آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

کودکان کار قربانیان سودجویی صاحبان سرمایه

اتاق بازرگانی در شرایطی که تحصیل‌کردگان بیکار هستند، طرحی ارائه می‌دهد که همین اندک دستمزد مصوب شورای عالی کار از میان برداشته شود. جالب است که هیچ‌یک از نمایندگان مجلس و حتی فراکسیون کارگری یا مقام‌های دولت به این پیشنهاد واکنش نشان نمی‌دهند.

شهرداری یکی از نهادهای زیرمجموعه دولت، کودکان کم سن و سال را بعنوان زباله گرد و کودکان کار استخدام می‌کند. آنها با ناچیزترین دستمزدها به کار گماشته می‌شوند.

پیش از این محمدرضا جوادی‌یگانه، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفته بود: «برآوردی از کودکان زباله‌گرد نداریم. اما براساس برآوردهای آماری ناشی از زباله‌های شهر تهران حدود ۴ هزار کودک زباله‌گرد داریم. این آمار از توان کودک در حمل پسماندهای خشک گرفته می‌شود

هم اکنون اقتصاد ایران مسیری به سمت استفاده از نیروهای کم سن و سال طی می‌کند. موضوعی که یک بازار کار غیررسمی در بخش رسمی اقتصاد بوجود آورده است. در عجب که این بازار خود راسا مزد را نرخ‌گذاری می‌کند و کاری با مصوبات شورای عالی کار ندارد.

در چنین وضعیتی بایستی دید که منطور اتاق بازرگانی از مشاغل عمومی چیست؟ آیا مشاغلی باید بوجود آید که تابحال وجود نداشته است؟ آیا باید این مشاغل را با پرداخت دستمزدهای ناچیز در بدنه دولت نهادینه کرد؟

آیا منظور اتاق بازرگانی این نیست که دولت افراد زیر ۱۵ سال یا زیر ۱۸ سال را استخدام کند؟ آن هم در مشاغلی همچون شهری و خدماتی یعنی مشاغل غیرتخصصی که هم اکنون زیر دست پیمانکاران شهری شاغل هستند.

این دستمزد پایین عملا هزینه‌های اجتماعی بسیاری را ایجاد کرده است و گرهی از مشکلات عمومی باز نمی‌کند. اما به دولت این فرصت را می‌دهد که هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد.

بدنه نیروی انسانی خود را در مشاغل غیرتخصصی و ساده کوچک کند. ضمن این که پیمانکاران بخش‌های خدماتی نهادهای وابسته می‌توانند با کمترین هزینه نیرو استخدام کنند.

اینها همگی نتیجه طرحی است که با رسمی کردن آن، کار ارزان را مورد هدف قرار داده است. اما جای تاسف است که به این ترتیب سرمایه‌های کشور یعنی کودکان بی‌گناه قربانی سودجویی شده‌اند. در این طرح کودکان کار هستند که کودکی را به پیری رسانده است.

این‌گونه است که اتاق بازرگانی بخود اجازه داد تا به استثمار نیروی کار کم سن‌وسال با حداقل دستمزد رسمیت ببخشد. جالب است که هیچ‌یک از نمایندگان مجلس و حتی فراکسیون کارگری یا مقام‌های دولت به این پیشنهاد واکنش نشان نمی‌دهند.

در این باره خوب است به گفته ناصر چمنی، رئیس کانون عالی انجمن‌های کارگران ایران اشاره کنیم. وی می‌گوید: «امروزه حتی پیشنهاد می‌شود که افرادی کمتر از یک سن خاص هم لباس کارگر به تن بپوشند. آنها با ۳۰ درصد حداقل مزد هم کار کنند. اتاق بازرگانی در شرایطی که تحصیل‌کردگان بیکار هستند، طرحی ارائه می‌دهد که همین اندک دستمزد مصوب شورای عالی کار از میان برداشته شود.»

Facebook
Telegram
Twitter
Email