آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

درخواست کارگران پاکبان شهرداری تبریز از قرارداد پیمانکاری به قرارداد مستقیم

کارگران قرارداد پیمانی شهرداری تبریز که تحت مسئولیت پیمانکار فعالند، خواستار تبدیل وضعیت خود از قرارداد پیمانکاری به قرارداد مستقیم با مجموعه شهرداری هستند.

به گزارش ایلنا، شماری از کارگران قرارداد پیمانی شهرداری تبریز که در بخش خدمات به عنوان پاکبان و سبزبان مشغول کارند، خواستار تبدیل وضعیت قراردادهای خود از پیمانکاری به قرارداد مستقیم هستند.

این کارگران می‌گویند: چرا در یک مجموعه بزرگ شهری، باید بین کارگران تبعیض وجود داشته باشد. تعدادی رسمی و قراردادی باشند و دستمزدهای بالاتر بگیرند و عده‌ای نیز مثل ما به صورت قرارداد حجمی باشند و طرف حساب شرکت‌های پیمانکاری که اهمیتی به پرداخت مطالباتمان کارگران آن‌هم به صورت قانونی نمی‌دهند. ما نه امنیت شغلی داریم و نه دستمزدمان به اندازه رسمی‌ها و قراردادی‌هاست.

آنها می‌افزایند: نزدیک به ۲ هزار نفر هستیم که برابر مقرارت قانون کار در ۱۰ منطقه شهر تبریز تحت مسئولیت ۲۷ پیمانکار طرف قرارداد با شهرداری تبریز مشغول کاریم که در نتیجه حضور پیمانکاران مطالبات‌مان کاهش پیدا کرده و این موضوع ما را در شرایط بد مالی قرار داده است.

این کارگران می‌گویند: رفع تبعیض، یک خواسته قانونی و حق مسلم ما کارگران است؛ وقتی ما برای شهرداری در سطح شهر کار می‌کنیم، چرا قرارداد مستقیم نداشته باشیم؟

این کارگران همچنین اظهار می‌کنند: چندین سال است پیگیر تبدیل وضعیت و دریافت مطالبات قانونی از شهرداری هستیم که انجام نمی‌شود. چند ماه پیش سازمان همیاری شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور مجوز استخدام و تبدیل وضعیت کارگران پیمانکاری از جمله ایثار گران را به همه شهرداری‌ها ابلاغ کرده که از قرار معلوم قرار است برای شاغلین اداری بالای دیپلم تا دکتری اجرایی شود که هنوز از اجرای آن در تبریز خبری نیست.

کارگران با بیان اینکه غالب کارگران خدماتی و پاکبان مدارکی پایین‌تر از دیپلم دارند و کم سواد وبی‌سواد هستند، می‌گویند: به نظر می‌رسد باز هم حق کارگران خدماتی و فضای سبز با اجرای این طرح تبدیل وضعیت ضایع شده است.

Facebook
Telegram
Twitter
Email