آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

رئیس دومای روسیه: کرونا ویروس از یک آزمایشگاه آمریکایی به بیرون درز کرده است

رئیس مجلس دومای دولتی پارلمان روسیه گفت که به اعتقاد وی کروناویروس جدید از یک لابراتوار آمریکایی به بیرون درز کرده و دولت مسکو باید موضوع مسئولیت پذیری از بابت شیوع کووید ۱۹ را پیگیری کند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه مجلس دومای دولتی پارلمان روسیه، ویاچسلاو وولودین، رئیس این مجلس در اظهاراتی در نشست شورای قانونگذاران این مجلس گفت: از یکی لابراتوارهایی که آنها در اطراف دنیا باز کردند چیزی به بیرون درز کرده است.

وی ادامه داد: این ویروس در ووهان یافت شد اما لابراتوار موجود در ووهان به آمریکا تعلق دارد و مقام‌های آمریکایی تامین کننده مالی آن هستند. هم اکنون لابراتوارهای آمریکایی محل مطالعه، تحقیق و حتی ایجاد تسلیحات بیولوژیکی جدید از سوی دانشمندان در گرجستان، در برخی کشورهای حوزه شرق اروپا واقع هستند. آنها باید تحت کنترل گرفته شوند.

او در ادامه این اظهاراتش تاکید کرد، مطمئن است که دانشمندان روس، که توانستند واکسن‌های موثر تولید کنند، خواهند توانست منشا ویروس را تعیین کرده و مشخص کننده که آیا دارای منشا طبیعی بوده و یا تولید شده است.

رئیس مجلس دومای دولتی روسیه گفت، کمیته حفاظت سلامت این مجلس باید بحث‌هایی را با سازمان بهداشت جهانی داشته باشد. او تصریح کرد: نمایندگان سازمان بهداشت جهانی باید درباره منشاهای ویروس تحقیق کنند. و نکته دوم این است که آنها باید دلایل تبعیض در قبال واکسنهای روسیه را توضیح دهند.

ویاچسلاو وولودین درعین حال متذکر شد که بیماری نه از سمت چین بلکه از سمت کشورهای اروپایی به روسیه آمده است. او گفت که اعتقاد دارد مقامهای آن کشورها باید مساله غرامت دادن به روسیه به خاطر همه هزینه های مرتبط با مبارزه علیه همه گیری را در نظر بگیرند

وولودین اضافه کرد: آیا بیماری از سمت چین آمد؟ آیا چینی های زیادی در مسکو بودند؟ بنابراین از کجا آمد؟ از اروپا، ایتالیا، آلمان، فرانسه. آنها همواره حاضر به انتقاد از روسیه هستند اما وقتی نوبت به غرامت از بابت همه هزینه های مرتبط با نتایج کارهای آنها و اتفاقاتی که رقم زدند رسید سکوت اختیار کردند و حالا یک شیوع ویروسی وجود دارد که زندگی مردم را از بین می‌برد.

وولودین در عین حال تاکید کرد، کشورهای دیگر باید از فدراسیون روسیه یاد بگیرند و از نمایندگان خارجی برای شرکت در نشست بعدی شورای قانونگذاران این کشور دعوت به عمل آورند.

او بیان کرد: روسیه باز ترین دموکراسی است و ما رویه های شفاف و انتخابات مستقیم داریم. کشورهای جهان دارند اصول دموکراسی های مستقیم را رها کرده و دست از برگزاری انتخابات مستقیم بر میدارند.

او اضافه کرد، همه تصمیم های اتخاذ شده در آنجا کمکی به تضمین اصول دموکراتیک و رویه های انتخابات مستقیم نکردند و در حقیقت به عکس آن عمل کردند.

او گفت: دموکراسی ما دارای تاریخچه چند قرن بوده و هنگامی که آنها بخواهند به ما درس بدهند، باید به یاد داشته باشند که ما از قبل زمانی که کشورهای آنها پایه گذاری شدند نهادهای دموکراتیک داشته ایم. آنها باید از کشور ما درس یاد بگیرند همانطور که ما در یک کشور چند ملیتی زندگی می‌کنیم که در آن سنتها، مذاهب، و فرهن‌گهای متفاوت مورد احترام هستند.

او گفت که معتقد است آمریکا باید اولین کشوری باشد که از تجربه روسیه درس بگیرد چرا که مقام‌های آمریکایی استانداردهایی را بر کشورهای دیگر اعمال می کنند که خودشان به آن استانداردها پایبند نیستند.

Facebook
Telegram
Twitter
Email