آذربایجان دموکرات فرقه سی

Azərbaycan Demokrat Firqəsi

فرقه دموکرات آذربایجان

مدالِ افتخار “۲۱ آذر” اهدایی به زنده‌یاد احسان طبری

درمیان آرشیو اسناد به‌جامانده از زنده یاد احسان طبری، مدالِ افتخارِ « ۲۱ آذر» جایگاه و ارزش تاریخی ویژه‌ای دارد.

این مدالِ افتخار به مناسبت ۲۵-مین سالگرد نهضت ۲۱ آذر ۱۳۲۴  از طرف کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان به ایشان اهداء شده است.

متن مندرج بر روی کارتِ ضمیمه این مدال به ترکی آذربایجانی است که برگردان آن به زبان فارسی به شرح زیر است:

پرولتاریای جهان متحد شوید!

کمیته مرکزی فرقه دموکراتِ آذربایجان- سازمان حزب توده ایران درآذربایجان.

کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان به مناسبت ۲۵-مین سالگرد نهضتِ ۲۱ آذر، نشان «۲۱ آذر»  را به رفیق احسان طبری فرزند حسین تقدیم میدارد.

از طرف کمیته مرکزی فرقه دموکرات آذربایجان، تشکیلات حزب توده ایران در آذربایجان.

امضاء :  دانشیان.

۲۱ آذرماه امسال مصادف است با هفتاد و ششمین سالگرد جنبش ۲۱ آذر ۱۳۲۴ و تشکیل حکومتِ ملّی و دموکراتیکِ مردمِ آذربایجان در ایران. به‌همین مناسبت با تبریکِ این روزِ خجسته به مردمِ آزاده آذربایجان و گرامی‌داشتِ یادِ فرزندانِ پاکباخته آن که جان در راه آزادی و اهدافِ آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه خویش گذاشتند، تصویرِ مدالِ ۲۱ آذر اهدایی به احسان طبری را  تقدیم اعضای فرهیخته و عزیز گروه نمودیم.

باشد که قدرِ میراثِ تاریخی و سننِ انقلابی مردم و میهنِ خویش را بدانیم.

مدیریت صفحه فیس‌بوک رسمی احسان طبری

منبع: فیسبوک رسمی احسان طبری

Facebook
Telegram
Twitter
Email