آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

اعتصاب کارگران مس سونگون ورزقان ادامه دارد!

۲۰۰۰ تن از کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سونگون ورزقان در سومین روز اعتصاب خود، خواهان اجرای قانون کار و همسانسازی حقوق و مزایا شدند.  در مقابل کارفرمایان و مسئولین محلی آب آشامیدنی، غذا، اینترنت و سرویس ایاب و ذهاب  را به روی کارگران بستند.

روز پنجشنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۰، کارگران شرکت های پیمانکاری شاغل در مجتمع مس سونگون وارد سومین روز اعتصاب کاری خود شدند. این اعصاب در هوای سرد بدلیل بارش برف همچنان ادامه دارد.

از روز گذشته کارفرمایان و مسئولین حکومتی دستور قطع آنتن موبایل و اینترنت را داده‌اند. آنها در یک اقدام ضدانسانی آب شرب را بر روی کارگران مجتمع مس سونگون قطع کرده‌اند. کارفرماها برای تحت فشار قراردادن کارگران، آشپزخانه شرکت را نیز تعطیل کرده‌اند. به این ترتیب کارگران در دمای زیر صفر بدون آب و غذا بسر می‌برند. کارفرما همچنین اقدام به کنسل کردن سرویس تردد و ایاب و ذهاب کارگران کرده است.

کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سونگوناز ساعت ۱۴ تا ساعت ۱۵ در محوطه معدن دست به تجمع زدند.

آنها شعار می‌دادند: «همسان‌سازی حق ماست، حق مسلم ماست». کارگران به خودداری مسئولان این معدن از پاسخگویی به خواسته‌هایشان اعتراض کردند.

کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سونگون همچنین شعار می‌دادند: «مدیر بی‌کفایت اخراج باید گردد».

طی سه روز گذشته، کارفرمایان و مسئولان دولتی پاسخگوی مطالبات کارگران نبوده‌اند. اما اقدام به قطع دستوری آنتن موبایل و اینترنت، کنسل شدن سرویس تردد و ایاب و ذهاب کارگران کرده‌اند. شرکت آهن‌آجین آب آشامیدنی را نیز به روی کارگران مجتمع مس سونگون قطع و آشپزخانه شرکت را نیز تعطیل کرده است.

کارگران اعتصابی مجتمع مس سونگون خواستار اجرای قانون اصلاح حقوق و مزایا می‌باشند

سومین دور این اعتصابات ۲۰۰۰ نفری در حالی صورت می‌گیرد که سه ماه از تصویب اصلاح حقوق و مزایای کارگران می‌گذرد. این اصلاح توسط شرکت ملی مس انجام شده است. اما هیچ اقدامی از طرف شرکت‌های پیمانکاری صورت نگرفته و علاوه بر آن قرارداد کار هم به پرسنل ارائه نشده است.

کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سونگون خواستار اجرای قانون اصلاح حقوق و مزایای کارگران شرکت ملی مس می‌باشند. وضعیت استخدامی این کارگران در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته است.

منطقه سونگون هوا به شدت سرد و برفی است. کارگران بدون آب و غذا، در سرمای شدید در خوابگاه‌ها به‌سر می‌برند.

اعتصاب کارگران شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سونگون از تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۰ به مدت یک هفته ادامه داشت. این اعتصاب در اعتراض به اخراج ۶۰ تن از کارگران فعال کارگری صورت گرفت. این اعتصاب در تاریخ ۲۹ آبان با قبول خواسته‌های کارگران مبنی به بازگشت کارگران اخراجی و اجرای صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل، رفع تبعیض بین نیروهای رسمی و پیمانی پایان یافت. همچنین قرار شد، ۴ تن از مدیران این شرکت حق ورود به محوطه شرکت را نداشته باشند.

اما در روز سه شنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۰، کارگران در اعتراض به ورود این افراد به محوطه شرکت دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان از شرکت‌های پیمانکاری آهن‌آجین، زحل، نوآوران و مبین می‌باشند. کارگران در اعتراض به این اقدام شعار می‌دادند: «مسئول بی‌لیاقت اخراج باید گردد.»

سونگون ۲۰ درصد مس کشور را تامین می‌کند و یک درصد ذخیره مس جهان در این معدن قرار دارد.

 

Facebook
Telegram
Twitter
Email