آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

چشم انداز جهان از «ویتنام» تا «کورنوال»

اجلاس رهبران هفت کشور ثروتمند غرب

رئیس جمهور اوکراین و خط لولۀ نورد استریم 2

تفاوت پیامدها و دستاوردهای روسیه و ویتنام در دو مسیر متقابل

اجلاس رهبران هفت کشور ثروتمند غرب

نشست رهبران هفت کشورغربی موسوم به» گروه ۷ «۱ در کورنوال ، واقع در جنوب غربی بریتانیا برگزار شدواشنگتن مدعی است که این اجلاس فرصتی برای اعمال «نظامی قانونمند میان کشورهای جهان» است، ادعایی که توسط چین به چالش کشیده شد.  مقامات چینی معتقدند که اتخاذ این گونه تصمیمات سرنوشت ساز توسط چنین محافل کوچکی نمی تواند جای گزین همه جانبه گرایی واقعی باشداز جمله مهم ترین موضوعات مورد بحث در این اجلاس توافق بر سر روشی هماهنگ برای مقابله با افزایش نفوذ اقتصادی چین و ممانعت از تکوین پروژۀ» یک کمربند یک جاده» یا« راه ابریشم قرن بیست و یکم« 2 بود. از نظر رهبران این کشورها، این نفوذ اقتصادی به معنای قدرت گیری چین کمونیست در جهان کنونی است.

 پروژه» یک کمربند یک جاده» هشت سال قبل توسط شی جین پینگ، رئیس جمهور  چین ارائه و تاکنون موفق به امضای 200 سند همکاری با 167 کشور شده استاز اهداف این پروژه اتصال دهها کشور جهان از طریق شبکه ای از خطوط زمینی و مسیرهای دریایی است.  افزایش روزافزون روابط چین با کشورهای آفریقایی، کشور هایی چون آلمان و فرانسه را نگران ساخته است.  بی دلیل نیست که این کشورها ناگهان یکی بعد از دیگری از رفتار خود با مردم کشورهای آفریقایی در دوران استعمار دچار عذاب وجدان(!!) شده و از آنها به خاطر جنایت های وحشیانه شان در گذشته، عذرخواهی می کنند.

سران کشورهای گروه هفت، برای مسدود کردن ارتباطات چین با جهان بر انجام پروژۀ جدیدی به توافق رسیده اند که هدف آن به گفته یکی از مقامات عالی رتبۀ دولت آمریکا، همکاری شفاف در انجام پروژه هایی است که بتواند «40 تریلیون دلار نیازهای زیرساختی  کشورهای در حال توسعه، را که در اثر شیوع ویروس کووید 19 حادتر نیز شده است، کاهشدهند».  به قول خانم مرکل نیاز به این پروژه که (B3W) نام گرفته، در آفریقا به شدت احساس می شود. «ما نمی توانیم کناری بایستیم و شاهد اجرای این پروژۀ عظیم چین باشیم.  من از عزم گروه هفت برای اجرای این برنامۀ مثبت برای کمک به کشورهای هنوز عقب مانده، استقبال می کنم» قرار است این طرح تا سال ۲۰۳۵ محقق شوداما نحوۀ انجام آن،میزان سهم نهایی ». می کنم سرمایه گذاری، و منابع مالی مورد نیاز آن هنوز مشخص نشده است.

۱این هفت کشور شامل آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن می شوند.

2. One Belt , One Road Initiative 3. Build Back Better World ( B3W)

رئیس جمهور اوکراین و خط لوله استریم 2

رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلینسکی طی دیداری با نمایندگان کنگرۀ آمریکا، گفت، در صورت اتمام خط لولۀ نورد استریم  این کشور سالیانه از 3 میلیارد دلار حق انتقال گاز از روسیه به اروپا محروم خواهدشد.  به گفتۀ معاون نخست وزیر، تنها 100 کیلومتر ) 5درصد کل پروژه (  از این خط لوله باقی مانده که می تواند تا قبل از انتخابات آلمان در سپتامبر 2021 به اتمام برسد. زلینسکی اضافه کرد: « تنها ایالات متحده و دولت پرزیدنت بایدن قادرند که مانع اتمام این پروژه شوند». به ادعای او، «اوکراین بدون این درآمد نمی تواند ارتش مجهز و قدرتمند خود را برای دفاع از اروپا و ارزش های اروپایی حفظ نماید».

سابقا اوکراین علاوه بر حق عبور انتقال گاز روسیه به اروپا، بخشی ازمصرف داخلی خود را از منابع این خطوط لوله تامین می کرد.  در گذشته بارها به دلیل تعویق در پرداخت بدهی ها و یا اختلاف پیرامون قیمت گذاری گاز مصرفی، اوکراین تهدید به بستن شیرهای گاز و قطع انتقال گاز به اروپا کرده بود.  در آوریل گذشته، «آلکسی رزنیکوف» معاون نخست وزیر در مقاله ای در روزنامۀ والاستریت ادعا کرد، نورد استریم2، تهدیدی حیاتی برای اقتصاد و امنیت اوکراین است و در گذشته مسکو بارها با تهدید به قطع گاز به اوکراین زور گفته است.

شبکۀ انتقال گاز به اروپا از طریق اوکراین در زمان اتحاد شوروی ساخته شده بود و آخرین قرارداد انتقال برای مدت پنج سال به مبلغ 7میلیارد دلار در 2019، امضا شد. «دمیتری بریچفسکی» مدیر همکاری اقتصادی وزارت امورخارجۀ روسیه، طی مصاحبه ای اعلام کرد که مسکو به این قرارداد پایبند بوده و هرگز از انرژی و منابع طبیعی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار و باج خواهی استفاده نکرده است و در پایان مدت قرارداد، طرفین برای تمدید آن به مذاکره خواهند نشست.  دولت بایدن اخیرا اعلام کرد علیرغم آنکه از ابتدا مخالف اجرای این پروژه بوده و آن را تهدیدی برای امنیت اروپا به شمار می آورد، اما با توجه به نزدیکی پروژه به اتمام و برای احتراز از ناخشنود کردن متحد خویش آلمان، دیگر مانعی بر سر اجرای پروژه نخواهد گذاشت. هرچند تاکنون)دهم ژوئن( وزارت خزانه داری ایالات متحده هنوز تحریم های خود علیه سیزده کشتی روسی و سه شخصیت حقیقی را به دلیل مشارکت شان در این پروژه لغو نکرده است.

پیامدهای بازگشت روسیه از مسیر سوسیالیستی و دستاوردهای ویتنام در تداوم سمتگیری سوسیالیستی

در ماه های پایانی سال 1399 کنگره 18 حزب کمونیست فدراسیون روسیه و کنگره 13 حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی ویتنام برگزار شدندروسیه پس از 73 سال در سال 1991 از ادامه راه سوسیالیستی خود باز ماند، اما ویتنام که مسیر سوسیالیستی خود را از سال 1955 در بخش شمال کشور و از سال 1975 در سراسر کشور آغاز کرده بود، به راه خود ادامه داد.  اکنون پیامدهای هولناک توقف روسیه از سمت گیری سوسیالیستی و دستاوردهای ویتنام در تداوم مسیر سوسیالیستی در پیش روی مردم این دو کشور و خلق های جهان استنگاهی کوتاه و آماری به شرایط دو کشور به نقل از گزارش های دو کنگره، روشنگر، آگاهی بخش و هشداردهنده است.

بر اساس معیار زندگی، اکنون روسیه در بین 142 کشور در ردیف 90 قرار داردیک پنجم جمعیت کشور درآمدی کمتر از 200 دلار در ماه دارند.  35 میلیون بیکار، به زحمت از طریق درآمدهای تصادفی امرار معاش می کنند.  دراثر نابودی اقتصاد روستاهای روسیه، روستائیان روستاها را ترک می کنند.  در دوران شوروی، جمعیت روسیه دو برابر شد، اما اکنون فقط در دو سال گذشته، روسیه یک میلیون نفر از جمعیت خود را از دست داده است.  در 20 سال گذشته، به طور رسمی 700 میلیارد دلار و 782 میلیارد دلار نیز به شکل غیرقانونی و با جعل اسناد از کشور خارج شده است.  مجموع ارز خارج شده از کشور معادل 5 سال بودجه روسیه است.  در سال2020 خروج سرمایه دو برابر شد و به 48 میلیارد دلار رسیددر 4 سال گذشته، تعداد شرکت ها در روسیه 1.36 میلیون واحد کاهش یافته است.

اما ویتنام، یکی از ده کشوری است که بالاترین رشد اقتصادی در 2020 را داشته و نرخ رشد تولید ناخالص ملی آن در 5 سال گذشته 5.8 در صد بوده است.  نرخ فقر در ویتنام از 10 در صد در، 2015به 3 در صد در سال 2020 کاهش یافته است.  متوسط درآمد سرانه در کشور که در سال 1986 100دلار بود، در سال 2020 به 2750 دلار رسیده استسال 2020 ، با وجود سیل و طوفان های بی سابقه، و همه گیری بیماری کوید 19 آزمون بزرگی برای دولت، حزب و مردم ویتنام بودویتنام به سرعت کرونا را کنترل کرد و روند تولید و تجارت به سرعت به حالت عادی بازگشت.

دانش و امید تیر1400

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب