آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

فیوز “انقلابی” کانال «نکستا» دربلاروس چگونه پرید!؟

تصویب تحریم های اخیراتحادیه اروپا و آمریکا برسرنوشت مردم بلاروس در ۸۰ – مین سالگرد تجاوز آلمان نازی بازتاب دهنده یورش جدید نئوفاشیسم بر سرزمین های اروپای شرقی است.

۲۳ مه ۲۰۲۱ روز یکشنبه درحریم هوایی بلاروس پرواز (رایا ن ایر) که با ۱۲۳ مسافر از آتن راهی ویلنیوس بود به دلیل ارسال پیامی برای بمب گذاری، بر اساس تصمیم خلبانان و به دستور الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوربا یک جنگنده به حالت اضطراری در فرودگاه ملی مینسک فرود آمد. پس از جستجو اشیاء وشناسائی افراد، درمیان انها رومان پروتاسویچ، جوان ۲۶ ساله ای که کانال تلگرامی Nexta را رهبری می کرد و دارای پرونده جنایی و”سازماندهی شورشهای گسترده” تحت تعقیب قانونی بود، همراه دوست دختر روس اش دستگیر شدند.

هیچ ماده منفجره در هواپیما بدست نیامد کمیته تحقیقات بلاروس پرونده جنایی در کذب موضوع تحت ماده ۳۴۰ قانون کیفری بخش ۱ “پیام دروغ” تشکیل داد. هواپیما ایرلندی رایان ایر راهی ویلنیوس شد.

پس از باز داشت رومان پروتاسویچ در مدت کوتا به صحنه تخلیه اطلاعاتی واعتراف آمد. مخالفان دولت بلاروس درشبکه های اجتماعی خارج از کشور با اعتراض درباره اعترافات “اجباری” مطلب نوشتند. اما ازچگونگی رابطه ها وعملکرد او که درهمین فضای اینترنتی ازکسی پنهان نبود و رمز گشائی امنیتی را آسانتر ساخت حرفی گفته نشد! “سر دبیرسابق کانال نکستا” در تلویزیون ONT بلاروس پس ازمصاحبه که در چند مرحله فیلم برداری صورت گرفت، آب به لانه مورچگان ریخت.

مطالب ویدئویی «بازی انقلاب اینترنتی» که از تلفن رومان پروتاسویچ ضبط شده بود و قرار نبود برای عموم مردم به نمایش گذاشته شود. در کانال STV بلاروس توسط دانشمندان، کارشناسان ومحققان و روانشناسان به بحث گذاشته شد و این شامگاه ۹- ۱۰اگوست ۲۰۲۰بود که مردم در میدان مینسک جمع شدند. درپیام ها برای«تغییر» که از نفرت پراکنی به دولت لوکاشنکو تا خشم اجتماعی آغاز شده بود با “رمزهای عبور” و “ظواهر خاص”، نامگذاری با پرچم سفید- قرمز- سفید نماد اشغال نازیها، به نمایش گذاشته می شد، نگرانی حزب کمونیست بلاروس – نیروهای ترقیخواه جهان از جمله حزب توده ایران را برانگیخت که چه اتفاقی می افتد!؟

اکنون استدلال متفاوتی وجود دارد. آنان که کمتر رومان را می شناسند ویا موذیانه هنوز دستی برآتش دارند به این استناد می کنند او را با داروهای قوی “سرم حقیقت” زیر شکنجه وادار ساخته اند. انگار برخلف آنچه عملکرد او بود سخن گفت. پروتاسویچ بی وقفه صحبت می کند، و چشمانش بسیار سوزان است و اشک در قاب چشم دارد که برای حامیان، غیر قابل تصور است. اخیرا درکنفرانس توضیحی مسئولان که از طرف وزارت امورخارجه در مورد فرود اضطرای با مسئولات کشوری تشکیل شده بود رومان داوطلبانه شرکت کرد. وبه سئوال های خبرنگاران پاسخ داد:

خبرنگاران در اظهارات یک متهم چنین چالاکی را انتظار نداشتند آنها به اندازه کافی همه این نوع اعترافات را دیده اند. شاید دلایل دیگری هم وجود داشته باشد ترس از زندان طولانی مسئله «دنباس» جمهوری خلقی که مسلحانه در برابر کودتا فاشیستی باندرای اوکراین مقاومت کرده است واو نیز بعنوان خبرنگار نقشی داشت.[فرمانده سابق “آزوف” درباره مشارکت پروتاسویچ در جنگ به عنوان یک مزدور اظهار نظر کرد].همه این بحث ها منطق است.

مخالفان نسخه زیبای برای چهره سازی او درفضای مجازی پیچیده بودند وبه همین دلیل اعتراف وحتی همکاری با بازجو برای آنان باور کردنی نبود. شبکه های اجتماعی همچنان به همهمه ادامه می دهد. واین نشان از تاثیر گذاری او است که به میدان آمد. حال این گفتگو “سرم شیمی درمانی” ویا “شوک الکتریکی” برای حقیقت گویی بود اتفاق افتاد.

رومان پروتاسویچ از چگونگی هزینه ها برای محافظت رهبران خارج نشین سخن می گوید دیدار با تیخانوسکایا، منابع مالی برای(شورای گذار) تبلیغات و سازماندهی کادرها برای شورش، بحث تدارک کودتا وترور رئیس جمهور ۱۱ میلیون دلار که خود نیر با یک مربع سیاه بدون نام درپشت گفتگوی اینترنتی شرکت داشت. در بلاروس عملیات خنثی سازی کودتا تحت عنوان «مانکورت» به شکل وسیع در اینترنت انتشار یافت… رومان در اعترافات از تحریم و فلج کردن اقتصاد با ایجاد نارضایتی و کشاندن مردم به میدان سخن گفت (اخیرا قطعنامه تحریم اتحادیه اروپا و آمریکا باردیگر جنگ اقتصادی علیه بلاروس رابه اثبات رساند)… درپایان رومان اشک ریخت که می خواهد به زندگی عادی برگردد….

“دوستان” او در مهاجرت بدتر از دشمنان هستند:

رومان در مصاحبه با خبرنگاران از دیدار وگفتگو با مهاجران سیاسی درهتل لیتوانی سخن گفت: و اظهار داشت بجز کسانیکه تحت جرم جنایی قرار داشتند افرادی که دو شبانه روزی بازداشت شده بودند ویا، با جریمه اداری آزاد کشتند ویا کسانیکه در آشوب ها ۱۵ روز با زداشت وآزاد شدند وخطری آنها راتهدید نمی کرد پناهنده سیاسی شده اند ومدعی بودند خطرآنها راتهدید می کند.

جهت یاد آوری:

تجربه گروه مهاجران سیاسی ایران که بلاروس را ترک کرده اند هرچند درمدعی بودن تشابهی وجود دارد بااین تفاوت که هنوزوبلاک نویسانی با دل درسودای غرب، همچنان با دشمنی و کینه به یگانه جمهوری ارزش گذار اتحاد شوروی ادامه می دهند، درسوی دیگر ایرانیانی که دستاورد های مدرن بلاروس را با داشتن نظم و آرامش ورفاه عمومی بدون تنش های اجتماعی با چشم دیده اند ارزش قائل اند…

رومان پروتاسویچ در بخش دیگری در پاسخ خبرنگاران درباره دیدگاه سیاسی اش معمایی را مطرح کرد گفت:

زن و یا مردان سیاسی ائی که مالیات نمی پردازند. در آشوب ها شرکت و ارتش را بسیج کردن چه کسانی می توانند باشند!؟ منظور زنی که در رسانه های جهانی با نام «مونیکا اونگر» معروف است اما کسی به معما پاسخ نداد. (دادگاهی در اتریش اعضای یک گروه راست افراطی را به اتهام تلاش برای تحریک نیروهای ارتش به اجرای کودتا و سرنگون ساختن دولت، به زندان طولانی مدت محکوم کرد تا تاکید شود تلاش برای براندازی دولت در لیبرال دمکراسی غربی هم قابل تحمل نیست)

رومان این گذشته را خوب می داند که با چه کسانی کار کرده. چه کسی به او دستور داده اند. در صورت امتناع از وظیفه چه برخوردی با او خواهد شد. در بحث تلویزیونی کارشناسان گفته شده او را «تحویل» دادند، لذا افراد امنیتی به سادگی او را تخلیه اطلاعاتی کردند. او مجبور شد توبه کند.

رومان پروتاسویچ «هوشمند و تیزهوش»، رابطه وعملکردهای پیچیده اش را بخوبی می فهمد که او دیگر قهرمان داستان «نکستا» که هزاران طرفدار داشت نیست. دیگرکسی به او اعتماد نخواهد کرد و امن ترین جا بگفته خود جائیکه در بلاروس قرار دارد.

همکاران سابق نمی خواهند ازاو یاد کنند:

۰۹ ژوئن ۲۰۲۱، ۱۹:۱۴بوقت محلی گفتگوی رومن پروتاسویچ با مراد مارکوف رئیس هیئت مدیره “دومین کانال تلویزیونی ملی” بلاروس در جریان است. دیدگاه ترور و کودتا برعلیه رئیس جمهور درحال رکورد می باشد، مخالفان با تاکتیک ها و بهانه های مختلف خود را پنهان ساخته اند لذا واقعیت های استخراج شده هربار از طریقی تفسیر می شود.

این ویدئو از چه چیزی صحبت می کند؟ چه چیزهایی باید از عناوین نوشته ها فهمید؟ چرا همراهان او اینقدر خشمگین اند از طریق رسانه های غربی و مافیای الیگارشی به سمت خبرگزاری ONT وخبرنگاران، نویسندگان و تحلیل گران آتش تهدید می گشایند و هدف واقعی تکرار این بمب باران تبلیغاتی چیست؟!

حامیان رومان پروتاسویچ درایجاد فضای بحران سازی قرار دارند:

تیخانوفسکایا رهبراروپا خوانده، اتحادیه اروپا و آمریکا را برای تحریم برعلیه بلاروس فرا خواند و در دیدارها و مصاحبه با خبرنگاران در ویلنیوس گفت: “یک عمل تروریستی با هواپیما ربای انجام شد… رژیم “دیکتاتوری” در وسط اروپا کشور ما را به کره شمالی تبدیل کرده است….

بخشی از حامیان ایرانی این عملیات را با رژیم جمهوری اسلامی و دستگیری شخص روالله زم مقایسه کردند.

دولت های اروپایی بلافاصله خواستار آزادی فوری رومان پروتاسویچ شدند. در حالیکه رهبران اتحادیه اروپا آماده دیدار برای اجلاس سران وادامه بحث درباره قعطنامه تحریم های جدید علیه بلاروس بودند، چندین دولت و شرکت هواپیمایی روز دوشنبه با فریاد ممنوعیت پروازها بر فراز بلاروس را آغاز کردند.

انگلیس و لیتوانی دستورالعملهایی به هواپیمای کشورهایشان صادر کردند تا از حریم هوایی بلاروس جلوگیری کنند، لندن با ممنوع کردن پرچم بل آویا، گامی فراتر رفت.

در ریگا پایتخت لتونی، درتاریخ ۲۴ مه ۲۰۱۲ نزدیک هتل جائیکه پرچم مسابقات هاکی روی یخ به نمایش گذاشته می شود، پرچم ملی بلاروس به زیر کشیده شد و پرچم سفید-قرمز و سفید مخالفان نماد اشغالگری آلمان در سال ۱۹۴۱- ۱۹۴۴ جایگزین شد وزارت امور خارجه جمهوری لیتوانی از لتونی حمایت کرد دولت بلاروس سفیران را احضار و اخراج نمود.

حزب کمونیست بلاروس… عمل تلافی جویانه اخراج سفیران را به دلیل حادثه به زیر کشیدن پرچم رسمی بلاروس اقدامی منطقی دانست… دربیانیه ها، نیروهای ترقیخواه و احزاب کمونیست کارگری جهان را به حمایت از دولت قانونی فرا خواند.

واکنش تند روسیه به اقدام جدید اروپا علیه بلاروس بین غرب حالت بحرانی بخود گرفت:

«ماریا زاخاروا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه عمل کشورهای غربی به حادثه فرود اضطراری هواپیمای «رایان ایر» در فرودگاه مینسک را «هیستریک» توصیف کرد….

حزب کمونیست یونان، مداخله اتحادیه اروپا و امریکا در امور داخلی بلاروس را محکوم نمود…

وزیر امورخارجه بلاروس اتهامات و حتی تهدیدها علیه کشور بلاروس را که با وقایع نگاری و اظهارات اولیه وزارتخانه های خارجه کشورهای غربی همراه است یاد اور شد وتأکید نمود قوانین ایکائو وجود دارد… اما کشورهای غربی حاضر به همکاری نشدند زیرا نتایج به نفع آنها نبود… نه لهستان – نه لیتوانی اسناد مربوط به مکالمات خدمه هواپیما با فرودگاههای این کشورها را انتقال نداده اند… لذا با ابتکار وزارت امور خارجی بلاروس، نشستی با شرکت مسئولان ذیربط و حتی رومان پروتاسویچ با خبرنگاران تشکیل گردید و جزئیات حادثه فرود اضطرای هواپیمای ایرلندی رایان ایر با عکس ونقشه و ویدئو توضیح داده شد.

پایان سخن:

تصویب تحریم های اخیراتحادیه اروپا و آمریکا برسرنوشت مردم بلاروس در ۸۰ – مین سالگرد تجاوز آلمان نازی بازتاب دهنده یورش جدید نئوفاشیسم بر سرزمین های اروپای شرقی است.

آنانکه برنامه ۲۵ساله رئیس جمهور ودولت را “کهنه ” ورهبران مورد حمایت غرب در میدان مینسک را “ژاندارک” نامیده اند. از افراط گرایان به منظورتحریک و نفرت پراکنی در اعتراضات و شبکه های اجتماعی، اینترنت، سایت ها، فیس بوک، تلفن های همراه، اینستاگرام از جمله ده ها کانال تلگرامی وغیره سوء استفاده کرده اند، و نیزشکست کودتا و ترور را به چشم دیده اند. با به صلابه کشیدن اراده خلقی که ازمیراث داران ارتش میهنی اند اتحادیه اروپا وآمریکا با تحریم جهانی ضربه نهائی را برگزیدند تا شاید پرچم استوار مانده «روسیه سفید» را همچون تجربه دیگر کشورها به اشغال خود درآورند.

م. چابکی: ۸ تیر ۱۴۰۰برابر با۲۰۲۱.۰۶.۲۹

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب