی” ازتبلیغات انترنتی ومیدانی ، وبلاک نویسی با افترا، توهین تا استفاده از خشونت علیه مقامات اجرای قانون شامل شده است.

رئیس کمیته تحقیق یادآور شد: مسئولیت اداری برای برگزاری غیرقانونی رویدادهای جمعی پیش بینی شد. بعلاوه ، مسئولیت اداری و کیفری در قبال افترا و توهین نیز وجود دارد. در مورد سایر اقدامات غیرقانونی شدیدتر ، ما برای تحمیل مسئولیت اداری و کیفری امکانات گسترده ای داریم.

ایوان نوسکوویچ  اشاره نمود ، یک جنگ اطلاعاتی واقعی در اینترنت با جریان دروغ ، توهین ، درخواست تحریم های اقتصادی و به طور کلی تصویر تضعیف علیه بلاروس رخ داد ه است .

 جهت یاد آوری :

 شکل کار دیگراپوزیسیون در شورای هماهنگی انتقال قدرت به رهبری« تیخا نوسکایا»  ازسوی دیگر حزب چپ بلاروس  متحد چپ اروپا« سرگئی کلاگین »، جداشده از حزب کمونیست ،اجلاسیه ششمین مجمع نمایندگان ملی  که هر5سال یکبار با پیش بینی درقانون اساسی نشست دارند امسال با 2400 نماینده و 300 مهمان خارجی درمجوع 2700 نفر تشکیل شد را به رسمیت نشناختند. متعاقبا در بیانیه ای از طرف شورای هماهنگی “انتقال قدرت” تحت عنوان “طرح بهار آزادی درسال ۲۰۲۱ ” در دومرحله در رسانه ها شکل مبارزه با نهاد دولتی اعلام شد:

مرحله ۱. بسیج عمومی پیوستن به پیوند اتحاد ها با فشار گسترده بر رژیم  که باید در بهار آزادی ۲۰۲۱ با تلاش های خود آماده شوند.

مرحله ۲. پاسخ کافی و آماده سازی گویا  مخالفان “به جنایات دیکتاتور” در قالبی که جامعه برآن آماده باشد. ۱. فشار اقتصادی. ۲. فشار سیاست خارجی ۳. مقابله با تبلیغات. ۴. انتقال مقامات به طرف مردم. ۵.  جهت دادن اقدامات فعال مقامات امنیتی در کنار مردم.

لوکاشنکو گفت شارلاتان ها را تحمل نمی کنیم:

رئیس جمهور در پاسخ به انتقاداتی که گفته می شود اقتصاد بلاروس در توسعه یخ زده است. گفت: برعکس ساختار تغییر یافته . اولاً، صنایع جدیدی ظهور کرده و توسعه یافته اند، از صنایع سنتی صنایع مدرن و گسترده ای شکل گرفته شده است. اقتصاد وانقلاب ها تحمل شارلاتانیسم را ندارد….

Facebook
Telegram
Twitter
Email