آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

« در مبارزه بخاطر کسب کرسی های مجلس، ذخبره اصلی پوتین وارد میدان می شود»

 نمایندان دوره هفتم مجلس «دومای» فدراسیون روسیه اختیارات خود را با احساس اجرای وظایف خود در مقابل انتخاب کنندگان واگذار کردند. اما در واقع امر، اکثریت انتخاب کنندگان اینطور فکر نمی کنند. چون از فعالیت آنها زندگی اکثریت مردم بهتر نشد. بهای  مواد غذایی، مایحتاج ضروری، هزینۀ آب و برق همچنان افزایش می یابد. اما درآمد مردم ثابت می ماند. بخاطر عدالت هم که شده باید گفت درآمد خودِ نمایندگان، کارکنان دستگاه دولتی و قشر فوقانی سرمایه داران افزایش یافته است. دقیقآ مجلس دورۀ هفتم، یا بهتر گفته شود، هسته اصلی آن، یعنی فراکسیون حزب «روسیه واحد» برای این قشر سرمایه داران روسیه فعالیت کرد و هیچ کاری برای مردم انجام نداد.

یاد آوری می کنیم که نمایندگان این دوره در سپتامبر 2016 انتخاب شدند. در آن انتخابات حزب «روسیه واحد» از تعداد 450 کرسیِ «دوما» تعداد 355 کرسی را بدست آورد (در دوره قبلی 238 کرسی بود). یعنی اکثریت مطلق. نمایندگان احزاب دیگر که خود را نسبت  به کرملین «اپوزیسیون» می نامند به ترتیبب: حزب کمونیست روسیه 42 کرسی (در دوره قبل 92 کرسی)،  حزب « لیبرال دمکرات» 39 کرسی (در دوره قبل 64 کرسی)، حزب «عدالت روسیه» 23 کرسی (در دوره قبل ٥٠ کرسی).

چنین پیروزی شگرفی توسط حزب «روسیه واحد» به رهبری د.آ.مدویدوف که در آن وقت نخست وزیر هم بود، و شکست سنگین احزاب «اپوزیسیون»، در تمامی تاریخ موجودیت دومای دولتی از سال  1994 تا به حال سابقه نداشته است.

انتظار می رفت که پس آن شکست سنگین، رهبران «اپوزیسیون»، گ.آ.زوگانف (حزب کمونیست روسیه)، و.و.ژیرنفسکی (حزب لیبرال دمکرات) و س.م.میرونوف (حزب عدالت روسیه) داوطلبانه استعفاء دهند و جا را برای رهبران کارآمدتر که جوابگوی دوران جدید برقراری سرمایه داری در روسیه هستند، خالی کنند.

چنانکه شاهد بودیم، این حادثه پیش نیامد. گذشته از این، در انتخاباتِ پیش رویِ مجلس دوره هشتم که در 19 سپتامبر 2021 انجام خواهد گرفت، تمامی این سه حزب «اپوزیسیون» به رهبری همان چهرهای سابق شرکت می کنند. دوباره در راس حزب کمونیست  زیگانف، حزب لیبرال دمکرات ژیرنوفسکی. حزب «عدالت روسیه» در ائتلاف با احزاب «در راه حقیقت»  و « میهن پرستان روسیه» در این انتخابات با نام «عدالت روسیه-میهن پرستان-در راه حقیقت» شرکت می کنند، اما باز هم به رهبری همان میرونوف.

اکثریت تحلیلگران سیاسی معتقدند که انتخابات سال 2021 به دلیل این که در مدت این 6 سال جامعه «چپ تر» شده است، شانس اپوزیسیون با دیدگاه های چپ بسیار بالا است. در این شرایط مشکل خواهد بود که حزب « روسیه واحد» بتواند پیروزی سال 2016  را تکرار کند.

اما من فقط با یک بخش از این تحلیل ها موافقم. آنهم اینکه حقیقتآ بسیاری از انتخاب کنندگان «چپ» شده اند. اما رهبران اپوزیسیون همان قدیمی ها هستند. و مهمتر ازهمه، آنها در خواست اصلی را اعلام نکرده اند. یعنی اراده برای گرفتن حاکمیت دولتی برای اجرای برنامه خود در جهت رفاه همه مردم روسیه، نه فقط قشر فوقانی سرمایه داران. دقیقآ همین در خواست را انتخاب کنندگان « چپ» شده می خواهند بشنوند. اما این از طرف هیچکدام از رهبران «احزاب اپوزیسیون» بیان نشده است.

حزب «روسیه واحد» دارای امکانات اداری وسیعی است که هم اکنون بسیار فعالانه از آن استفاده می کند. مثلآ از امکانات رسانه های عمومی دولتی.

همزمان با این، چنانکه کنگره قبل از انتخابات حزب « روسیه واحد» نیز نشان داد، مشخص است که رهبری حزب پائین آمدن وزن  و اعتبار حزب « روسیه واحد» را درک کرده اند و به همین دلیل تصمیم گرفته اند که تغییرات اساسی در هدایت این انتخابات انجام دهند. و کسانی را پیش کشیده اند که بتوانند همچون «ماشین بخاری» این حزب را در انتخابات مجلس هشتم به پیروزی برسانند. برای اولین بار است که کنگره حزب «روسیه واحد» اینچنین «ماشین های بخار» نیرومندی به میدان می آورند. چنین سیاستمداران سنگین وزنی همچون س.مشایگو وزیر دفاع روسیه و س.لاورف وزیر خارجه روسیه. در کنار آنها « کسانی هم از مردم» همچون د.پاراسنکو پزشک و…  در واقع این «ذخیره اصلی» رئیس جمهور روسیه و.پوتین است. به نظر من او تصمیم گرفته با هدف پیروزی در انتخابات مجلس دوما و کسب اکثریت مطلق کرسی ها، آنها را وارد میدان نبرد کند.

در انتخابات 19 سپتامبر 2021 بعید نیست که حزب «روسیه واحد» اگر هم اکثریت مطلق را بدست نیاورد، باز بتواند اکثریت نسبی، یعنی 270 کرسی را بدست آورد.

بخاطر کسب 180 کرسی باقی مانده باید سه داوطلب اصلی مبارزه کنند: حزب کمونیست روسیه، حزب لیبرال دمکرات و حزب «عدالت روسیه- مهین برستان– در راه حقیقت». و اینجا ممکن است سورپریز روی دهد. بعید نیست که «انتخاب کنندگان چپ» به طرف شعارهای میرونوف که از زوگانف به عاریه گرفته گرایش پیدا کنند و رآی خود را به جای حزب کمونیست به ائتلاف میرونوف دهند.

در صورت چنین وضعینی، حزب کمونیست روسیه موقعیت حزب دوم را در مجلس از دست می دهد و جای سوم را خواهد گرفت و میرونوف در جایگاه دوم قرار می گیرد.

سناریوی دیگری هم محتمل است. حزب کمونیست روسیه در صورت بسیج صحیح نیروهایش می تواند جایگاه دوم خود را حفظ کند. در این حالت، حزب لیبرال دمکرات جایگاه سوم خود را از دست خواهد داد.

قبل از هر چیز باید یاد آوری کرد که نتایج سیاستهای اجتماعی – اقتصادی نمایندگان دوره هفتم مجلس (2016 – 2021 )، از طرف فراکسیون حزب «روسیه واحد» شکل گرفته است، چون که اکثریت مطلق را داشتند. در نتیجه، علیرغم خواست اکثریت ساکنین کشور، قوانینی از طرف این فراکسیون به تصویب رسید که در عمل وضعیت زندگی اکثریت ساکنین کشور را بدتر کرد:

افزایش سن باز نشستگی؛

عدم پرداخت بودجه لازم برای بهداشت، علرم و آموزش و پرورش؛

تغییر زمان انتخاب رئیس جمهور کشور؛

افزایش تعداد کارمندان دولت در مرکز و مناطق دیگر؛

سیستم مالیاتی نا عادلانه برای افرادی با در آمدهای مختلف؛

 و بسیاری قوانین دیگر.

  از این می توان نتیجه گرفت که نمایندگان سابق دوره هفتم مجلس دوما و قبل از همه هسته اصلی آن یعنی فراکسیون حزب «روسیه واحد» در حرف طرفدار رشد و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی–اقتصادی ساکنین کشور بودند. اما با توجه به قوانینی که اینها به تصویب رساندند و نتایج آن در عمل، این رشد و سطح رفاه به واقعیت مبدل نگردید. برعکس، موقعیت اجتماعی – اقتصادی اکثریت مردم بدتر شد. اما این نمایندگان بسیار خوب به نفع سرمایه داران داخلی کار کردند که در نتیجه آن، در آمد آنها افزایش یافت و مردم فقیرتر شدند.

آیا نمایندگان مجلس آینده به نفع مردم و کشور کار خواهند کرد؟  و فعالیت آنها موجب رشد وطن خود و بالا بردن سطح رفاه اقتصادی مردم کشور خواهد گردید؟

این به چگونگی رای دادن ما در 19 سپتامبر 2021 وابسته است. هیچکدام از نمایندگان دوره کنونی که به لوایح قانونی و مفاد آن رای داده اند و باعث تخریب اقتصاد و اُفت سطح زندگی مردم کشور شده اند، حق ندارند به انتخاب دوباره خود برای مجلس دوما از طرف «انتخاب کنندگان چپ» امیدوار باشند.

 برگرفته از سایت دانشمندان سوسیالیست روسیه «روسو» 24 ژوئن 2021، نوشتۀ ویچسلاو زیلانف                             

گرفته شده از: روزنامه آذربایجان شماره 160 تیر ماه 1400

Facebook
Telegram
Twitter
Email

خلبانان فرانسوی در آسمان اوکراین سابق؟در مورد پیامدهای جنون جنگی ترجیح می‌دهند فکر نکنند، اما بیهوده است. دمیتری سدوف/ ترجمه. کاوه آیلین

“فلوریان فیلیپو”، رهبر حزب “میهن پرستان” فرانسه، نامزد انتخابات پارلمان اروپا، تصمیم “امانوئل ماکرون”، رئیس جمهور فرانسه برای انتقال جنگنده

ادامه مطلب