آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

ظام آموزش و پروش، طبقاتی، پولی و رانتی است

علی زینی وند استاندار کرمان روز شنبه در آیین نمادین نواخته شدن زنگ بازگشایی مدارس در مدرسه شاهد شهر کرمان گفت: طبقاتی و پولی شدن مدارس به بدنه آموزش و پرورش بشدت آسیب وارد کرده به طوری که برای حل این مشکلات باید سند تحول آموزش را در مدارس اجرا کنیم. در نتیجه این وضعیت کرسی های دانشگاه در اختیار افرادی قرار گرفته که درد مردم را نمی فهمند.

زینی وند اظهارداشت: نتیجه سند تحول آموزش و پرورش تربیت دانش آموزانی صاحب نظر و تحلیل، مسلط به حرفه مورد علاقه و متناسب با استعدادهای وی با تسلط بر دانش پیشرفته روز است.
وی افزود: آموزش مجازی نمی تواند جای آموزش حضوری را بگیرد به طوری که کارشناسان و صاحب نظران نیز بر ارائه آموزش ها به صورت حضوری تاکید دارند.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه اولیای دانش آموزان نیز باید در حضوری شدن آموزش ها در مدارس کمک کنند اضافه کرد: حتی در صورت مهیا بودن تمام امکانات آموزش در ارائه آموزش به صورت مجازی، کیفیت کار نصف کیفیت آموزش حضوری خواهد بود.

به گزارش ایرنا مدارس کرمان همانند سایر مدارس کشور طی دو سال گذشته و در پی شیوع ویروس کرونا بیشتر به صورت غیرحضوری فعالیت کرده است

Facebook
Telegram
Twitter
Email